มงคลกิตติ์ สั่งถอด อัจฉริยะ-กฤษณะ พ้นที่ปรึกษากฎหมาย คดีแตงโม

มงคลกิตติ์ สั่งถอด ทนายอัจฉริยะ และทนายกฤษณะ ออกจากที่ปรึกษากฎหมาย เหตุมิได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายของหัวหน้าพรรค

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎ พรรคพรรคไทยศรีวิไลย์ หรือ ส.ส.เต้ โพสต์ภาพเอกสารผ่านเฟซบุ๊กมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ถอด ทนายอัจฉริยะ และทนายกฤษณะ ออกจากที่ปรึกษากฎหมาย โดยเอกสารดังกล่าวมีข้อความว่า เรื่อง ยกเลิกแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์

เนื่องด้วย เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2565 พรรคไทยศรีวิไลย์ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ที่ 001/2565 เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับการแสวงหาข้อมูล หลักฐาน ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีการเสียชีวิต ของ นางสาวภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ (แตงโม) ให้เกิดความกระจ่าง รวดเร็ว ตอบสังคมได้ตามความเป็นจริง เพราะเป็นคดีที่พี่น้องประชาชนไทยกว่า 66 ล้านคน และนานาชาติต้องการค้นหาความจริง ว่าการเสียชีวิตนั้นเกิดจากสาเหตุใด เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมทุกภาคส่วน

บัดนี้ พรรคไทยศรีวิไลย์ทราบว่าบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งไปนั้น มิได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายของหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับของพรรคไทยศรีวิไลย์ พ.ศ. 2561 ข้อ 31 (12) จึงขอ ยกเลิกแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ ตามรายชื่อต่อไปนี้

Advertisment

1) นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์
2) นายกฤษณะ ศรีบุญพิมพ์สวย
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 ‘มงคลกิตติ์’ โพสต์ ถอด ‘อัจฉริยะ’ กับ ‘ทนายกฤษณะ’
ภาพจาก เฟซบุ๊กมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์