เงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน 80 ล้าน ดอกเบี้ยต่ำ ช่วยปลดหนี้นอกระบบ

เงินกู้

กระทรวงแรงงานจัดงบฯ 80 ล้าน ให้แรงงานกู้ ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อเป็นเงินทุน หรือใช้ปลดหนี้จากการกู้ยืมเงินนอกระบบ

วันที่ 18 เมษายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงแรงงานจัดเตรียมงบประมาณกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน 80 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนให้ผู้ใช้แรงงานหรือลูกจ้างได้กู้ยืม หรือใช้ปลดเปลื้องหนี้สินจากการกู้ยืมเงินนอกระบบ โดยเฉพาะผู้ที่ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ทั่วไปได้ ภายใต้โครงการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน Micro Finance ลดหนี้ เติมทุน สร้างสุขแรงงาน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ต้องการดูแลผู้ใช้แรงงานและครอบครัวให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

นายภูมิพัฒน์ เหมือนจันทร์ โฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ผู้ใช้แรงงานหรือลูกจ้างที่ประสงค์จะขอกู้ให้ติดต่อที่สหกรณ์ออมทรัพย์ หรือเครดิตยูเนี่ยนในสถานประกอบกิจการ หรือรัฐวิสาหกิจที่ตนเป็นสมาชิก โดยประเภทเงินกู้มีดังนี้

  • เงินกู้ระยะสั้นกรณีปกติ อัตราดอกเบี้ย 2.75% ต่อปี กำหนดชำระคืนไม่เกิน 1 ปี
  • เงินกู้ระยะยาวกรณีปกติ อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี กำหนดชำระคืน 1-5 ปี
  • เงินกู้เพื่อบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี
  • เงินกู้สร้างสุข ปลดทุกข์หนี้นอกระบบ อัตราดอกเบี้ย 0.5-1.5% ต่อปี และพิเศษดอกเบี้ย 0% ในช่วง 3 เดือนแรกสำหรับสหกรณ์ที่ไม่เคยใช้บริการมาก่อน

ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 มีสหกรณ์ที่ได้รับเงินกู้จากกองทุนผู้ใช้แรงงานไปแล้ว 2 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์นครสวรรค์ จำกัด เป็นเงิน 3 ล้านบาท และสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด เป็นเงิน 2.8 ล้านบาท และอยู่ระหว่างยื่นคำขอกู้อีก 3 แห่ง

นายภูมิพัฒน์กล่าวด้วยว่า นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กำชับให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทำงานเชิงรุก เพื่อให้ผู้ใช้แรงงาน ลูกจ้าง สหกรณ์ออมทรัพย์ หรือเครดิตยูเนี่ยนในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจได้รับทราบข้อมูลและเข้าถึงแหล่งเงินทุน

Advertisment

ซึ่งในปีงบประมาณ 2567 มีวงเงินกู้ถึง 80 ล้านบาท โดยกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานนี้เป็นทุนหมุนเวียนในการพัฒนารายได้ การออมทรัพย์ และปลดเปลื้องหนี้สินของผู้ใช้แรงงานผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ สำหรับสหกรณ์หรือเครดิตยูเนี่ยนที่ต้องการกู้เงินสามารถยื่นขอกู้ผ่านระบบ e-Service ของกองทุน https://labourfund.labour.go.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่ สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 และ 0-2660-2180 ถึง 1