อภิปรายไม่ไว้วางใจฝ่ายค้านเหลือเวลา 12 ชั่วโมง จบไม่เกินเที่ยงคืน

เลขาฯประธานสภาแจงอภิปรายไม่ไว้วางใจ ฝ่ายค้านเหลือเวลา 12 ชั่วโมง 4 นาที จบไม่เกินเที่ยงคืน

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ที่รัฐสภา นายณัฐกานต์ ชูชนะ คณะทำงานทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎรตำแหน่งเลขานุการ กล่าวสรุปเวลาพรรคร่วมฝ่ายค้านใช้เวลาไปแล้ว 32 ชั่วโมง 55 นาที มีเวลาอภิปรายคงเหลือ 12 ชั่วโมง 4 นาที ส่วนเวลาคณะรัฐมนตรีใช้เวลาไปทั้งหมด 9 ชั่วโมง 24 นาที โดยเวลาของคณะรัฐมนตรียังไม่ได้มีการกำหนดเวลาไว้

ณัฐกานต์ ชูชนะ
ภาพจาก มติชน

ส่วนการอภิปรายในวันนี้หลังผู้อภิปรายเสร็จสิ้นทั้งหมด ก็จะเป็นการอภิปรายสรุปของฝ่ายค้าน และมีการคาดการณ์ว่าต้องจบเวลา 23.30 น. เนื่องจากรัฐธรรมนูญ มาตรา 151 ระบุว่า การลงมติจะต้องไม่กระทำวันเดียวกันกับการอภิปรายเสร็จสิ้น ต้องมีการลงมติวันพรุ่งนี้ซึ่งประธานสภามีการนัดหมายประชุมสภา เวลา 10.00 น.