ประยุทธ์ ยื่นทูลเกล้าฯ ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้ว

วิษณุ เผย ประยุทธ์ ทูลเกล้า ฯ แก้ไขรัฐธรรมนูญแล้ว 4 ต.ค. ครบกำหนด 90 วัน 2 ม.ค.65

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นำร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ …) พุทธศักราช … (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และมาตรา 91) (เลือกตั้งบัตรสองใบ) ขึ้นทูลเกล้าฯ แล้ว เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ซึ่งจะครบกำหนด 90 วัน ในวันที่ 2 มกราคม 2565

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ 10 กันยายนที่ผ่านมา ที่ประชุมรัฐสภา ได้ลงมติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช …. (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และมาตรา 91) ในวาระ 3

Advertisement

ปรากฎว่าได้ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ 472 คะแนน แบ่งเป็น ส.ส. 323 คะแนน ส.ว.149 คะแนน, ไม่เห็นชอบ 33 คะแนน แบ่งเป็น ส.ส. 23 คะแนน ส.ว.10 คะแนน และ งดออกเสียง 187 คะแนน แบ่งเป็น ส.ส.121คะแนน ส.ว. 66 คะแนน

ผลการลงคะแนนปรากฎว่า รัฐสภาให้ความ “เห็นชอบ” ผ่านทั้ง 3 เงื่อนไขตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดทั้งเสียงส.ส.ที่ได้เสียงเกินกึ่งหนึ่ง, เสียงจากส.ว.ให้ความเห็นชอบ 1 ใน 3 หรือ 84 เสียง รวมถึงเสียงจากพรรคฝ่ายค้าน 20% หรือ 45 เสียง

สรุปว่าที่ประชุมให้ความ “เห็นชอบ” รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไข ซึ่งขั้นตอนต่อไป รัฐสภาจะต้องส่งร่างรัฐธรรมนูญ ไปยังนายกรัฐมนตรี โดยจะต้องทิ้งเวลา 15 วัน ก่อนนำขึ้นทูลเกล้าฯ

Advertisement

เนติบริกร ยันไม่มีการยุบสภา

ผู้สื่อข่าวถามว่า การลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีในช่วงนี้เป็นสัญญายุบสภาหรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า ไม่ใช่ ผู้สื่อข่าวก็ช่างคิด ช่างจินตนาการไป แต่ว่าจะเลือกตั้งกันได้อย่างไรในเมื่อกติกายังไม่ชัดเจนแน่นอน กฎหมายยังไม่ชัดเจน

เมื่อถามย้ำว่า ระหว่างนี้หากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองขึ้นจะทำให้ทุกอย่างสะดุดหรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า ท่าน (พล.อ.ประยุทธ์) คงคิดเองได้ ปัญหาใครก็รู้ ฉะนั้นต้องตระหนักว่ามีปัญหารออยู่ จะแก้ปัญหายังไงพยายามกันอยู่

เมื่อถามย้ำอีกว่า จะไม่มีการประกาศยุบสภาแล้วใช่หรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า ไม่มี ยุบแล้วก็ต้องเลือกใหม่ ถามว่าแล้วเลือกกันอย่างไร ใครตอบได้ ฝ่ายค้านก็ตอบไม่ได้ รัฐบาลก็ตอบไม่ได้ นักวิชาการก็ตอบไม่ได้ กกต.ก็ตอบไม่ได้

Advertisement

ถามว่าหากมีการยุบสภาระหว่างนี้จะไม่สามารถใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่มาใช้ในการเลือกตั้งแล้วใช่หรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า ใช้ได้ แต่ถ้าอยู่ไปกำลังเพลิน ๆ มันส์ ๆ กำลังหาเสียงกันอยู่แล้วประกาศใช้รัฐธรรมนูญออกมาฉบับใหม่จะทำอย่างไร แล้วจะเลือกกันแบบไหน

“ถ้าหากเกิดอะไรขึ้นในตอนนี้ เราก็ต้องพิมพ์บัตรเลือกตั้งแบบใบเดียว แล้วถ้าอยู่มาประกาศใช้รัฐธรรมนูญ มันก็ต้องเป็นบัตรเลือกตั้งบัตรสองใบ ไม่เสียดายค่าพิมพ์บัตรหรอก แต่ปัญหาคือ ถ้าเกิดการยุบสภาในเวลานี้ เราก็ต้องบอกประชาชนทั้งประเทศว่า เลือก ส.ส.เขต 350 คน บัญชีรายชื่อ 150 คน คนก็ฝังใจว่าอย่างนั้น พอถึงเวลาจะเลือกตั้งเข้าจริง พี่น้องทั้งหลายเลือก ส.ส.เขต 400 คน เลือกบัญชีรายชื่อ 100 คน แล้วต้องเลือกนะบัญชีรายชื่อ ต้องกานะ ไม่ใช่เรื่องบัตรเดียว มันยุ่งกันหมดทั้งประเทศนะ”

เมื่อถามว่า เรื่องยุบสภาถือว่าปิดประตูไปเลยใช่หรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า เปิดอยู่ แต่ใครจะเข้าไปก็แล้วแต่ ใครเข้าไปปั๊บรีบปิดเลย เรียกว่าล็อกดาวน์

เมื่อถามว่าสถานการณ์ทางการเมืองขณะนี้ไว้ใจได้หรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า พวกคุณ (นักข่าว) เกจิกันทั้งนั้น ผมไม่รู้ เรื่องพวกนี้ใช้ความรู้สึกไม่ได้ ใช้ความรู้มากกว่า โรเบิร์ต ไอน์สไตน์บอก จินตนาการสำคัญกว่า ไม่มีใครเก่งกว่าใครเรื่องนี้