“กัลฟ์” จุดพลังให้คนไทย สานต่อพันธกิจสาธารณสุข ช่วยสังคมสู้โควิด

“เครือมติชน” เผยนวัตกรรมด้านสุขภาพ กัลฟ์ฯ ปูพรมมอบ GULF CARE กล่องยาและเวชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ตั้งเป้าแจกข้าวกล่องชุมชนแออัด 1.2 แสนกล่อง และสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ต่อเนื่อง

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เครือมติชนจัดงานมหกรรมสุขภาพออนไลน์ “Healthcare 2021 วัคซีนประเทศไทย” #เราจะฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน บนแพลตฟอร์มสื่อในเครือมติชน ทั้งเฟซบุ๊กมติชน ข่าวสด ประชาชาติธุรกิจ และยูทูบมติชนทีวี โดยงานวันนี้เป็นวันที่ 2 และสำหรับหัวข้อวันนี้เกี่ยวกับ “5 CSR-นวัตกรรม ปลุกความหวัง เปิดทางรอดยุคโควิด” เผยนวัตกรรมด้านสุขภาพ (health innovation) จากองค์กรชั้นนำระดับประเทศ

นอกจากนวัตกรรมทางด้านสุขภาพจะเป็นเรื่องสำคัญกับการต่อสู้กับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ในขณะเดียวกันความร่วมมือร่วมใจกันของทุกภาคส่วนก็เป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่ง ที่ทำให้การขับเคลื่อนการป้องกันโควิด-19 ในประเทศไทยรุดหน้าได้ดีขึ้น

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานเอกชนรายใหญ่ของไทย เห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วม จึงจัดทำโครงการ “Gulf Spark Smile จุดพลังให้คนไทยยิ้มได้” ที่ริเริ่มขึ้นเพื่อช่วยเหลือหลากหลายด้านเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 นับตั้งแต่ปี 2563

กว่า 2 ทศวรรษที่ผ่านมา กัลฟ์ขับเคลื่อนธุรกิจมุ่งสู่การเป็นองค์กรศักยภาพชั้นนำในยุคดิจิทัล ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม เพื่อสร้างความยั่งยืนทางด้านกีฬา การศึกษา สิ่งแววดล้อมและด้านสาธารณะสุข

สำหรับพันธกิจด้านสาธารณสุข นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปี 2563 กัลฟ์มอบเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ในการรับมือกับการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และยั่งมุ่งมั่นช่วยเหลือชุมชนหรือสังคมที่ได้รับผลกระทบอย่างรอบด้าน ด้วยหวังว่าจะเป็นหนึ่งพลังช่วยคนไทยผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกัน โดยโครงการแบ่งออกเป็น 3 โครงการย่อยดังต่อไปนี้1) โครการบริจาคทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และตัวแทนชุมชน

  • บริจาคเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในปี 2563 เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากร ซึ่งเป็นด่านหน้าในโรงพยาบาลต่าง ๆ อาทิ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลราชวิถี สถาบันบำราศนราดูร สถาบันโรคทรวงอก โรงพยาบาลตำรวจ และโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
  • มอบเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อแก่โรงพยาบาลขนาดเล็ก ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดปัตนี และยะลา
  • มอบหน้ากากทางการแพทย์ KN95 รวม 100,000 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และกรมแพทย์ทหารเรือ และมอบหน้ากากผ้าแก่ชุดปฏิบัติการคัดกรองผู้ป่วยระดับตำบลในพื้นที่ 10 จังหวัด
  • ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ขยายความช่วยเหลืออกไปสู่ชุมชน เช่น จับมือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มอบถุงยังชีพแก่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
  • จัดทำโครงการคลีนิคทำฟันเคลื่อนที่ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • บริจาคเงินให้แก่โครงการโอบช้าง ช่วยเหลือช้างไทย ต่อสู้วิกฤตโควิด-19 เนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นอย่างมาก
  • มอบเงินสนับสนุนจำนวน 10 ล้านบาท ในปี 2564 แก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ เช่น เครื่งช่วยหายใจ และสมทบทุนค่าใช้จ่ายฮอสพิเทลสำหรับผู้ป่วยโควิด-19
  • มอบเครื่องอุปโภค บริโภค พร้อมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นให้กับชุมชน และประชาชนในพื้นที่ กทม.ทั้ง 50 เขต กว่า 1,800 ครัวเรือน
  • โครงการกัลฟ์ส่งพลังสู่ชุมชน มอบข้าวกล่องสู่ภัยโควิด-19 เป็นการมอบข้าวกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 หลังจากปี 2563 โดยได้มอบข้าวกล้องให้กับชุมชนแออัดใน กทม. ไปแล้วกว่า 150,000 กล่อง ในปี 2564 บริษัทตั้งเป้าแจกข้าวกล่อง 120,000 กล่อง เป็นระยะเวลา 60 วัน มุ่งช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนาม ผู้ป่วยในศูนย์พักคอย และคนในชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

2) โครงการกล่อง GULF CARE (กัลฟ์แคร์)

จากยอดผู้ป่วยโควิด-19 ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการรุนแรงจำนวนมาก ที่ต้องแยกรักษาอาการที่บ้าน (home isolation) และแยกรักษาตัวในชุมชน (community isolation) ซึ่งบางกลุ่มอาจไม่มีความพร้อมเรื่องยาและอุปกรณ์ กัลฟ์จึงทำกล่อง GULF CARE ที่บรรจุยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับดูแลผู้ป่วยโควิด-19 เบื้องต้นที่อาการไม่รุนแรง

โดยจัดทำทั้งหมด 10,000 ชุด มูลค่ากว่า 10 ล้านบาท ส่งต่อผ่านหน่วยงานและกลุ่มจิตอาสา ได้แก่ กลุ่มเส้นด้าย มูลนิธิกระจกเงา กลุ่มวัยรุ่นนิมิตรบุตร รวมถึงผู้ป่วยที่ขอความช่วยเหลือ ผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจ Gulf SPARK

3) การช่วยเหลือสังคมตามโครงการ Powering the Future Empowering the people โดยนำศักยภาพขององค์กรมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์

ทั้งหมดนี้ เพื่อช่วยคนไทยให้ต่อสู่กับโควิด-19 และสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่แบบนิวนอร์มอลได้เร็วที่สุด

สำหรับอีก 4 นวัตกรรมด้านสุขภาพ (health innovation) จากองค์กรชั้นนำระดับประเทศ ในงาน Healthcare 2021 วัคซีนประเทศไทย ได้แก่


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ