สรรหาผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. “กีรติ กิจมานะวัฒน์” เข้าวินตามโผ

กีรติ กิจมานะวัฒน์
กีรติ กิจมานะวัฒน์

ทอท.ประกาศผลการสรรหาผู้อำนวยการใหญ่ เผย “กีรติ กิจมานะวัฒน์” รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้างของ ทอท.เป็นผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุดเตรียมทำสัญญาจ้าง ก.พ.นี้

วันที่ 18 มกราคม 2566 รายงานข่าวจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) หรือ AOT เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) โดยมี นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย เป็นประธานกรรมการ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ จำนวน 4 ราย ได้แก่ 1.นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ 2.นางฉฎาณิศา ชำนาญเวศ 3.นายพรประสิทธิ์ เด่นโมฬี และ 4.นายวิทยา พันธุ์มงคล

โดยเมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ผู้สมัครได้เข้ารับการสัมภาษณ์พร้อมทั้งนำเสนอวิสัยทัศน์แนวคิดในการบริหารจัดการและพัฒนา AOT และในวันนี้ (วันพุธที่ 18 มกราคม 2566) ที่ประชุมคณะกรรมการ AOT ซึ่งมีนายสราวุธ ทรงศิวิไล ประธานกรรมการ AOT เป็นประธาน ได้เห็นชอบผลการสรรหาผู้อำนวยการใหญ่ AOT โดยนายกีรติ กิจมานะวัฒน์ เป็นผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุด

รายงานข่าวกล่าวเพิ่มด้วยว่า หลังจากนี้จะส่งรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกพร้อมประวัติและคุณสมบัติให้คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนของผู้อำนวยการใหญ่ AOT ดำเนินการพิจารณากำหนดผลตอบแทนสิทธิประโยชน์ ร่างสัญญาจ้าง และเจรจาต่อรองผลตอบแทนกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และเสนอผลการเจรจา พร้อมร่างสัญญาจ้างต่อคณะกรรมการ AOT เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในเดือนกุมภาพันธ์ 2566

จากนั้นจะเสนอกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ โดยเมื่อกระทรวงการคลังได้พิจารณาเห็นชอบค่าตอบแทนและร่างสัญญาจ้างแล้วจะเสนอคณะกรรมการ AOT เพื่อดำเนินการแต่งตั้ง และเชิญผู้ได้รับการคัดเลือกมาลงนามในสัญญาจ้างต่อไป

สำหรับนายกีรติ กิจมานะวัฒน์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง) ของ AOT และมีประวัติการทำงานระดับผู้บริหาร ได้แก่ เคยดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการอาวุโส บริษัท อีจีส เรล (ประเทศไทย) จำกัด ที่ปรึกษาสายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด

ในด้านประวัติการศึกษา นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ จบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยโตเกียว และจบปริญญาเอกวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยโตเกียว