ครม.ประยุทธ์สั่งเบรกโครงการจะนะ จนกว่าจะทำ SEA เสร็จ

Photo by Jack TAYLOR / AFP

นายกรัฐมนตรีเบรกโครงการจะนะ สั่งทำ SEA รับฟังข้อเสนอของประชาชน ให้หน่วยงานอื่น ๆ ชะลอโครงการออกไปก่อน

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า นายกฯแจ้งว่าได้เสนอที่ประชุม ครม.รับทราบการแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จ.สงขลา โดยมีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกฯ และ รมว.พลังงาน เป็นประธาน รวมไปถึงจัดให้มีการทำการศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ หรือ SEA ให้มีความโปร่งใส และเน้นสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนให้มากขึ้น

ทั้งนี้ ก่อนเลิกประชุมนายสุพัฒนพงษ์ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ได้รายงาน ครม. ว่า ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงบประมาณ กระทรวงอุตสาหกรรมเครือข่าย ร่วมกันจัดทำ SEA โดยให้รับข้อเสนอจากภาคประชาชนเครือข่ายจะนะ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งขณะนี้ดำเนินการอยู่ ขณะเดียวกันขอให้หน่วยงานอื่น ๆ ชะลอการดำเนินการออกไปก่อน

นายธนกรกล่าวว่า ทั้งนี้ การทำ SEA จะมีทุกภาคส่วนมาร่วม เชื่อว่าจะสามารถสร้างความเข้าใจให้ประชาชนในพื้นที่ได้ จริง ๆ แล้วโครงการในพื้นที่ มีเรื่องดำเนินการสาธารณูปโภคต่าง ๆ แต่การก่อสร้างยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ เพราะต้องรอผล SEA

นายสุพัฒนพงษ์ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการดำเนินการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต กล่าวว่า เชื่อว่ามติ ครม.วันนี้กลุ่มผู้ชุมนุมรับได้ ซึ่งได้ให้ผู้ประสานงานไปพูดคุยและสามารถสื่อสารกันได้ตลอดเวลา น่าจะเป็นที่รับได้และพึงพอใจ รัฐบาลไม่ได้ยื้อเวลา เป็นความเดือดร้อนของประชาชน และรัฐบาลก็ยินดีรับข้อเสนอไปพิจารณา ซึ่งที่ผ่านมามีคณะกรรมการอยู่แล้ว เพียงแต่สื่อสารไม่ครบถ้วน


“เมื่อวันอาทิตย์ที่ผมไปพบ ได้พูดคุยกันสอดคล้องกัน ที่เหลือเป็นเรื่องของรายละเอียดจะไปดำเนินการต่ออย่างไร โดยเฉพาะเรื่องการทำ SEA ซึ่งจะดูว่าใคร หน่วยงานไหน อย่างไรจะดำเนินการ เพื่อให้เกิดความมั่นใจ หรือจะช่วยกันหลายหน่วยงานช่วยกันทำ” นายสุพัฒนพงษ์กล่าว