เช็กวิธีดีลงานฟรีแลนซ์ 10 สายงาน ผ่านแพลตฟอร์ม “คนทำงาน” ฟรี

คนทำงาน
Photo: Priscilla Du Preez/unsplash

กรมการจัดหางาน ตอบโจทย์มนุษย์ฟรีแลนซ์ เปิดพื้นที่ดีลงาน ผ่านแพลตฟอร์ม “คนทำงาน” ปลอดภัย ไม่มีค่าใช้จ่าย ครอบคลุมทุกอาชีพไว้ใน 10 หมวดงานหลัก

วันที่ 19 เมษายน 2567 นายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และการทำงานของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับ Work Life Balance หรือการทำงานที่ตอบโจทย์เรื่องความสุขและเวลา จึงทำให้เกิดรูปแบบการทำงานที่สร้างรายได้จากความชอบ ความถนัด ความสามารถเฉพาะตัว หรือการทำงานระยะสั้น ๆ รับจ้างจบเป็นครั้ง ๆ มากขึ้น

กรมการจัดหางานจึงพัฒนาแพลตฟอร์ม “คนทำงาน” ขึ้น เพื่อเป็นแหล่งบริการงานอาชีพอิสระ ครอบคลุมทุกอาชีพไว้ใน 10 หมวดงานหลัก ได้แก่

1. Graphic & Design

2. การตลาดและโฆษณา

Advertisment

3. พิมพ์/เขียน/แปลภาษา

4. ภาพและเสียง

5. Web & Programming

6. ปรึกษาและแนะนำ

Advertisment

7. การให้บริการ

8. รับจัดทำสินค้าและอาหาร

9. งานช่างนอกสถานที่

10. การสอน

นายสมชายกล่าวว่า บริการผ่านเว็บไซต์ คนทํางาน.doe.go.th สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ที่ต้องการใช้ทักษะความสามารถหารายได้เสริมมาประกาศรับจ้างทำงาน และสำหรับผู้ว่าจ้างสามารถค้นหาผู้รับงานอิสระที่ตรงตามความต้องการ

“กรมการจัดหางานไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการจากแพลตฟอร์ม มีความปลอดภัย เนื่องจากผู้รับงานอิสระและผู้ว่าจ้างผ่านการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนผ่านระบบ Single Sign-on ของภาครัฐ นอกจากนี้ยังมีทีมงานให้คำปรึกษาครอบคลุมทั่วประเทศ ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 และสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด แพลตฟอร์มคนทำงานจะเติมเต็มโอกาสการประกอบอาชีพครอบคลุมทุกมิติ ประชาชนที่เป็นแรงงานอิสระจะมีพื้นที่ทำงานถ้วนหน้า ไม่จำกัดทุกช่วงวัย”

วิธีฟรีแลนซ์ลงประกาศงาน

สำหรับคนทำงานอิสระลงประกาศงานง่ายใน 4 ขั้นตอน ดังนี้

1. ลงทะเบียนเป็นผู้รับงานอิสระ-กรอกข้อมูลส่วนตัว สำหรับยืนยันตัวตนให้ครบถ้วน **หากมีหนังสือผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมสามารถแนบเพิ่มได้ และ/หรือยืนยันตัวตนที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด ในพื้นที่ ที่อยู่ปัจจุบันที่ลงทะเบียนไว้ เพิ่มความน่าเชื่อถือให้ผู้ว่าจ้าง

2. นำเสนอตัวเอง-อธิบายตัวตนที่เกี่ยวข้องกับงานให้โดดเด่น เช่น ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ทักษะความสามารถ รางวัล ใบประกาศ เพื่อเพิ่มโอกาสการจ้างงาน

3. ลงประกาศงาน-เลือกหมวดหมู่งานหลัก ระบุรายละเอียด อัพโหลดรูปผลงาน ขั้นตอนทำงาน กำหนดราคาและวิธีการส่งงาน ส่งประกาศงานตรวจสอบผ่านระบบ หากตรงตามเงื่อนไข จะอนุมัติประกาศงาน ภายใน 2 วันทำการ

4. ประกาศงานเผยแพร่บนแพลตฟอร์ม “คนทำงาน”

วิธีผู้ว่าจ้าง จ้างงาน

สำหรับผู้ว่าจ้าง จ้างงานง่าย ๆ 6 ขั้นตอน ดังนี้

1. ค้นหาผู้รับงานอิสระที่ถูกใจ-พิจารณาจากผลงานและรีวิว

2. ลงทะเบียนเข้าใช้งาน-กรอกข้อมูลส่วนตัว สำหรับยืนยันตัวตนให้ครบถ้วน **หากมีหนังสือผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมสามารถแนบเพิ่มได้ และ/หรือยืนยันตัวตนที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด ในพื้นที่ที่อยู่ปัจจุบันที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ

3. สื่อสาร/สอบถามรายละเอียดผ่านช่องทาง Chat ของระบบ

4. สร้างใบเสนอราคา-ผู้รับงานอิสระสร้างใบเสนอราคา หากถูกต้องแล้ว กดปุ่ม “อนุมัติใบเสนอราคา”

5. รอผู้รับงานอิสระส่งงาน

6. ให้เรตติ้งและรีวิวงานที่จ้าง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ คนทํางาน.doe.go.th หรือหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน 1694