ป.ป.ช. เปิดบัญชีทรัพย์สิน ประวิตร รวย 89 ล้าน มีนาฬิกา 1 เรือน

ประวิตร ปฐมนิเทศ 40 ส.ส.ใหม่
ประวิตร วงษ์สุวรรณ

ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รวย 89.214 ล้าน บ้านหลังละ 10 ล้าน รถยนต์ 5 คัน แจ้งมีนาฬิกาเรือนละหมื่นห้า สถานภาพโสด

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ เปิดบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ กรณีพ้นจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 89,214,637.10 บาท หนี้สินจากเงินเบิกเกินบัญชี 757.26 บาท ดังนี้

ทรัพย์สินจำนวน 89,214,637.10 บาท ประกอบด้วย

  • เงินฝาก 9 บัญชี 43,505,397.35 บาท
  • เงินลงทุน 4,879,739.75 บาท
  • ที่ดิน 3 แปลง มูลค่ารวม 17,000,000 บาท

ได้แก่ โฉนด เลขที่ 52608 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 2 ไร่ 05 ตร.ว. ได้มา 21 ก.ย. 32 มูลค่า 7,000,000 บาท โฉนด เลขที่ 13988 ต.ทรายกองดินใต้ อ.มีนบุรี จ.กทม. 2 งาน 78 ตร.ว. ได้มา 3 ส.ค. 43 มูลค่า 5,000,000 บาท และโฉนด เลขที่ 14696 ต.ทรายกองดินใต้ อ.มีนบุรี จ.กทม. 2 งาน 80 ตร.ว. ได้มา 3 ส.ค. 43 มูลค่า 5,000,000 บาท

โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1 หลัง หมู่ที่ 6 หมู่บ้านกฤษดานคร 25 แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา จ.กทม. ได้มา 8 พ.ย. 42 มูลค่า 10,000,000 บาท

ยานพาหนะ รถยนต์ 5 คัน มูลค่ารวม 13,600,000 บาท ได้แก่

  • รถยนต์ยี่ห้อ VOLKSWAGEN รุ่น BEETLE ได้มา 25 ธ.ค. 43 มูลค่า 100,000 บาท
  • รถยนต์ยี่ห้อ LEXUS รุ่น LS 600H ได้มา 5 ก.ค. 62 มูลค่า 2,500,000 บาท
  • รถยนต์ยี่ห้อ LEXUS รุ่น LM 300 h ได้มา 27 ส.ค. 63 มูลค่า 4,500,000 บาท
  • รถยนต์ ยี่ห้อ JAGUAR รุ่น I-PACE AWD HSE ได้มา 28 มิ.ย. 64 มูลค่า 4,000,000 บาท
  • รถยนต์ ยี่ห้อ MERCEDES BENZ รุ่น V 250 d ได้มา 6 มิ.ย.65 มูลค่า 2,500,000 บาท

ทรัพย์สินอื่น 229,500 บาท ได้แก่ แหวน 9 วง นาฬิกา TW STEEL 1 เรือน มูลค่า 15,000 บาท ปืน 3 กระบอก


พล.อ.ประวิตร แจ้งต่อ ป.ป.ช.ว่า ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด มีรายได้ประจำต่อปี 2,348,316 บาท ได้แก่ เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ 762,540 บาท เงินช่วยค่าครองชีพ 146,736 บาท เงินเดือนรองนายกรัฐมนตรี 893,040 บาท และเงินประจำตำแหน่ง 546,000 บาท แต่ไม่ได้ระบุรายจ่ายต่อปี มีสถานภาพ โสด