วิธีจองสิทธิ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 เริ่มวันแรกวันนี้ (7 มี.ค.)

เราเที่ยวด้วยกัน
ภาพจาก PIXABAY

เปิดวิธีจองสิทธิ โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 วันแรกวันนี้ (7 มี.ค.) พร้อมกันทั้งผู้ลงทะเบียนใหม่และเคยลงทะเบียนโครงการก่อนหน้าแล้ว ทั้งหมด 560,000 สิทธิ ผ่านแอปเป๋าตัง

วันที่ 7 มีนาคม 2566 ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 อนุมัติโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 วงเงินรวม 2,016,000,000 บาท เพื่อดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยด้านการท่องเที่ยว โดยเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับผู้ร่วมโครงการรายใหม่ ที่ไม่เคยได้รับสิทธิจากโครงการ เฟสที่ 1-4 ในวันนี้ (27 ก.พ. 2566) เป็นวันแรก และจะเริ่มให้ใช้สิทธิจองห้องพักได้ตั้งแต่ 7 มีนาคม-26 เมษายน 2566

ซึ่งคนที่เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 1-4 แล้ว ให้กดรับหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขบนแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิใหม่ อย่างไรก็ตาม อย่าลืมอัพเดตแอปเป๋าตัง ก่อนกดยืนยันรับสิทธิ

ส่วนคนที่ยังไม่เคยรับสิทธิ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 ส่วนขยาย ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

Advertisement

“ประชาชาติธุรกิจ” รวบรวมรายละเอียดวิธีจองสิทธิ “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5” ดังนี้

 • วันที่ 7 มี.ค. 66 เปิดให้นักท่องเที่ยวจองโรงแรมที่พักวันแรก และกดยอมรับข้อตกลงใน (Consent) ในแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง
 • วันที่ 10 มี.ค. 66 Check in เข้าที่พักวันแรก
 • วันที่ 26 มี.ค. 66 จองโรงแรมที่พักวันสุดท้าย
 • วันที่ 29 เม.ย. 66 Check in เข้าที่พักวันสุดท้าย
 • วันที่ 30 เม.ย. 66 เข้าพักวันสุดท้าย และสิ้นสุดโครงการ

เงื่อนไขการใช้สิทธิ “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5”

โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 ให้สิทธิแก่ประชาชนในการสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยภาครัฐสนับสนุนค่าใช้จ่าย สนับสนุนค่าที่พัก 40% (ไม่เกิน 3,000 บาท/ห้อง/คืน) สูงสุด 5 ห้อง จำนวนสิทธิเข้าโรงแรมที่พักจำนวนห้องพักทั้งสิ้น 560,000 สิทธิ/ห้อง

 • รับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว (e-Voucher) 600 บาท อัตราเดียวทุกวัน
 • 1 คน สามารถใช้สิทธิได้สูงสุด 5 สิทธิ
 • ต้องจองล่วงหน้า ก่อนเข้าพัก 3 วัน
 • เมื่อชำระเงินจองที่พักแล้ว ไม่สามารถยกเลิกรายการจองได้
 • ต้องสแกนใบหน้า เพื่อยืนยันตัวตนในขั้นตอนการ Check In
 • เดินทางท่องเที่ยวจังหวัดนอกทะเบียนบ้านเท่านั้น
 • เมื่อ Check In โรงแรมสำเร็จ จะได้รับคูปองอาหาร/กิจการท่องเที่ยววันละ 1 ครั้ง หลังอาหาร 17.00 น. ของวัน Check In คูปองจะหมดอายุเวลา 23.59 น.ของวัน Check Out

เที่ยวด้วยกันเฟส 5

7 ขั้นตอนจองโรงแรมที่พัก 7 มี.ค.-26 เม.ย. 2566

 1. กดยืนยันรับหลักเกณฑ์เงื่อนไขผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง สำหรับผู้เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 1-4
 2. จองโรงแรมที่พักล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน โดยติดต่อโรงแรมที่พักโดยตรง
 3. เมื่อโรงแรมที่พักตรวจสอบเงื่อนไข ห้องว่างเรียบร้อยแล้ว ผู้จองจะได้รับการแจ้งเตือน ชำระค่าที่พัก 60% ของค่าห้องพัก ผ่าน G Wallet แอปเป๋าตัง
 4. รับการแจ้งเตือน การจองสำเร็จ แสดงคูปองเช็กอินผ่านแอปเป๋าตัง
 5. เมื่อถึงวันเข้าพัก ให้สแกน QR เช็กอินบนแอปเป๋าตัง พร้อมรับ e-Voucher 600 บาท/คืน ณ เวลา 17.00 น. ของวัน
 6. เช็กเอาต์โรงแรมที่พัก โดยสามารถใช้คูปองค่าอาหารท่องเที่ยวได้ถึง 23.59 น.ของวันเช็กเอาต์

3 ห้าม โครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5

 1. ไม่สามารถเลื่อนการจองที่พัก/โรงแรม ระหว่างโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 1-4 มาเข้าพักในช่วงโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ได้
 2. ไม่สามารถขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินในโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 1-4 มาขอรับเงินสนับสนุน ในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 ได้
 3. จะไม่นับรวมกับสิทธิที่เคยได้รับในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5” สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ TAT Contact Center โทร. 1672 Travel Buddy หรือสอบถามระบบการใช้งานแอปพลิเคชั่นถุงเงิน และเป๋าตัง ได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการ โทร. 0-2111-1122

Advertisement

ข้อมูล : เป๋าตัง.com