เปิด 21 ทำเลที่ดินขึ้นเกิน 10% รถไฟฟ้า-ทางด่วนเปิดหน้าดินขอบเมือง

อสังหาฯ

เวลาผ่านไป 1 ปี ได้เวลาเช็กความเคลื่อนไหวราคาที่ดินในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล

ข่าวล่ามาเร็ว “ดร.โสภณ พรโชคชัย” ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA ส่งรายงานสำรวจราคาที่ดินในทำเลที่น่าสนใจ เบ็ดเสร็จจำนวน 21 ทำเลด้วยกัน

ไฮไลต์อยู่ที่เป็นทำเลที่มีความเคลื่อนไหวด้านราคาที่ปรับเพิ่มขึ้นเกิน 10% รายละเอียดดังนี้

กทม.โซนเหนือขึ้นยกแผง

1.รหัส A6-5 ทำเล “ถนนวงแหวนตะวันออก กม.27 (ลำลูกกา-รังสิต)” ในปี 2565 มีราคาที่ดิน 13,000 บาท/ตารางวา เพิ่มขึ้น 18.2% จากช่วงเดียวกันของปี 2564

หากเทียบกับช่วง 12 ปีก่อน (ณ ปี 2553) มีการปรับเพิ่มขึ้น 80.6% เฉลี่ยเพิ่มปีละ 5.0% จากความเจริญกำลังขยายตัวไปตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียว

2.รหัส A6-3 ทำเล “ถนนลำลูกกา คลอง 11” ราคาที่ดิน 21,000 บาท/ตารางวา เพิ่มขึ้น 16.7% จากปี 2564 เมื่อเทียบกับปี 2553 เพิ่มขึ้น 127.0% เฉลี่ยเพิ่มปีละ 7.1% เพราะในทำเลนี้เริ่มมีความเติบโตขยายตัวมากยิ่งขึ้น

3.รหัส A7-1 “ถนนสายเอเชีย กม.59” ราคา 21,000 บาท/ตารางวา เพิ่มขึ้น 16.7% จากปี 2564 และเมื่อเทียบกับปี 2553 เพิ่มขึ้น 82.6% เฉลี่ยเพิ่มปีละ 5.1% เนื่องจากทำเลนี้มีการขยายตัวของเมืองมากขึ้น

4.รหัส A6-4 “ถนนเลียบคลอง 13 กม.5” ราคา 3,900 บาท/ตารางวา เพิ่มขึ้น 14.7% จากปี 2564 และเมื่อเทียบกับปี 2553 เพิ่มขึ้น 56.0% เฉลี่ยเพิ่มขึ้นปีละ 3.8% จะเห็นได้ว่าที่ดินยังมีราคาถูก แนวโน้มเริ่มมีการขยับขยายการเติบโตมาจากย่านรังสิต

5.รหัส H8-5 “ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี บางพลี” ราคา 16,000 บาท/ตารางวา เพิ่มขึ้น 14.3% จากปี 2564 และเมื่อเทียบกับปี 2553 เพิ่มขึ้น 77.8% เฉลี่ยเพิ่มปีละ 4.9%

กราฟฟิกราคาที่ดิน

เกษตร-นวมินทร์ขึ้นปีละ 9.2%

6.รหัส M1-3 “ถนนพุทธมณฑลสาย 2 บางแวก” ราคา 78,000 บาท/ตารางวา หรือเพิ่มขึ้น 13.0% จากปี 2564 และเมื่อเทียบกับปี 2553 เพิ่มขึ้น 105.3% เฉลี่ยเพิ่มปีละ 6.2% จากการขยายตัวของหน่วยราชการ และการพัฒนาเมืองฟากกรุงเทพฯโซนตะวันตก

7.รหัส M4-1 “ถนนนครชัยศรี บรมราชชนนี กม.25.5” ราคา 45,000 บาท/ตารางวา เพิ่มขึ้น 12.5% จากปี 2564 เทียบกับปี 2553 ปรับเพิ่มขึ้น 136.8% เฉลี่ยเพิ่มปีละ 7.4%

8.รหัส E1-5 “ถนนวงแหวนตะวันออก ช่วงเสรีไทย-รามอินทรา” ราคา 55,000 บาท/ตารางวา เพิ่มขึ้น 12.2% จากปี 2564 เทียบกับปี 2553 ราคาที่ดินเพิ่มขึ้น 111.5% เฉลี่ยเพิ่มปีละ 6.4%

9.รหัส F3-4 “ถนนเกษตร-นวมินทร์” ในปี 2565 ราคา 230,000 บาท/ตารางวา เพิ่มขึ้น 12.2% จากปี 2564 เทียบกับปี 2553 เพิ่มขึ้น 187.5% เฉลี่ยเพิ่มปีละ 9.2% เนื่องจากสภาพมีการขยายตัวของเมืองเติบโตเข้มข้นมากในย่านนี้

ริมวิภาวดีหน้า รร.ตำรวจ 3.8 แสน

10.รหัส K2-2 “ถนนเอกชัย สมุทรสาคร” ราคา 42,000 บาท/ตารางวา เพิ่มขึ้น 12.0% จากปี 2564 เทียบกับปี 2553 ปรับเพิ่มขึ้น 100.0% เฉลี่ยเพิ่มปีละ 5.9% เพราะมีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมและมีแรงงานจำนวนมาก

11.รหัส M2-1 “ถนนวงแหวนรอบนอก บางแวก” ราคา 140,000 บาท/ตารางวา เพิ่มขึ้น 12.0% จากปี 2564 เทียบกับปี 2553 ปรับเพิ่มขึ้น 133.3% เฉลี่ยเพิ่มปีละ 7.3% เพราะเป็นเขตต่อขยายของเมืองที่มีชุมชนคุณภาพเกิดขึ้นมาก

12.รหัส A6-2 “ถนนเลียบคลอง 7 กม.4.5” ราคา 19,000 บาท/ตารางวา เพิ่มขึ้น 11.8% จากปี 2564 เทียบกับปี 2553 เพิ่มขึ้น 72.7% เฉลี่ยเพิ่มปีละ 4.7%

13.รหัส D3-1 “ถนนวิภาวดี ช่วงโรงเรียนตำรวจนครบาล บางเขน” ราคา 380,000 บาท/ตารางวา เพิ่มขึ้น 11.8% จากปี 2564 เทียบกับปี 2553 ปรับเพิ่มขึ้น 162.1% เฉลี่ยเพิ่มปีละ 8.4%

ราชพฤกษ์พระราม 5 พุ่งแสน/วา

14.รหัส E1-4 “ถนนวงแหวนตะวันออก กม.34 รามอินทรา-ลำลูกกา” ราคา 30,000 บาท/ตารางวา เพิ่มขึ้น 11.1% จากปี 2564 เทียบกับปี 2553 ปรับเพิ่มขึ้น 122.2% เฉลี่ยเพิ่มปีละ 6.9%

15.รหัส E5-2 “ถนนร่วมพัฒนา ลำต้อยติ่ง” ราคา 10,000 บาท/ตารางวา เพิ่มขึ้น 11.1% จากปี 2564 เทียบกับปี 2553 ปรับเพิ่มขึ้น 100.0% เฉลี่ยเพิ่มปีละ 5.9%

16.รหัส M2-2 “ถนนบางแวก จรัญสนิทวงศ์ 13” ราคา 80,000 บาท/ตารางวา เพิ่มขึ้น 11.1% จากปี 2564 เทียบกับปี 2553 ปรับเพิ่มขึ้น 166.7% เฉลี่ยเพิ่มปีละ 8.5% เป็นผลจากการพัฒนาแนวรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินโดยตรง

17.รหัส N1-4 “ถนนราชพฤกษ์ พระราม 5 ด้านเหนือ” ราคา 110,000 บาท/ตารางวา เพิ่มขึ้น 11.1% จากปี 2564 เทียบกับปี 2553 ปรับเพิ่มขึ้น 111.5% เฉลี่ยเพิ่มปีละ 6.4% เพราะเป็นเขตที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้ปานกลางค่อนข้างสูง

สุขุมวิท 71 คลองตัน 7.5 แสน/วา

18.รหัส M4-2 “ถนนกรุงนนท์-จงถนอม” ราคา 25,500 บาท/ตารางวา เพิ่มขึ้น 10.9% จากปี 2564 เทียบกับปี 2553 ปรับเพิ่มขึ้น 82.1% เฉลี่ยเพิ่มปีละ 5.1% ราคาที่ดินยังค่อนข้างถูก อยู่ใกล้เมืองทำให้ราคาพุ่ง

19.รหัส D4-1 “ถนนลาดปลาเค้า” ในปี 2565 มีราคาที่ดินเป็นเงิน 155,000 บาทต่อตารางวา หรือเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ถึง 10.7% เมื่อเทียบกับ 12 ปีก่อน (2553) เพิ่มขึ้นสูงมากถึง 210.0% หรือเฉลี่ยเพิ่มขึ้นสูงมากปีละ (12 ปีที่ผ่านมา) 9.9% ทำเลนี้เติบโตมาอย่างต่อเนื่องที่สุดทำเลหนึ่ง ที่พัฒนาอาคารชุดได้ต่อเนื่อง

20.รหัส I3-5 “ถนนสุขุมวิท 71” ราคา 750,000 บาท/ตารางวา เพิ่มขึ้น 10.3% จากปี 2564 เทียบกับปี 2553 ปรับเพิ่มสูงสุดที่ 275.0% เฉลี่ยเพิ่มปีละ 11.6% เป็นที่ดินในเขตใจกลางเมืองที่มีโอกาสพัฒนามากที่สุดทางหนึ่ง

21.รหัส H8-3 “ถนนเทพารักษ์ กม.18” ราคา 54,000 บาท/ตารางวา เพิ่มขึ้น 10.2% จากปี 2564 เทียบกับปี 2553 ปรับเพิ่ม 92.9% เฉลี่ยเพิ่มปีละ 5.6% เป็นผลจากการขยายตัวของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเป็นสำคัญ

โดยที่ดินที่ราคาเพิ่มขึ้นมากกว่า 10% ขึ้นไป ทำให้โอกาสในการลงทุนและทำกำไรมีมากขึ้น

ทั้งนี้ โดยทั่วไปทำเลราคาที่ดินเพิ่มขึ้นมักจะเกิดจากการเพิ่มขึ้นของสาธารณูปโภคภาครัฐ เช่น รถไฟฟ้า ทางด่วน เป็นต้น

ทำเลเหล่านี้มักมีการเติบโตมาต่อเนื่องยาวนาน ถ้าเราเลือกทำเลถูก โอกาสและความมั่นใจที่จะเติบโตตลอดไปย่อมจะมีให้เห็นอย่างแน่นอน


แผนที่