จีนขาดดุล FDI รายไตรมาสครั้งแรกในประวัติศาสตร์

นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน
นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

นโยบายย้ายฐานการผลิตออกจากจีนของบรรดาชาติตะวันตกออกฤทธิ์แรง ทำมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ของจีนขาดดุลรายไตรมาสเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ 

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2023 สำนักข่าวรอยเตอร์ (Reuters) รายงานว่า จีนขาดดุลการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) รายไตรมาสเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ตอกย้ำความท้าทายของรัฐบาลจีนในการโน้มน้าวบริษัทต่างประเทศเข้าไปลงทุนในประเทศจีน หลังจากการดำเนินนโยบาย “ลดความเสี่ยง” (de-risking) ของชาติตะวันตก 

direct investment liabilities ซึ่งเป็นมาตรวัด FDI ของจีนติดลบ 11,800 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 418,700 ล้านบาท) ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2023 ตามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับดุลการชำระเงินของจีนที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2023  

การขาดดุล FDI (มูลค่าการลงทุนขาเข้าน้อยกว่าขาออก) ครั้งนี้เป็นการขาดดุลรายไตรมาสครั้งแรกของจีน นับตั้งแต่ที่หน่วยงานกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของจีนเริ่มรวบรวมข้อมูลในปี 1998 ซึ่งเชื่อมโยงกับผลกระทบของนโยบายการลดความเสี่ยง (de-risking) ของประเทศตะวันตกที่ดำเนินการย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศจีน ท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มมากขึ้น 

“ความอ่อนแอของ FDI ขาเข้าของจีนบางส่วนอาจเกิดจากการที่บริษัทข้ามชาติส่งรายได้กลับประเทศ” โกลด์แมน แซกส์ (Goldman Sachs) วิเคราะห์ พร้อมเสริมว่า ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยของจีนกับประเทศพัฒนาแล้วก็มีส่วนร่วมด้วยเช่นกัน “ด้วยความที่อัตราดอกเบี้ยในจีนต่ำกว่าประเทศพัฒนาแล้วเป็นเวลานาน ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยนอกประเทศจีนก็สูงเป็นเวลานาน แรงกดดันการไหลออกของเงินทุนจึงมีแนวโน้มที่จะยังคงอยู่” 

ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้ดุลบัญชีพื้นฐาน (basic balance) ซึ่งประกอบด้วยดุลบัญชีเดินสะพัดและดุลการลงทุนโดยตรงของจีนจึงขาดดุล 3,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ถือเป็นการขาดดุลรายไตรมาสครั้งที่ 2 ในประวัติศาสตร์