ป.ป.ช. เปิดบัญชีทรัพย์สิน กุลวลี นพอมรบดี ว่าที่ ส.ส.พรรคประยุทธ์ รวย 50 ล้าน

ป.ป.ช. เปิดบัญชีทรัพย์สิน กุลวลี นพอมรบดี

ป.ป.ช. เปิดบัญชีทรัพย์สิน-หนี้สิน กุลวลี นพอมรบดี ว่าที่ ส.ส.ราชบุรี เขต 1 พรรครวมไทยสร้างชาติ รวย 50 ล้านบาท ครองที่ดิน 35 แปลง ถือหุ้นบริษัทรับเหมา ส.กอบชัยการช่าง จำกัด

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงาน ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน น.ส.กุลวลี นพอมรบดี กรณีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 มีทรัพย์สิน 50,504,907.51 บาท มีหนี้สิน 6,081,199 บาท ดังนี้

น.ส.กุลวลี มีทรัพย์สินประกอบด้วย เงินสด 300,000 บาท เงินฝาก 10 บัญชี 8,813,981.85 บาท เงินลงทุน 2 บริษัท บริษัท ส.กอบชัยการช่าง จำกัด 11,000 หุ้น บริษัท เพชรเมืองราช จำกัด 48,238 หุ้น รวมมูลค่า 15,823,800 บาท

ทั้งนี้ บริษัท ส.กอบชัยการช่าง จำกัด แจ้งประเภทธุรกิจที่ส่งงบการเงินปีล่าสุดประเภทธุรกิจ การก่อสร้างถนน สะพาน และอุโมงค์ วัตถุประสงค์ รับเหมาก่อสร้างถนน

ขณะที่บริษัท เพชรเมืองราช จำกัด แจ้งประเภทธุรกิจตอนจดทะเบียน ประเภทธุรกิจ การผลิตและการส่งไฟฟ้า วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการทำธุรกิจ ผลิตไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ แสงอาทิตย์ จัดส่ง และจำหน่ายไฟฟ้า

อย่างไรก็ตาม ประเภทธุรกิจที่ส่งงบการเงินปีล่าสุด ประเภทธุรกิจ ร้านขายปลีกผักและผลไม้ วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการเป็นศูนย์กลางและเป็นตัวแทนจำหน่ายผักและผลไม้ต่าง ๆ

ที่ดิน 35 แปลง 16,627,971.66 บาท 6 แปลง ใน ต.แม่ยางร้อง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ รวม 68 ไร่ 13 งาน 25 แปลง ใน ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี 1 ไร่ 4 งาน 1 แปลงใน ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 41.1333 ตร.ว. 3 แปลง ใน ต.เขาแร้ง อ.เมือง จ.ราชบุรี 13 ไร่ 3 งาน สิทธิและสัมปทาน 3,881,154 บาท

ทรัพย์สินอื่น 5,058,000 บาท สร้อย แหวน กำไลข้อมือมุก อย่างละ 1 ชิ้น สร้อยลงยา กำไลลงยา อย่างละ 1 ชิ้น กำไล แหวน จี้ทับทิม อย่างละ 1 ชิ้น พระเครื่องท่ากระดานตะกั่วสนิมแดงกาญจนบุรี+ตลับทอง 1 องค์ พระเครื่องสมเด็จวัดบางขุนพรหมพิมพ์เส้นด้าย+ตลับทอง 1 องค์ จตุคามรามเทพปี 30 พิมพ์ใหญ่+ตลับทอง 1 องค์

พระเครื่องหลวงพ่อทวดปี’97 เนื้อว่าน+ตลับทอง 1 องค์ พระเครื่องหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเนื้อเงิน+ตลับทอง 1 องค์ พระเครื่องหลวงพ่อทองศุขวัดโตนดหลวง เนื้อเงิน+ตลับทอง 1 องค์ อาวุธปืนสั้นชนิดกึ่งอัตโนมัติ 9 มม. 2 กระบอก อาวุธปืนยาวชนิดเดี่ยวลูกซอง ขนาด 12 (8 นัด) 1 กระบอก

มีหนี้สินเป็นเงินเบิกเกินบัญชี 6,080,512.69 บาท และหนี้สินอื่น บัตรเครดิต 687 บาท

น.ส.กุลวลี แจ้งต่อ ป.ป.ช.ว่า ได้อาศัยอยู่กับนายมานิต นพอมรบดี ซึ่งเป็นบิดาในบ้านเลขที่-หมู่ที่ 1 ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.ราชบุรี และได้รับความอนุเคราะห์และความเมตตาจากนางพวงทอง คุณาชีวะ ซึ่งเป็นคุณป้าในการให้ใช้รถยนต์เป็นยานพาหนะโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ข้อมูลรายได้ต่อปีมาจากรายได้ประจำ เงินเดือน (ปี 2566) 1,362,720 บาท เงินเดือน (ม.ค.-7 มี.ค. 2566) 252,762.58 บาท รายได้จากทรัพย์สินอื่น ค่าเช่า (ปี 2565) 129,206.48 บาท ค่าเช่า (ม.ค.-มี.ค. 2566) 28,021.05 บาท

ปัจจุบัน น.ส.กุลวลี ย้ายจากพรรคพลังประชารัฐ มาอยู่กับพรรครวมไทยสร้างชาติ ชนะเลือกตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เป็นว่าที่ ส.ส.ราชบุรี เขต 1 พรรครวมไทยสร้างชาติ