การบินไทย-ไทยไลอ้อน เปิดรับสมัครแอร์ 2566 เด้งรับธุรกิจการบินฟื้นตัว

การบินไทย รับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

การบินไทย-ไทยไลอ้อนแอร์ เปิดรับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน รับต้นปี 2566 สอดรับอุตสาหกรรมการบินฟื้นตัว เตรียมพร้อมขยายเส้นทางบินเพิ่ม

วันที่ 15 มีนาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการเดินทางที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการขยายฝูงบินให้เพียงพอต่อแผนเส้นทางบินและจำนวนเที่ยวบินในปี 2566 และการเพิ่มความถี่เที่ยวบินในเส้นทางบินยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และการกลับมาให้บริการเส้นทางบินสู่ประเทศจีน

โดยรายงานจากการบินไทย กำหนดเกณฑ์ผู้เข้ารับสมัคร สรุปพอสังเขปได้ ดังนี้

  1. อายุไม่เกิน 28 ปี มีสัญชาติไทย
  2. เพศชาย มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 24.5 ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร ส่วนเพศหญิง มีค่า BMI ไม่เกิน 21 มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และผู้สมัครทุกคนต้องสามารถเอื้อมแตะความสูง 212 เซนติเมตร
  3. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา) มีผลสอบการวัดระดับภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น TOEIC (600+), IELTS 5.5 และหากมีผลสอบวัดระดับภาษาที่สาม สามารถยื่นผลคะแนนได้

เกณฑ์การรับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บมจ.การบินไทย

ผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร และขั้นตอนการสมัครผ่านทาง https://career.thaiairways.com/cabin-crew-recruitment-2023/ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และสมัครได้ระหว่างวันที่ 9-19 เมษายน 2566

Advertisment

เกณฑ์การรับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บมจ.การบินไทย

ขณะเดียวกัน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ประกาศเปิดรับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน โดยรายงานจากสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ กำหนดเกณฑ์ผู้เข้ารับสมัครสรุปพอสังเขปได้ ดังนี้

  1. อายุไม่เกิน 28 ปี มีสัญชาติไทย หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
  2. เพศชายมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 170 เซนติเมตร ส่วนเพศหญิง มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และผู้สมัครทุกคนต้องสามารถเอื้อมแตะความสูง 212 เซนติเมตร
  3. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา) มีผลสอบการวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC (600+) อายุไม่เกิน 1 ปี และหากมีผลสอบวัดระดับภาษาที่สาม สามารถยื่นผลคะแนนได้

เกณฑ์การรับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ตามรายละเอียดดังนี้ http://recruitment.lionairapp.com/public/recruitment กำหนดส่งถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

Advertisment