ที่มา #นิติจุฬา การคุกคามทางเพศ สู่แถลงการณ์คณะ ณ เวลา ตี 1

ที่มา นิติจุฬา

#นิติจุฬา เดือด! จากกลุ่มไลน์ว่าที่นิสิตใหม่ที่พูดคุยอย่างคึกคะนอง นำไปสู่การออกแถลงการณ์ของคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ เวลา ตี 1

วันที่ 6 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โซเชียลมีเดียกำลังวิพากษ์วิจารณ์กรณี #นิติจุฬา อย่างเผ็ดร้อน ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา ตอนเนื่องจนถึงช่วงสายวันนี้ โดย ณ เวลา 11.30 น. ในทวิตเตอร์มีการแสดงความเห็นเกี่ยวกับแฮชแท็กนี้แล้วกว่า 1 แสนครั้ง

#นิติจุฬา มีจุดเริ่มต้นมาจากนักเรียนชายที่เพิ่งผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนิสิตใหม่ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ตั้งกลุ่มไลน์ชื่อ LawMen ที่มีเฉพาะนักเรียนชาย จำนวนกว่า 60 คน ซึ่งในช่วงแรกไม่มีการแชทพูดคุยแลกเปลี่ยนกันมากนัก

กระทั่งมีนักเรียนบางคนเริ่มชวนคุยเรื่องผู้หญิง แล้วมีการนำรูปผู้หญิงคณะต่าง ๆ มาลง พร้อมใช้คำพูดในเชิงคุกคามทางเพศ ภายหลังมีการเผยพฤติกรรมของนักเรียนชายเหล่านี้ว่า พยายามแฝงตัวเข้าไปในกลุ่มไลน์คณะที่มีผู้หญิงเยอะ ก่อนจะเซฟภาพโปรไฟล์ผู้หญิง เพื่อนำไปเป็นข้อมูลพูดคุยในกลุ่มไลน์ตัวเอง

จากนั้นมีคนในกรุ๊ปไลน์ LawMen ที่ไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมและอยากจะเตือนผู้หญิง จึงได้แคปภาพแชท ก่อนมีการเผยแพร่สู่โซเชียลมีเดียเมื่อคืนที่ผ่านมา สังคมโซเชียลพากันตำหนิและกดดันนักเรียนชายในกลุ่มนี้ แม้จะมีคนออกตัวว่าไม่ได้รู้เห็นเรื่องการคุกคามทางเพศในกลุ่มไลน์ แต่ก็ถูกซัดกลับว่าเมื่ออยู่ในกลุ่มแล้ว ทำไมยังเพิกเฉย ไม่ห้ามเพื่อนในกลุ่ม

ที่สำคัญยังมีการแสดงความสิ้นหวังถึงอนาคตประเทศ หากนักเรียนชายที่ไม่มีความตระหนักเรื่องการคุกคามทางเพศและการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล เติบโตไปเป็นนักกฎหมาย อัยการ หรือผู้พิพากษา พร้อมเรียกร้องให้ทางคณะออกมาเคลื่อนไหว หนักถึงขั้นสนับสนุนให้ทางคณะฯ ประเมินไม่ให้นักเรียนชายที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเหล่านี้ ผ่านการสัมภาษณ์

ตี 1 ที่ผ่านมา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้ออกหนังสือชี้แจง ความว่า ด้วยความปรากฏต่อคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่า นักเรียนชายกลุ่มหนึ่งซึ่งเพิ่งผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าเป็นนิสิตใหม่ในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ของคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ประจำปีการศึกษา 2564 ได้กระทำการอันไม่เหมาะสมซึ่งมีลักษณะล่วงละเมิดต่อความเป็นส่วนตัว และอาจเข้าข่ายพฤติการณ์ล่วงเกินทางเพศ ผ่านระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ต่อนิสิตคณะอื่น

คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อนิสิตที่ได้รับผลกระทบจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมยิ่งของนักเรียนกลุ่มดังกล่าวซึ่งอาจจะเข้ามาเป็นนิสิตใหม่ในความดูแลของคณะนิติศาสตร์

ทั้งนี้ คณะนิติศาสตร์มิได้นิ่งนอนใจ จะเร่งสอบหาข้อเท็จจริง และดำเนินการต่อไปโดยเร็ว รวมทั้งจะได้ประสานงานและติดตามรายงานความคืบหน้ากับคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด

ส่วน คณะกรรมการนิสิตคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกแถลงการณ์ เวลา 03.30 น. เรื่อง กรณีพฤติกรรมการคุกคามทางเพศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มนักเรียนชายที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 สาระสำคัญระบุว่า ไม่ยอมรับและขอประพฤติกรรมการคุกคามทางเพศในทุกรูปแบบ อันเป็นการละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน สิทธิในความเป็นส่วนตัวของบุคคลและความปลอดภัยสาธารณะ อันได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ อีกทั้ง พฤติกรรมดังกล่าวย่อมขัดต่อหลักความเสมอภาคทางเพศ ซึ่งเป็นหลักการสำคัญที่ได้รับการยอมรับในทางสากลยุคปัจจุบัน

อย่างไรก็ดี ทางคณะกรรมการฯ ได้รับทราบและประสานงานกับคณาจารย์คณะฯ ในทันที เพื่อให้ทางคณะฯ พิจารณามาตรการในการจัดการเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการนิสิตคณะนิติศาสตร์ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และจะดำเนินการประสานงานในเรื่องดังกล่าวให้ถึงที่สุด

ปิดท้ายยังยืนยันว่าจะดำเนินการแก้ไขและพัฒนากิจกรรมให้มีรูปแบบที่เหมาะสมบนพื้นฐานของความเท่าเทียมทางเพศ และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาบัณฑิตนิติศาสตร์ที่มีคุณลักษณอันพึงประสงค์ เพื่อให้นิสิตสามารถเข้าร่วมกิจกแรรมได้โดยไม่ต้องหวาดกลัวต่อพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการคุกคามทางเพศ และจัดกิจกรรมเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของนิสิตและสังคมต่อไป


ด้าน คณะกรรมการจัดงานนิตินิทรรศน์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกแถลงการณ์ เรื่อง แสดงความไม่เห็นด้วยต่อการคุกคามทางเพศที่เกิดขึ้น โดยแสดงจุดยืนว่า การคุกคามทางเพศเป็นสิ่งที่สามารถกระทำได้ทางการกระทำ คำพูด รวมถึงการส่งต่อข้อความในเชิงอนาจาร ไม่ว่าทั้งต่อหน้าและลับหลัง ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ไม่ว่าผู้ที่ถูกคุกคามจะเป็นเพศใดก็ตาม นับเป็นการกระทำที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง

ด้วยเหตุเพราะเป็นการกระทำที่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น อีกทั้งยังส่งผลให้ผู้ที่ถูกกระทำรวมถึงผู้คนในสังคมรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัย อันเป็นเหตุให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถดำเนินวิถีชีวิตของตนในสังคมได้อย่างปกติสุข

อีกประการหนึ่ง การเพิกเฉยต่อการกระทำดังกล่าว นอกจากจะเป็นการกระทำที่ไม่ก่อให้เกิดผลดีประการใดต่อสังคมแล้ว ยังเป็นการช่วยสนับสนุนให้การคุกคามทางเพศนั้นถูกมองว่าเป็นเหตุการณ์ปกติที่เกิดขึ้นได้ในสังคม

คณะกรรมการจัดงานฯ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ผู้ตกเป็นเหยื่อของการคุกคามทางเพศออกมาเรียกร้องเพื่อปกป้องสิทธิของตน เนื่องด้วยการแสดงออกซึ่งความไม่ยอมรับในการคุกคามทางเพศของเหยื่อและคนในสังคม ไม่เพียงแต่เป็นการปกป้องผู้ถูกคุกคาม ทั้งยังเป็นการสร้างความตระหนักรู้แก่สังคมเพื่อหยุดการคุกคามทางเพศในอนาคต

ในการนี้ คณะกรรมการจัดงานนิตินิทรรศน์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ในฐานะองค์กรที่เชื่อมั่นในความเท่าเทียมของบุคคล ไม่เห็นด้วยกับการคุกคามทางเพศไม่ว่าในกรณีใดหรือต่อบุคคลใด รวมถึงการเพิกเฉยต่อการกระทำอันเลวร้ายที่เกิดขึ้นด้วยเช่นกัน

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

นับเป็นอีกครั้งที่ทำให้สังคมตระหนักร่วมกันว่า การคุกคามทางเพศ และการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล เป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้น แม้ในกลุ่มไลน์ที่บางคนมองว่าเป็นเพียงการพูดคุยสนุกสนาน

 

 

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ