บอร์ดประกันสังคมมีมติลดเงินสมทบ 3% เวลา 3 เดือน เริ่มตุลาคมนี้

ประกันสังคม 3

บอร์ดประกันสังคมเห็นชอบปรับลดเงินสมทบนายจ้าง ลูกจ้าง จาก 5% เหลือฝ่ายละ 3% เป็นเวลา 3 เดือน เพื่อลดภาระให้กับนายจ้างจากการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ รอชง ครม.สัปดาห์หน้า

วันที่ 16 กันยายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่พระราชกฤษฎีกาประกาศลดอัตราเงินสมทบให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33, 39, และ 40 เป็นระยะเวลา 6 เดือน จำนวน 2 งวด คือ 1) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 และ 2) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ล่าสุดที่ประชุมบอร์ดประกันสังคมมีมติเห็นชอบปรับลดเงินสมทบทั้งนายจ้างและลูกจ้าง เหลือฝ่ายละ 3% เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยว่า หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 มีมติอนุมัติการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ คิดเป็นการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 5.02% และจะประกาศให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไปนั้น

กระทรวงแรงงานเล็งเห็นถึงความสำคัญของการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระนายจ้าง จึงเตรียมมาตรการลดเงินสมทบมาตรา 33 จากเดิมที่จัดเก็บในอัตราร้อยละ 5 เหลือร้อยละ 3 ให้ทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง เป็นระยะเวลา 3 เดือน (ตุลาคม-ธันวาคม 2565)

นายสุชาติอธิบายว่า ผลของการลดส่งเงินสมทบจะไม่กระทบต่อกองทุนชราภาพ แต่จะมีผลต่อเม็ดเงินของกองทุนประกันสังคมที่จะใช้ไปลงทุนเพื่อสร้างผลกำไรตอบแทนเข้ากองทุนลดลงประมาณ 1-2 หมื่นล้านบาท แต่ยังมองว่าคุ้มค่า เพราะเป็นการทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ทำให้มีการจับจ่าย เศรษฐกิจเดินได้

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการประกันสังคม เปิดเผยว่า เพื่อลดภาระให้กับนายจ้างจากการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ ที่ประชุมบอร์ดประกันสังคมเมื่อวันที่ (13 กันยายน 2565) มีมติเห็นชอบปรับลดเงินสมทบทั้งนายจ้างและลูกจ้าง เหลือฝ่ายละ 3% โดยจะให้มีผลในงวดค่าจ้างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565 เป็นระยะเวลา 3 เดือน และจะนำเรื่องนี้เข้า ครม.ในสัปดาห์หน้าเพื่อขอความเห็นชอบ