ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สิน เผดิมชัย สะสมทรัพย์ รวย 75 ล้าน ไม่มีหนี้สิน

เผดิมชัย สะสมทรัพย์ ภรรยา บัญชีทรัพย์สิน

ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สิน-หนี้สิน เผดิมชัย สะสมทรัพย์ บ้านใหญ่นครปฐม อดีต รมว.แรงงาน-รมช.คมนาคม พร้อมคู่สมรส รวย 75 ล้านบาท ไม่มีหนี้สิน

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินนายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ กรณีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 พร้อมคู่สมรส มีทรัพย์สิน 75,337,239.55 บาท ไม่มีหนี้สิน

จากข้อมูลบัญชีทรัพย์สินของนายเผดิมชัย ระบุว่า มีทรัพย์สิน 48,576,638.45 บาท ประกอบด้วย

  • เงินสด 600,000 บาท
  • เงินฝาก 10 บัญชี 2,226,383.83 บาท
  • เงินลงทุน 9,346,944.83 บาท
  • ที่ดิน 1 แปลง 1,800,000 บาท ที่ ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 1 ไร่ 56 ตารางวา
  • โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 3 หลัง 30,830,000 บาท ห้องชุด ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ห้องชุด สามเสนใน ดุสิต กทม. และบ้านพักอาศัย ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
  • สิทธิและสัมปทาน 3,773,310.34 บาท

นางอุไรวรรณ สะสมทรัพย์ (สกุลเดิม ตั้งตระกูล) คู่สมรส มีทรัพย์สิน 26,760,601.10 บาท ประกอบด้วย

  • เงินสด 400,000 บาท
  • เงินฝาก 13 บัญชี 1,073,272.27 บาท
  • เงินลงทุน 6,846,154.08 บาท
  • สิทธิและสัมปทาน 18,441,174.75 บาท

นายเผดิมชัยแจ้งสถานภาพ สมรสและจดทะเบียนสมรสกับนางอุไรวรรณ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554 มีบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายจำนวน 5 คน

ข้อมูลรายได้ต่อปีของนายเผดิมชัย แจ้งต่อ ป.ป.ช.มีรายได้ประจำจากเงินเดือน ส.ส. 1,362,720 บาท มีประวัติทำงานย้อนหลัง 5 ปี 2561-2562 เป็นที่ปรึกษาบริษัทวัสดุภัณฑ์ธุรกิจ จำกัด

Advertisement

การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 นายเผดิมชัย ลงสมัคร ส.ส.เขต 6 นครปฐม พรรคชาติไทยพัฒนา แพ้ให้กับนายชิษณุพงศ์ ตั้งเมธากุล จากพรรคก้าวไกล