World Bank ยกเลิกรายงานข้อมูลจัดอันดับประเทศ “น่าทำธุรกิจ” มากที่สุด

REUTERS/Johannes P. Christo/File Photo

World Bank ยกเลิกการรายงานข้อมูล เกี่ยวกับการจัดอันดับประเทศที่ “น่าทำธุรกิจ” มากที่สุด หลังพบเห็นถึงความผิดปกติของข้อมูล 

วันที่ 17 กันยายน 2564 เครือธนาคารโลกหรือ “เวิล์ด แบงก์ กรุ๊ป” (World Bank Group) จะยกเลิกการเผยแพร่ข้อมูล ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับประเทศที่น่า “ทำธุรกิจ” (Doing Business) หลังพบเห็นถึงความผิดปกติของข้อมูลเมื่อปี 2018 และ 2020

ทั้งนี้ เวิล์ด แบงก์ ระบุเกี่ยวกับการรายงานดังกล่าวว่า ที่ผ่านมา ความเชื่อมั่นในการรวบรวมข้อมูลของเวิล์ดแบงก์กรุ๊ป มีความสำคัญมาก โดยข้อมูลดังกล่าว สามารถทำให้รัฐบาล และหน่วยกำกับดูแลของแต่ละประเทศ สามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมขึ้น รวมถึงทำให้สามารถวัดมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างแม่นยำ

ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวยังเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับภาคเอกชน, ประชาสังคม, สถาบันการศึกษา, ผู้สื่อข่าว รวมทั้งกลุ่มประชากรอื่น ๆ เพื่อให้ช่วยสามารถเข้าใจปัญหาสังคมได้กว้างขวางขึ้น

อย่างไรก็ตาม หลังจากมีข้อมูลที่มีความผิดปกติ เมื่อปี 2018 และ 2020 ซึ่งได้ถูกรายงานเมื่อเดือนมิถุนายนของปีที่แล้ว ทางทีมจัดการของเวิล์ด แบงก์ จึงได้ระงับการรายงานข้อมูลดังกล่าว และได้เริ่มการตรวจสอบการรายงานข้อมูล รวมถึงวิธีกระบวนการเก็บข้อมูลต่าง ๆ 

นอกจากนี้ เนื่องจากรายงานของภายในองค์กร มีการพูดถึงปัญหาทางจริยธรรม เกี่ยวกับพฤติกรรมของอดีตเจ้าหน้าที่คณะกรรมการ รวมถึงพนักงาน และอดีตพนักงานของธนาคาร  ซึ่งทางทีมจัดการได้ดำเนินการตามคำกล่าวหาดังกล่าว ตามกระบวนการภายในของธนาคารต่อไป

โดยหลังจากตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบัน เกี่ยวกับรายงานดังกล่าว ซี่งประกอบไปด้วย ข้อมูลจากการตรวจสอบ รวมถึงรายงานของทางคณะกรรมการ ทางเวิล์ดแบงก์จึงตัดสินใจยกเลิกการทำรายงาน และเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ จัดอันดับประเทศที่น่าทำธุรกิจมากที่สุด

อย่างไรก็ดี ทางเวิล์ด แบงก์ กรุ๊ป ยังคงยืนยันต่อไปว่า จะยังคงดำเนินบทบาทในการพัฒนาภาคเอกชน รวมถึงสนับสนุนภาครัฐในการออกนโยบายที่เหมาะสม 

และหลังจากนี้ ทางธนาคารจะหาวิธีใหม่ ๆ สำหรับการประเมินบรรยากาศธุรกิจ และการลงทุน ของแต่ละประเทศ รวมถึงรู้สึกขอบคุณความพยายามของพนักงานทุกคน ที่ได้ร่วมทำงานอย่างหนักเพื่อพัฒนาบรรยากาศของการทำธุรกิจในทั่วโลก