แอร์บัส คาดเฮลิคอปเตอร์ทหาร-บริการสาธารณะในไทย โต 20% ใน 10 ปี

ผู้บริหารแอร์บัสนำเสนอเฮลิคอปเตอร์เอช175 (H175) ลวดลายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ที่มาภาพ : Airbus

แอร์บัส ประเมินตลาดเฮลิคอปเตอร์ทหาร-บริการสาธารณะในไทยเติบโตอีก 20% ในอีกสิบปี เชื่อครองมาร์เก็ตแชร์เกินครึ่งของเครื่องชุดใหม่

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นายฟาบริซ โรเชอโร (Fabrice Rochereau) รองประธานและหัวหน้าฝ่ายขายและการตลาดประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกของแอร์บัสเฮลิคอปเตอร์ กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญของแอร์บัส และบริษัทยังคงมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ ในการเสริมสร้างสถานะและความร่วมมือของเราในประเทศไทย

โดยแอร์บัสมีสำนักงานอย่างเป็นทางการในไทย รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการการบินของแอร์บัส (Airbus Flight Operations Services Centre) ในกรุงเทพฯ และมีศูนย์บริการลูกค้าเฮลิคอปเตอร์ที่ให้การบำรุงรักษาและพัฒนาฝูงบิน (MRO) ของทั้งพลเรือนและทหาร

ทั้งยังเป็นศูนย์ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคกับลูกค้าในประเทศเพื่อนบ้านของไทย ได้แก่ ประเทศลาวและกัมพูชา ในปัจจุบันแอร์บัสยังคงเป็นผู้ผลิตเฮลิคอปเตอร์รายเดียวที่มีศูนย์ซ่อมบำรุงในประเทศไทย

นอกจากนี้ แอร์บัสมีข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัทอุตสาหกรรมการบินไทย (TAI) เพื่อให้การสนับสนุนฝูงบินเฮลิคอปเตอร์ทั้งหมดของของรัฐบาลไทย ปัจจุบัน TAI เป็นบริษัทผู้รับเหมาหลักของแอร์บัสและเป็นศูนย์ให้บริการดูแลทั้งการขายและการจัดจำหน่ายฝูงบินเฮลิคอปเตอร์ของแอร์บัสทุกลำที่ปฏิบัติการโดยกองทัพและหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย

รายงานข่าวจากแอร์บัสระบุว่า แอร์บัสมองเห็นศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจเฮลิคอปเตอร์ในประเทศไทย โดยสนับสนุนภารกิจด้านการบรรเทาภัยพิบัติ การค้นหาและช่วยเหลือ ตลอดจนด้านความมั่นคงทางทะเล

ปัจจุบันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีเฮลิคอปเตอร์ปฏิบัติการบินอยู่ราว 1,900 ลำ และขณะนี้แอร์บัสเป็นผู้นำของตลาดเฮลิคอปเตอร์ในภาคพลเรือนและบริการสาธารณะ ด้วยส่วนแบ่งการตลาดถึง 30%

ยิ่งไปกว่านั้น แอร์บัสเห็นแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของการใช้งานเฮลิคอปเตอร์ขนาดเบาสองเครื่องยนต์และเฮลิคอปเตอร์ขนาดกลาง มาใช้งานเพิ่มมากขึ้นในภูมิภาคนี้ โดยเฉพาะในประเทศไทย

ปัจจุบันมีเฮลิคอปเตอร์ของแอร์บัสที่ปฏิบัติการบินอยู่ในประเทศไทยจำนวนทั้งสิ้น 71 ลำ โดยนำไปใช้ในภารกิจทั้งในภาคพลเรือน บริการสาธารณะ และทางการทหาร โดยประเทศไทยใช้เฮลิคอปเตอร์ของแอร์บัสเกือบครบทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่

    • เอช145เอ็ม (H145M) : เฮลิคอปเตอร์ขนส่งลำเลียงอเนกประสงค์ของกองทัพเรือและกองทัพบกไทย
    • เอช225เอ็ม (H225M) : เฮลิคอปเตอร์อเนกประสงค์ รวมถึงเอช135 (H135) เฮลิคอปเตอร์สำหรับฝึกซ้อมทางทหารรุ่นใหม่ของกองทัพอากาศไทย
    • เอช175 (H175) : เฮลิคอปเตอร์ประสิทธิภาพสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงานจากแอร์บัสระบุว่า บริษัทคาดการณ์ว่าจำนวนฝูงบินที่ปฏิบัติการอยู่ในภาคการทหารและบริการสาธารณะของประเทศไทยจะเติบโตขึ้นอีก 20% ในอีกสิบปีข้างหน้า แอร์บัสมั่นใจว่าจะสามารถครองส่วนแบ่งทางการตลาดได้ไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทั้งหมด

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเฮลิคอปเตอร์สำหรับใช้ในภารกิจด้านความมั่นคงทางทะเล บริการการแพทย์ฉุกเฉิน การบรรเทาภัยพิบัติ ตลอดจนการค้นหาและกู้ภัย ที่มีปริมาณความต้องการเพิ่มสูงขึ้น และนี่คือภาคส่วนงานที่แอร์บัสเฮลิคอปเตอร์ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วโลกอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน

นอกจากนี้ แอร์บัสคาดว่าความต้องการของภาคส่วนทางการทหารจะมาจากทั้งการจัดซื้อหาจัดหาเครื่องลำใหม่และการเปลี่ยนทดแทน เพื่อนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ทั้งด้านการฝึกซ้อมทางทหาร ความมั่นคงและการเฝ้าระวังทางทะเล การค้นหาและกู้ภัย รวมถึงการขนส่งทางยุทธวิธี

อย่างไรก็ดี เมื่อสอบถามว่าเหล่าทัพใดอยู่ระหว่างการเจรจา-สั่งซื้อเฮลิคอปเตอร์ของแอร์บัส ผู้บริหารของแอร์บัสปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลดังกล่าว