เข้าเป้า ! ต่างชาติเที่ยวไทย 27 ล้านคน มาเลเซียยืนหนึ่ง เข้าไทย 4.4 ล้านคน

นักท่องเที่ยวยืนถ่ายภาพกับเครื่องบินขณะกำลังร่อนลงจอดสู่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต บริเวณหาดไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต
นักท่องเที่ยวถ่ายภาพกับเครื่องบินที่กำลังร่อนลงจอดที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต บริเวณหาดไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ภาพถ่ายโดย Madaree TOHLALA / AFP

สัปดาห์ก่อนคริสต์มาส นักท่องเที่ยวโตแรง ต่างชาติเที่ยวไทย 27 ล้านคน เป็นไปตามที่ ททท.คาดการณ์ มาเลเซีย จีน เกาหลีใต้ ท็อปทรีเที่ยวเมืองไทย

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬาพบว่า ในช่วงวันที่ 18-24 ธันวาคม 2566 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยือนทั้งสิ้น 796,808 คน เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า 120,303 คน คิดเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยเฉลี่ยวันละ 113,830 คน

ในสัปดาห์ที่ผ่านมา (18-24 ธันวาคม 2566) นักท่องเที่ยวจากมาเลเซีย (ตลาดระยะใกล้) และนักท่องเที่ยวภูมิภาคยุโรป (ตลาดระยะไกล) ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ การมีวันหยุดต่อเนื่องในวันคริสต์มาส และการเดินทางในช่วง Winter Holiday ในช่วงสิ้นปีของภูมิภาคยุโรป โดยเฉพะกลุ่มนักท่องเที่ยวภูมิภาคยุโรปที่มีจำนวน 197,987 คน หรือเพิ่มขึ้น 32,825 คน จากสัปดาห์ก่อนหน้า

ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-24 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา มีจำนวน 27,252,488 คน โดย 5 อันดับแรกของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยมากที่สุด ได้แก่

    • มาเลเซีย 4,439,480 คน
    • จีน 3,418,732 คน
    • เกาหลีใต้ 1,616,858 คน
    • อินเดีย 1,587,090 คน
    • รัสเซีย 1,428,985 คน

ทั้งนี้ ททท.คาดว่าในปี 2566 ททท.ตั้งเป้าหมายมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเยือนประเทศไทย 27 ล้านคน สร้างรายได้ 1.2 ล้านล้านบาท ลดลงจากเป้าหมายเดิมที่กำหนดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเยือนประเทศไทย 25-28 ล้านคน สร้างรายได้ราว 1.6 ล้านล้านบาท