จีนสำรวจเอง ! ชาวต่างชาติเกิน 50% อยากให้ประเทศของตนเองใกล้ชิดจีนยิ่งขึ้น

จีน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

สถาบันโกลบอลไทม์ส (Global Times Institute) ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นเจ้าของ สำรวจความเห็นชาวต่างชาติใน 20 ประเทศ พบว่าเกิน 50% อยากให้ประเทศของตนกระชับสัมพันธ์กับจีนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น

ท่ามกลางภาวะที่ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับนานาชาติตึงเครียดจากหลากหลายประเด็น มีข่าวให้เห็นมาตลอดทั้งปีว่านักลงทุนและธุรกิจต่างชาติมีมุมมองต่อจีน “ลบลง” นักลงทุนและภาคธุรกิจถอยห่างออกจากจีนมากขึ้น ฝั่งจีนเองพยายามจะฟื้นความเชื่อมั่นโดยนำเสนอภาพลักษณ์ที่เปิดกว้างต่อนานาชาติ ไปจนถึงมีการสำรวจความคิดเห็นชาวต่างชาติซึ่งดูเหมือนว่าทำเพื่อโต้แย้งผลการสำรวจที่จัดทำโดยองค์กรต่างชาติด้วย 

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2023 โกลบอลไทม์ส (Global Times) สื่อภาษาอังกฤษซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นเจ้าของได้รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นผู้คนใน 20 ประเทศ ในหัวข้อเกี่ยวกับมุมมองที่มีต่อจีน และมุมมองต่อความสัมพันธ์ของประเทศของตนเองกับจีน ซึ่งการสำรวจพบว่า เกือบ 60% ของผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าอยากให้ประเทศของตนเองกระชับความสัมพันธ์กับจีน

การสำรวจดังกล่าวสำรวจโดยสถาบันโกลบอลไทม์ส (Global Times Institute : GTI) ในช่วงระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน 2023 ถึง 1 ธันวาคม 2023 โดยสำรวจความเห็นของผู้ที่อาศัยอยู่ในจีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย อินเดีย ซาอุดีอาระเบีย ตุรกี รัสเซีย อิตาลี เยอรมนี ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย แอฟริกาใต้ อียิปต์ เคนยา บราซิล และอาร์เจนตินา ผ่านช่องทางออนไลน์ รวมจำนวนแบบสำรวจที่มีการตอบอย่างถูกต้องประมาณ 17,000 รายการ

การสำรวจนี้ครอบคลุมคำถามต่าง ๆ เช่น ผู้ตอบแบบสอบถามในต่างประเทศมีมุมมองต่อเส้นทางของจีนสู่การเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยอย่างไร และผู้ตอบแบบสอบถามมีมุมมองต่อความสัมพันธ์ของประเทศของตนกับจีนอย่างไร

จากการสำรวจพบว่า โดยเฉลี่ยแล้ว ผู้ตอบแบบสอบถามกว่า 30% “หวัง” (hope) ว่าประเทศของตนจะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและเป็นมิตรมากขึ้นกับจีน ในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่า 20% “ปรารถนา” (wish) ที่จะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและเป็นมิตรมากขึ้นกับจีน

นอกจากนั้น โกลบอลไทม์สรายงานว่า ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า มีผู้คนในประเทศอื่น ๆ จำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ได้รับผลประโยชน์จากการร่วมมือกับจีนภายใต้ข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง (Belt and Road Initiative : BRI) และในเวลาเดียวกัน จีนกำลังสนับสนุนความพยายามอย่างแข็งขันต่อการพัฒนาระดับโลก และแบ่งปันประสบการณ์การพัฒนาเมื่อประเทศอื่น ๆ ต้องการ แทนที่จะบังคับให้ประเทศอื่น ๆ ใช้อุดมการณ์ของตน ดังนั้น จีนจึงได้รับความนิยมมากขึ้นในเวทีระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศโลกใต้ (Global South)

การสำรวจพบว่าใน 7 ประเทศ รวมถึงบราซิล ซาอุดีอาระเบีย และรัสเซีย ผู้ตอบแบบสอบถามเกือบหรือมากกว่า 70% “หวัง” ว่าจะมีความสัมพันธ์ทวิภาคีกับจีนดีขึ้น ในทำนองเดียวกัน ใน 6 ประเทศ รวมถึงสหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย ผู้ตอบแบบสอบถามประมาณครึ่งหนึ่ง (50%) มีความคิดเห็นแบบเดียวกัน

การสำรวจยังพบว่า ในอินเดียผู้ตอบแบบสอบถามเกือบครึ่งหนึ่งหวังว่าจะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและเป็นมิตรมากขึ้นกับจีน ในขณะที่สัดส่วนของผู้ที่หวังว่าจะคงระดับความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และผู้ที่ต้องการลดระดับความสัมพันธ์ให้ห่างไกลและเป็นศัตรูกันมีค่าเท่ากันอยู่ที่ประมาณ 25%

เกือบครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามในญี่ปุ่น หวังว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับญี่ปุ่นจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ในขณะที่เกือบ 30% หวังว่าจะมีระยะห่างและเป็นศัตรูกันมากขึ้น

ขณะที่ในเกาหลีใต้ สัดส่วนของผู้ตอบแบบสำรวจที่หวังจะรักษาสภาพที่เป็นอยู่ และผู้ตอบแบบสำรวจที่หวังว่าจะมีความสัมพันธ์ฉันมิตรมากขึ้นนั้นเท่ากันที่ประมาณอย่างละ 40%

จู เฟิง (Zhu Feng) ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยหนานจิง (Institute of International Studies at Nanjing University) กล่าวกับโกลบอลไทม์สว่า ทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามจากญี่ปุ่นและเกาหลีใต้สะท้อนให้เห็นถึงประเด็นที่ถกเถียงกันอย่างลึกซึ้งระหว่างจีนและเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกทั้งสองในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการทูต แต่จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้เป็นเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายออกห่างจากกันได้ “และจากทั้งมุมมองทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนมุมมองทางเศรษฐกิจและสังคม เรามีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น”


“ทัศนคติของพวกเขาเป็นเครื่องเตือนใจในเวลาที่เหมาะสม กล่าวคือนโยบายของจีนที่มีต่อเกาหลีใต้และญี่ปุ่นจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น ปฏิบัติได้จริงมากขึ้น และจริงใจมากขึ้นได้อย่างไร นี่เป็นประเด็นสำคัญสำหรับการคิดเชิงกลยุทธ์และการวางแผนใหม่ของจีน” จูกล่าว