ผู้ประกันตน มาตรา 33, 39, 40 ลดหย่อนภาษีปี 2567 ได้เท่าไหร่ เช็กเลย

ประกันสังคม

ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ส่งเงินสมทบประกันสังคม สามารถนำไปลดหย่อนภาษีประจำปีได้เท่าไหร่ เช็กที่นี่

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่กรมสรรพากร เปิดให้ผู้มีรายได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทางเอกสาร ตั้งวันที่ 1 มกราคม 2567-31 มีนาคม 2567 และทางออนไลน์ สามารถยื่นได้ถึง 9 เมษายน 2567 นั้น ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือน สามารถนำเงินสมทบมาคำนวณลดหย่อนภาษีได้ ดังนี้

– ผู้ประกันตนมาตรา 33 สามารถนำเงินสมทบมาลดหย่อนภาษีตามยอดจริง สูงสุดไม่เกิน 9,000 บาท

– ผู้ประกันตนมาตรา 39 สามารถนำเงินสมทบมาลดหย่อนภาษีตามยอดจริง สูงสุดไม่เกิน 5,184 บาท

– ผู้ประกันตนมาตรา 40 สามารถนำเงินสมทบมาลดหย่อนภาษีตามยอดจริง สูงสุดไม่เกิน 3,600 บาท

โดยผู้ประกันตนมาตรา 33 สามารถขอหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 50 ทวิ จากบริษัทที่ทำงานอยู่ หรือขอคัดสำเนาการส่งเงินสมทบ ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชน สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 สามารถขอหนังสือรับรองการส่งเงินสมทบ ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนเช่นกัน

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวย้ำต่อไปว่า จะเห็นได้ว่า เงินสมทบที่ผู้ประกันตนส่งเข้ากองทุนประกันสังคมทุก ๆ เดือน นอกจากผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพ สิทธิประโยชน์เมื่อว่างงาน สิทธิประโยชน์ในยามเกษียณ ก็ยังสามารถได้รับสิทธินำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ลดหย่อนภาษี