พิธา กลับเข้าสภาได้ทันที ได้เงินเดือนย้อนหลัง เลขาฯ สภา ยืนยัน

พิธา กลับเข้าสภาได้ทันที ได้เงินเดือนย้อนหลัง เลขาฯ สภา ยืนยัน

เลขาธิการสภา ยืนยัน พิธา กลับเข้าสภาได้ทันที มีผลตั้งแต่ศาลอ่านคำวินิจฉัย

วันที่ 24 มกราคม 2567 ว่าที่ ร.ต.ต.อาพัทธ์ สุขะนันท์ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสมาชิกภาพ สส.ของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) เนื่องจากบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) ไม่ได้ประกอบกิจการหรือมีรายได้จากกิจการหนังสือพิมพ์ หรือสื่อมวลชนใด ๆ นั้น ว่า การกลับเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรของนายพิธา สามารถเข้ามาทำหน้าที่ได้ตามปกติ เพราะศาลไม่ได้สั่งให้สมาชิกภาพ สส.สิ้นสุดลง

ส่วนต้องรอเอกสารจากศาลรัฐธรรมนูญส่งมายังสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรก่อนหรือไม่นั้น ในทางธุรการก็จะมีหนังสือแจ้งมาตามขั้นตอน แต่จากที่ดูตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ถือว่ามีผลตั้งแต่อ่านคำวินิจฉัยแล้ว นายพิธาจึงสามารถเดินกลับเข้ามาลงชื่อและเข้าห้องประชุมสภาได้ทันที สำหรับเงินเดือน สส.ของนายพิธานั้น ก็จะดำเนินการย้อนหลังให้


ก่อนหน้านี้ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์ภายหลังรับฟังคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ถึงการกลับเข้าสภาได้เมื่อไหร่นั้น ก็คนให้อยู่ในสภา หรือ วิปฝ่ายค้านได้หารือกับประธานสภาอีกครั้งว่าสามารถกลับเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ได้เมื่อไหร่ และให้ฝ่ายกฎหมายเช็กอยู่ว่าเมื่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญประกาศต่อสาธารณชนแล้ว มีความผูกพันระหว่าง 2 องค์กร จะให้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ สส.เมื่อไหร่ ก็จะทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรให้เต็มที่ให้สมกับที่รอมา