ลุ้นนักท่องเที่ยวต่างชาติแตะ 28 ล้านคน

ท่องเที่ยวเมืองรอง

จากข้อมูลของกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระบุว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-3 ธันวาคม 2566 ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสะสมรวม 25.08 ล้านคน สร้างรายได้ 1,067,513 ล้านบาท

“ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์” ผู้ว่าการ ททท. บอกว่า ขณะนี้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายในเชิงจำนวนที่ตั้งเป้าไว้ที่ 25-28 ล้านคนไปแล้ว เหลือลุ้นเดือนธันวาคมอีก 1 เดือน ซึ่งคาดว่าจะได้ไม่ต่ำกว่า 2 ล้านคน

หากเป็นไปในทิศทางดังกล่าวนี้จะทำให้ตลอดทั้งปี 2566 ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติรวมกว่า 27 ล้านคน สร้างรายได้ราว 1.2 ล้านล้านบาท

“ปีนี้เราบรรลุเป้าหมายในเชิงจำนวนตอนนี้ลุ้นให้ถึง 28 ล้านคน แต่ในส่วนของรายได้ยังต่ำกว่าเป้าหมาย ที่วางไว้ที่ 1.6 ล้านล้านบาท”

ขณะที่ในส่วนของตลาดเที่ยวภายในประเทศพบว่า จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย ในช่วง 11 เดือนแรกคนไทยเดินทางภายในประเทศ 228 ล้านคน-ครั้ง คาดว่าตลอดทั้งปีจะ ถึง 240 ล้านคน-ครั้ง มีรายได้ 800,000 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 200 ล้านคน-ครั้ง

โดยคาดว่าตลอดทั้งปี 2566 นี้ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยจะมีรายได้
รวม 2 ล้านล้านบาท แบ่งเป็น รายได้จากตลาดต่างประเทศ 1.2 ล้านล้านบาท และในประเทศ 800,000 ล้านบาท ต่ำกว่าเป้ารายได้ที่ตั้งไว้ 2.39 ล้านล้านบาท

ทั้งนี้ เนื่องจากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวนเที่ยวบินที่ยังไม่กลับมาเหมือนเดิม ทำให้การเดินทางของตลาดระยะไกลยังน้อย ขณะที่นักท่องเที่ยวจีนก็ยังไม่เดินทางตามเป้าที่คาดการณ์ไว้

สำหรับปี 2567 “ฐาปนีย์” บอกว่าเชิงนโยบายรัฐบาลตั้งเป้ารายได้ท่องเที่ยวไว้ที่ 3.5 ล้านล้านบาท ขณะที่เป้าหมายเดิมของ ททท. ตั้งเป้ารายได้ท่องเที่ยวไว้ที่ 3 ล้านล้านบาท


โดยโจทย์ใหญ่ของการทำงานในปีหน้าคือ การขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเที่ยวได้ทุกวัน ส่งเสริมการท่องเที่ยวมูลค่าสูง รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง ทำให้นักท่องเที่ยวพำนักนานขึ้น มีการใช้จ่ายเพิ่มต่อคนต่อทริปมากขึ้น