ออสเตรเลียปรับเกณฑ์เข้มวีซ่านักเรียน-ทำงาน ลดจำนวนคนย้ายเข้าประเทศ 

ออสเตรเลีย

รัฐบาลออสเตรเลียยกเครื่องโครงการย้ายถิ่นฐานชั่วคราว มุ่งเป้าปรับเกณฑ์วีซ่านักเรียนและวีซ่าคนทำงานบางส่วนให้เข้มงวดขึ้น เพื่อปราบปรามการใช้วีซ่านักเรียนเป็นช่องทางการทำงานแบบผิดกฎ และเพื่อลดจำนวนคนต่างชาติที่ย้ายถิ่นฐานเข้าประเทศ

สำนักข่าวเดอะ การ์เดียน (The Guardian) รายงานว่า รัฐบาลออสเตรเลียจะยกระดับมาตรฐานการขอวีซ่านักเรียนต่างชาติและวีซ่าคนทำงานบางส่วน ในขณะที่พยายามจะยกเครื่องโครงการย้ายถิ่นฐานชั่วคราวของออสเตรเลีย 

รัฐบาลออสเตรเลียจะเปิดตัวยุทธศาสตร์การย้ายถิ่นฐานชั่วคราวระยะเวลา 10 ปีในวันจันทร์ที่ 11 ธันวาคมนี้ ซึ่งจะประกอบด้วยปราบปรามการใช้วีซ่านักเรียนเป็น “ประตูหลัง” หรือช่องทางลับสำหรับนายจ้างที่ต้องการนำเข้าแรงงานทักษะต่ำ ขณะเดียวกัน รัฐบาลออสเตรเลียก็จะประกาศใช้วีซ่าประเภทใหม่ที่มุ่งเป้าไปที่การนำเข้าแรงงานทักษะสูง-รายได้สูง โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโต 

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงนี้ ที่รัฐบาลออสเตรเลียกล่าวว่ามีเป้าหมายเพื่อลดการแสวงประโยชน์และปรับปรุงโอกาสในการทำงานของนักเรียนต่างชาติ ผู้ที่เดินทางเข้าออสเตรเลียด้วยวีซ่านักเรียนจะต้องเผชิญกับข้อกำหนดทักษะภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่เข้มงวดมากขึ้น เช่นกันกับข้อกำหนดสำหรับผู้ยื่นขอวีซ่าทำงานที่มีทักษะความสามารถ (Skilled Visa) 

การใช้มาตรการใหม่นี้ มาพร้อมกับการที่รัฐบาลออสเตรเลียส่งสัญญาณว่าการย้ายถิ่นฐานเข้าออสเตรเลียของชาวต่างชาติถึงจุดสูงสุดแล้ว และคาดว่าจะลดลงในอีก 12 เดือนข้างหน้า โดยรัฐบาลออสเตรเลียคาดว่า ในช่วง 12 เดือนข้างหน้าจะมีคนที่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศน้อยลง 25,000 คน ภายใต้การเปลี่ยนเงื่อนไขวีซ่าแรงงานทักษะระดับกลาง ซึ่งใช้สำหรับผู้ที่มีรายได้มากกว่า 70,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย

รัฐบาลออสเตรเลียกล่าวว่า ค่าจ้างขั้นต่ำ 70,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (ประมาณ 1,635,750 บาท) ต่อปีที่กำหนดสำหรับวีซ่าแรงงานทักษะระดับกลาง หรือที่เรียกว่าเกณฑ์รายได้การย้ายถิ่นฐานชั่วคราวสำหรับผู้มีทักษะ จะถูกจัดทำดัชนีเป็นประจำทุกปี และเงื่อนไขของวีซ่าก็จะได้รับการปรับปรุงใหม่ เพื่อให้ผู้สมัครที่ได้รับการอนุมัติมีคุณสมบัติตรงกับทักษะ “หลัก” ที่จำเป็นอย่างแท้จริงในออสเตรเลีย รวมถึงจะมีการอัพเดตรายชื่องานที่เข้าเงื่อนไขอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ถึงอย่างนั้นก็ตาม ก็มีโอกาสเพิ่มเติมสำหรับคนอีกกลุ่ม เนื่องจากรัฐบาลออสเตรเลียกำลังพิจารณาหาวิธีที่จะนำเข้าแรงงานทักษะต่ำซึ่งมีคุณสมบัติไม่ถึงเกณฑ์รายได้ 70,000 ดอลลาร์สออสเตรเลียต่อปี แต่เป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับภาคส่วนที่สำคัญ เช่น อุตสาหกรรมการให้การดูแลและบริการ (care industry) 

นอกจากนี้ รัฐบาลออสเตรเลียจะประกาศใช้วีซ่าผู้เชี่ยวชาญประเภทใหม่สำหรับผู้ที่มีรายได้มากกว่า 135,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อปี ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะมุ่งเป้าไปที่ผู้มีทักษะสูงในอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโต เช่น ไซเบอร์หรือเทคโนโลยีสีเขียวที่อาจไม่สามารถหาบุคคลในออสเตรเลียที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานได้ โดยคาดว่าวีซ่า tier สูงสุดนี้จะใช้ได้กับชาวต่างชาติ 3,000 คนต่อปี 

แคลร์ โอนีล (Clare O’Neil) รัฐมนตรีกระทรวงกิจการภายในประเทศของออสเตรเลียกล่าวว่า โครงการอพยพย้ายถิ่นฐานของออสเตรเลีย “พังทลาย” และทำให้ประเทศชาติและผู้คนที่ยื่นคำขอวีซ่ามาออสเตรเลียผิดหวัง ดังนั้น รัฐบาลจำเป็นต้องจัดการกับปัญหาการย้ายถิ่นฐานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และการเข้าประเทศเพื่อวัตถุประสงค์อะไรบางอย่าง 

นอกจากการทดสอบภาษาที่เข้มงวดมากขึ้นแล้ว ผู้ที่ขอวีซ่านักเรียนยังต้องพิสูจน์ว่าหลักสูตรที่จะเรียนในออสเตรเลียจะช่วยพัฒนาอาชีพหรือการเรียนรู้ของตนเองต่อไปอย่างไร 


ส่วนการเรียนในออสเตรเลีย รัฐบาลออสเตรเลียก็เปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานการเรียน เช่น การเข้าเรียน 80% และคะแนนที่กำหนดเป็นเกณฑ์การสอบผ่านหลักสูตร เพื่อลดจำนวนผู้ที่ใช้วีซ่านักเรียนวนซ้ำเพื่อจุดประสงค์อื่น สำหรับผู้ให้บริการด้านการศึกษาก็ต้องเผชิญกับการตรวจสอบและมาตรฐานที่เข้มงวดมากขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่าผู้บริการกำลังนำเสนอบริการและผลิตภัณฑ์การศึกษาที่จำเป็นจริง ๆ