ประกันสังคมแจง โอนเงินสมทบคืนผู้ประกันตน ม.40 แล้ว 2.9 ล้านราย

ประกันสังคม

เลขาธิการประกันสังคมเผยโอนเงินสมทบเกินคืนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ให้ผู้ประกันตน มาตรา 40 ไปแล้ว 2.9 ล้านราย ยอดจ่ายไปแล้วกว่า 407 ล้านบาท

วันที่ 15 กันยายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่พระราชกฤษฎีกาประกาศลดอัตราเงินสมทบให้กับผู้ประกันตนมาตรา 40 เหลือร้อยละ 60 ของเงินสมทบ เป็นระยะเวลา 6 เดือน จำนวน 2 งวด คือ 1) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 และ 2) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 นั้น นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึง ผลการดำเนินงานคืนเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่นำส่งเงินสมทบไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระ โดยวิธีการโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน

รอบที่ 1 สำนักงานประกันสังคม ได้โอนเงินรอบแรกไปแล้ว เมื่อวันที่ 8-11 สิงหาคม 2565 ให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ไปแล้วจำนวน 2,884,909 ราย โอนเงินสำเร็จเป็นจำนวนเงิน 402,289,546 บาทท และรอบที่ 2 ในวันที่ 14 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ได้คืนเงินให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 อีกจำนวน 25,293 ราย โดยโอนเงินสำเร็จ เป็นจำนวนเงิน 4,887,428 บาท รวม 2 รอบ มีผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้รับเงินคืน จำนวน 2,910,202 ราย รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 407,176,974 บาท

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้กล่าวย้ำไปยังผู้ประกันตนมาตรา 40 ถึงการจ่ายเงินสมทบ อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอทุก ๆ เดือน จะทำให้ท่านได้รับสิทธิประโยชน์จากสำนักงานประกันสังคมอย่างครบถ้วน ทุกกรณี โดยผ่านหลากหลายช่องทางที่สะดวก เช่นที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11) และเคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หรือผ่าน mobile application Shopee/Shopee Pay หรือผู้ประกันตนได้ผูกบัญชีเงินฝาก ibanking / Mobile Banking / wallet กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ และธนาคารออมสิน ก็สามารถชำระเงินสมทบได้ฟรีไม่เสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด

ทั้งนี้ เมื่อชำระเงินสมทบแล้ว สามารถตรวจสอบใบเสร็จรับเงินได้ที่ https://intranet.sso.go.th/itrerc สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตลอด 24 ชั่วโมง