ประกาศแล้ว ! ททท.เปลี่ยนแปลงผู้บริหาร มีผล 1 ตุลาคมนี้

ททท. ผู้บริหาร

ททท.ประกาศเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับรองผู้ว่าการ มีผล 1 ตุลาคมนี้ รองฯ ฉัททันต์ ดูแลตลาดระยะใกล้ รองสมฤดีฯ ดูแลตลาดในประเทศ รับไม้ต่อจาก “ฐาปนีย์  เกียรติไพบูลย์” ที่ขึ้นครองตำแหน่งผู้ว่า ททท.

วันที่ 29 กันยายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ประกาศเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับรองผู้ว่าการ จำนวน 5 ตำแหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป โดยรายชื่อผู้บริหารที่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง 3 ตำแหน่ง ดังนี้

1.นายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา

ฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา
ฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา

เดิมดำรงตำแหน่ง : รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด

ตำแหน่งใหม่ : รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชีย และแปซิฟิกใต้

2.นางสาวสมฤดี จิตรจง

สมฤดี จิตรจง
สมฤดี จิตรจง

เดิมดำรงตำแหน่ง : รองผู้ว่าการด้านบริหาร

ตำแหน่งใหม่ : รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ

3.นายนิธี สีแพร

นิธี สีแพร
นิธี สีแพร

เดิมดำรงตำแหน่ง : รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา

ตำแหน่งใหม่ : รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด

สำหรับรายชื่อผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการ 2 ตำแหน่ง ดังนี้

4.นางรุจิรัศมิ์ ฉัตรเฉลิมกิจ

รุจิรัศมิ์ ฉัตรเฉลิมกิจ
รุจิรัศมิ์ ฉัตรเฉลิมกิจ

ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าการด้านบริหาร

5.นายธีระศิลป์ เทเพนทร์

ธีระศิลป์ เทเพนทร์
ธีระศิลป์ เทเพนทร์

ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา

โดยมีรายชื่อผู้บริหารระดับสูงที่ยังคงดำรงตำแหน่งเดิม ดังนี้

  • นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ : ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  • นายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร : รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา
  • นางน้ำฝน บุณยะวัฒน์ : รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน
  • นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ : รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว

ทั้งนี้ ททท. มุ่งมั่นดำเนินการตลาดการท่องเที่ยวตามแผนวิสาหกิจองค์กร ททท. พ.ศ. 2566 – 2570 ภายใต้วิสัยทัศน์ “ททท. เป็นผู้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทยในการสร้างประสบการณ์ทรงคุณค่า และมุ่งสู่ความยั่งยืน”

เตรียมยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูในทุกมิติ ตาม 3 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก (Strategic Objective) ได้แก่

1.Drive Demand : มุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพอย่างยั่งยืน

2.Shape Supply : สร้างคุณค่าและยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ผ่านการสร้างระบบนิเวศด้านการท่องเที่ยวใหม่ (New Tourism Ecosystem)

3.Strive for Excellence : ยกระดับองค์กรสู่องค์กรสมรรถนะสูง มุ่งสู่การเป็น Data Driven Organization เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาด สู่หมุดหมายของการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยเปลี่ยนผ่านสู่ High Value & Sustainable Tourism