สุดารัตน์ นำไทยสร้างไทย แถลงขอบคุณประชาชน

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์

สุดารัตน์ ขอบคุณทุกเสียงที่โหวตให้ไทยสร้างไทย ยืนยันจะไม่ทำให้ทุกคะแนนผิดหวัง

วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ที่พรรคไทยสร้างไทย คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย พร้อมคณะผู้บริหารพรรคไทยสร้างไทย แถลงขอบคุณพี่น้องประชาชน ที่ได้มอบให้ทุกคะแนนเสียง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้กับพรรคไทยสร้างไทย และผู้สมัคร พรรคไทยสร้างไทยในทุกเขตทั่วประเทศ และทุกคะแนนเสียงที่มอบให้พรรคไทยสร้างไทย จะทำหน้าที่ในการปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนอย่างเต็มที่ 

คุณหญิงสุดารัตน์ระบุถึงเรื่องการทำงานในอนาคต ซึ่งยังไม่ทราบว่าใครจะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล แต่อยากให้เห็นผลประโยชน์ของประชาชนเป็นตัวตั้ง เพราะประชาชนยากลำบากและทุกข์ยากตลอดหลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยถดถอยทุกด้าน ขีดความสามารถในการแข่งขันก็ลดลง ประชาชน คาดหวังในการเลือกตั้งครั้งนี้ ดังนั้นผู้นำในการจัดตั้งรัฐบาลจะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก 

และอยากเห็น ทุกการทุกพรรคการเมืองที่รณรงค์หาเสียงเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ได้เดินหน้าผลักดันเรื่องนี้เพื่อให้เกิดรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งจะเป็นหนทางสำคัญในการแก้ไขปัญหาชาติบ้านเมือง แก้ไขปัญหาความขัดแย้ง และประชาชนจะได้มีสิทธิในการเขียนรัฐธรรมนูญของตนเอง ซึ่งเราจะออกจากวิกฤตการเมืองได้กติกาต้องเป็นกติกาที่เที่ยงธรรม กติกาที่เป็นสากล

พรรคไทยสร้างไทย จะมุ่งมั่นนำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนต่อไป และจะเดินหน้า ทำให้คนไทยหายทุกข์ หายจน และร่วมกันสร้างประเทศไทยที่ดีที่สุดส่งมอบให้คนรุ่นต่อไป และเราจะเดินหน้ามุ่งมั่นเสียสละและทำเพื่อประโยชน์ของประชาชน ยืนยันว่าทุกคะแนนเสียงที่ ได้มอบให้กับพรรคไทยสร้างไทยจะไม่ทำให้ผิดหวัง