เปิดรายชื่อบริษัทคว้างานจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน FiT ปี’65-73

กกพ.ประกาศรายชื่อผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนFiT ปี 2565–2573

กกพ. เผยรายชื่อผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน FiT ปี 2565-2573 ทั้งพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน และพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน

วันที่ 7 เมษายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงาน กกพ. ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ผลิตไฟฟ้าที่ผ่านเกณฑ์คะแนนความพร้อมทางด้านเทคนิคขั้นต่ำ ตามเกณฑ์ผ่านหรือไม่ผ่าน (Pass/Fail Basis) ตามระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565-2573 โดยรายละเอียด ดังนี้

พลังงานลม จำนวน 22 ราย 1,490.20 เมกะวัตต์

 • บริษัท อีสานพลังงานสะอาด จำกัด 90 เมกะวัตต์
 • บริษัท อัลฟ่า ทู โปรเจค จำกัด 70 เมกะวัตต์
 • บริษัท อัลฟ่า วัน โปรเจค จำกัด 48 เมกะวัตต์
 • บริษัท วินด์ มหาสารคาม 1 จำกัด 90 เมกะวัตต์
 • บริษัท บลู สกาย วินด์ พาวเวอร์ 31 จำกัด 90 เมกะวัตต์
 • บริษัท ด่านขุนทด วินด์ วัน จำกัด 89.70 เมกะวัตต์
 • บริษัท เลมอน โกลด์ ฟาร์ม จำกัด 40 เมกะวัตต์
 • บริษัท ลมเพลิน จำกัด 90 เมกะวัตต์
 • บริษัท วินด์ ทู เพาเวอร์ จำกัด 90 เมกะวัตต์
 • บริษัท วายุ เพาเวอร์ จำกัด 78 เมกะวัตต์
 • บริษัท บลู สกาย วินด์ พาวเวอร์ 36 จำกัด 90 เมกะวัตต์
 • บริษัท ลมรักษ์ กรีนเอ็นเนอร์จี จำกัด 60 เมกะวัตต์
 • บริษัท ลมรักษ์ กรีนเอ็นเนอร์จี จำกัด 60 เมกะวัตต์
 • บริษัท วาโย เพาเวอร์ จำกัด 36 เมกะวัตต์
 • บริษัท กันกุล วินด์ พาวเวอร์ 5 จำกัด 90 เมกะวัตต์
 • บริษัท บลู สกาย วินด์ พาวเวอร์ 39 จำกัด 90 เมกะวัตต์
 • บริษัท บลู สกาย วินด์ พาวเวอร์ 52 จำกัด 90 เมกะวัตต์
 • บริษัท บลู สกาย วินด์ พาวเวอร์ 3 จำกัด 76.50 เมกะวัตต์
 • บริษัท กันกุล วินด์ พาวเวอร์ 3 จำกัด 90 เมกะวัตต์
 • บริษัท สมาร์ท คลีน ซิสเท็ม 1 จำกัด 16 เมกะวัตต์
 • บริษัท ลมสิงขร จำกัด 8 เมกะวัตต์
 • บริษัท ลมสิงขร จำกัด 8 เมกะวัตต

พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งพื้นดินร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน 24 ราย 994.06 เมกะวัตต์

 • บริษัท พัฒนาโซลาร์ จำกัด 60 เมกะวัตต์
 • บริษัท บรีซแอนด์ไชน์ เพาเวอร์ จำกัด 75 เมกะวัตต์
 • บริษัท เอ็นเนอร์ยี เฟิร์ส จำกัด 61 เมกะวัตต์
 • บริษัท ดวงตะวันพลังงาน จำกัด 60 เมกะวัตต์
 • บริษัท สยาม ไชน์นิ่ง เอ็นเนอร์ยี จำกัด 67 เมกะวัตต์
 • บริษัท แสงดี พลังงานสะอาด จำกัด 59 เมกะวัตต์
 • บริษัท อนุรักษ์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด 46 เมกะวัตต์
 • บริษัท บลูเวฟ เพาเวอร์ จำกัด 73.20 เมกะวัตต์
 • บริษัท เรืองสยาม จำกัด 43 เมกะวัตต์
 • บริษัท ซันเรย์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์จี จำกัด 45 เมกะวัตต์
 • บริษัท แสงอรุณ คลีน เอ็นเนอร์จี จำกัด 65 เมกะวัตต์
 • บริษัท ดับเบิลคลีน เอ็นเนอร์จี จำกัด 46 เมกะวัตต์
 • บริษัท กันกุล วัน เอ็นเนอร์ยี่ 2 จำกัด 17.60 เมกะวัตต์
 • บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัด 15 เมกะวัตต์
 • บริษัท กาญจนบุรี โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัด 21 เมกะวัตต์
 • บริษัท บ้านโป่ง โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัด 18 เมกะวัตต์
 • บริษัท วังขอนขว้าง โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัด 23 เมกะวัตต์
 • บริษัท หนองแขม โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัด 16 เมกะวัตต์
 • บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์เจน จำกัด 33 เมกะวัตต์
 • บริษัท กันกุล วัน เอ็นเนอร์ยี 9 จำกัด 33 เมกะวัตต์
 • บริษัท ทีเอสอี รูฟทอป จำกัด 15 เมกะวัตต์
 • บริษัท ดับบลิวอีเอซ โซล่าร์ ทู จำกัด 30 เมกะวัตต์
 • บริษัท พีอาร์ เชียงใหม่ จำกัด 51.40 เมกะวัตต์
 • บริษัท พีอาร์ ป่าพะยอม จำกัด 20.86 เมกะวัตต์

กกพ.ประกาศรายชื่อผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนFiT ปี 2565–2573

               

พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน 129 ราย รวม 2,368 เมกะวัตต์

 • บริษัท แสงไทยพลังงาน จำกัด 58 เมกะวัตต์
 • บริษัท สกาย เพาเวอร์ จำกัด 48 เมกะวัตต์
 • บริษัท พลังงานรุ่งเรือง จำกัด 54 เมกะวัตต์
 • บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน วอเตอร์ จำกัด 10 เมกะวัตต์
 • บริษัท พลังงานหมุนเวียน (ตะวันออกเฉียงเหนือ) จำกัด 4.51 เมกะวัตต์
 • บริษัท พลังงานหมุนเวียนสยาม จำกัด 5.89 เมกะวัตต์
 • บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนพิษณุโลก จำกัด 8.00 เมกะวัตต์
 • บริษัท พลังงานหมุนเวียนสยาม จำกัด 7 เมกะวัตต์
 • บริษัท แสงพัฒน์ พลังงาน จำกัด48.71 เมกะวัตต์
 • บริษัท สุริยาพัฒน์ จำกัด 48 เมกะวัตต์
 • บริษัท ไทยพัฒน์ โซล่าร์ จำกัด 51 เมกะวัตต์
 • บริษัท ราชา โซล่าร์ จำกัด 37.80 เมกะวัตต์
 • บริษัท อีสาน คลีน เทค จำกัด 37.80 เมกะวัตต์
 • บริษัท พลังงานหมุนเวียน (กลาง) จำกัด 8 เมกะวัตต์
 • บริษัท พลังงานหมุนเวียน (กลาง) จำกัด 6 เมกะวัตต์
 • บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด 4.17 เมกะวัตต์
 • บริษัท แอ๊บโชลูท คลีน วอเตอร์ จำกัด 10 เมกะวัตต์
 • บริษัท เอซีอี โซลาร์ จำกัด 3.28 เมกะวัตต์
 • บริษัท แอ๊ดวานซ์ เอเชีย เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด 5.21 เมกะวัตต์
 • บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด 5.38 เมกะวัตต์
 • บริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด 7.51 เมกะวัตต์
 • บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนหนองบัวลำภูพัฒนา จำกัด 4 เมกะวัตต์
 • บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด 3.38 เมกะวัตต์
 • บริษัท ยอดอาหาร จำกัด 1.28 เมกะวัตต์
 • บริษัท ลูมินัส เอ็นเนอร์ยี จำกัด 68 เมกะวัตต์
 • บริษัท กันกุล วัน เอ็นเนอร์ยี 2 จำกัด 46.60 เมกะวัตต์
 • บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์เจน จำกัด 60 เมกะวัตต์
 • บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์เจน จำกัด 70 เมกะวัตต์
 • บริษัท ซีเอ็มที เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด 8 เมกะวัตต์
 • บริษัท วีนา เอ็นเนอร์ยี่ โซล่าร์ ทู จำกัด 25 เมกะวัตต์
 • บริษัท เอ็นเนอร์จี เซิฟ แลนด์ จำกัด 16.40 เมกะวัตต์
 • บริษัท เอสเซนเชียล พาวเวอร์ จำกัด 57.75 เมกะวัตต์
 • บริษัท เอสเซนเชียล พาวเวอร์ จำกัด 28 เมกะวัตต์
 • บริษัท พาวเวอร์ ซี.อี. จำกัด 74.80 เมกะวัตต์
 • บริษัท พาวเวอร์ ซี.อี. จำกัด 31.60 เมกะวัตต์
 • บริษัท เอ็นพี วัตต์ จำกัด 74.80 เมกะวัตต์
 • บริษัท หนองแหน โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัด 7 เมกะวัตต์
 • บริษัท หนองแหน โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัด 1.30 เมกะวัตต์
 • บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนกำแพงเพชรก้าวหน้า จำกัด 8 เมกะวัตต์
 • บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนน้ำพอง จำกัด 8 เมกะวัตต์
 • บริษัท พลังงานหมุนเวียน (เหนือ) จำกัด 4 เมกะวัตต์
 • บริษัท เรเดียนท์ เพาเวอร์ จำกัด 5 เมกะวัตต์
 • บริษัท เอ็มพี เอ็นเนอร์ยี จำกัด 7.92 เมกะวัตต์
 • บริษัท เอ็มพี เอ็นเนอร์ยี จำกัด 9.72 เมกะวัตต์
 • บริษัท เอ็มพี เอ็นเนอร์ยี จำกัด 6.40 เมกะวัตต์
 • บริษัท เอ็มพี เอ็นเนอร์ยี จำกัด 3.20 เมกะวัตต์
 • บริษัท เอ็มพี เอ็นเนอร์ยี จำกัด 6.40 เมกะวัตต์
 • บริษัท เอ็มพี เอ็นเนอร์ยี จำกัด 6.40 เมกะวัตต์
 • บริษัท เอ็มพี เอ็นเนอร์ยี จำกัด 3.20 เมกะวัตต์
 • บริษัท เอ็มพี เอ็นเนอร์ยี จำกัด 6.40 เมกะวัตต์
 • บริษัท เอสเซนเชียล พาวเวอร์ จำกัด 6.25 เมกะวัตต์
 • บริษัท ร่วมมิตรพัฒนาที่ดิน จำกัด 2 เมกะวัตต์
 • บริษัท บางเขนชัย จำกัด 6 เมกะวัตต์
 • บริษัท สมาร์ท คลีน ซิสเท็ม 5 จำกัด 8 เมกะวัตต์
 • บริษัท ทีทีดี โซลาร์ 1 จำกัด 4 เมกะวัตต์
 • บริษัท ชีแอลพี พาวเวอร์ จำกัด 4 เมกะวัตต์
 • บริษัท ซีแอลพี พาวเวอร์ จำกัด 4 เมกะวัตต์
 • บริษัท ซีแอลพี พาวเวอร์ จำกัด 2.60 เมกะวัตต์
 • บริษัท ซีเอ็มที เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด 8 เมกะวัตต์
 • บริษัท ซีแอลพี พาวเวอร์ จำกัด 5.40 เมกะวัตต์
 • บริษัท อิเควเตอร์ โซลาร์ ทรี จำกัด 3 เมกะวัตต์
 • บริษัท แสงดี คลีน เพาเวอร์ จำกัด 34 เมกะวัตต์
 • บริษัท แสงสยาม จำกัด 55 เมกะวัตต์
 • บริษัท โซล่าร์ ฟอร์ ออล จำกัด 58 เมกะวัตต์
 • บริษัท ปันโซลาร์ เอ็นเนอร์จี จำกัด 44.60 เมกะวัตต์
 • บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์เจน จำกัด 46.60 เมกะวัตต์
 • บริษัท วีนา เอ็นเนอร์ยี โซล่าร์ วัน จำกัด 40 เมกะวัตต์
 • บริษัท สยามคลีนโซลูชั่น จำกัด 52.50 เมกะวัตต์
 • บริษัท โวลต์ซิงค์ โซลูชั่น จำกัด 90 เมกะวัตต์
 • บริษัท กันกุล วัน เอ็นเนอร์ยี 5 จำกัด 1.60 เมกะวัตต์
 • บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี่ 4 จำกัด 6 เมกะวัตต์
 • บริษัท กรีน เพาเวอร์เจน 111 จำกัด  8 เมกะวัตต์
 • บริษัท เอ็นเนอร์จี เซิฟ ทรี จำกัด 2.60 เมกะวัตต์
 • บริษัท หนองแหน โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัด 2 เมกะวัตต์
 • บริษัท เอ็นเนอร์จี เซิฟ ทรี จำกัด 2.60 เมกะวัตต์
 • บริษัท ดินทอง โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัด 6.60 เมกะวัตต์
 • บริษัท หนองแขม โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัด 2 เมกะวัตต์
 • บริษัท หนองแหน โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัด 4 เมกะวัตต์
 • บริษัท หนองแขม โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัด 4.40 เมกะวัตต์
 • บริษัท พาวเวอร์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล แลนด์ จำกัด 1.60 เมกะวัตต์
 • บริษัท โพนสว่าง โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัด 7 เมกะวัตต์
 • บริษัท เอ็มพี เอ็นเนอร์ยี จำกัด 7.79 เมกะวัตต์
 • บริษัท เอ็มพี เอ็นเนอร์ยี จำกัด 7.92 เมกะวัตต์
 • บริษัท เอ็มพี เอ็นเนอร์ยี จำกัด 6.40 เมกะวัตต์
 • บริษัท เอ็มพี เอ็นเนอร์ยี จำกัด 4.80 เมกะวัตต์
 • บริษัท เอ็มพี เอ็นเนอร์ยี จำกัด 6.40 เมกะวัตต์
 • บริษัท เอ็มพี เอ็นเนอร์ยี จำกัด 6.40 เมกะวัตต์
 • บริษัท เอ็มพี เอ็นเนอร์ยี จำกัด 1.60 เมกะวัตต์
 • บริษัท กรีน เพาเวอร์เจน 88 จำกัด 5 เมกะวัตต์
 • บริษัท สมาร์ท คลีน ซิสเท็ม 5 จำกัด 8 เมกะวัตต์
 • บริษัท ทีเอฟ เทค จำกัด 4 เมกะวัตต์
 • บริษัท กันกุล วัน เอ็นเนอร์ยี 2 จำกัด 77.60 เมกะวัตต์
 • บริษัท กันกุล วัน เอ็นเนอร์ยี จำกัด 31 เมกะวัตต์
 • บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์เจน จำกัด 67.80 เมกะวัตต์
 • บริษัท กันกุล วัน เอ็นเนอร์ยี 9 จำกัด 63 เมกะวัตต์
 • บริษัท กันกุล วัน เอ็นเนอร์ยี 9 จำกัด 24.20 เมกะวัตต์
 • บริษัท สเตลล่า พาวเวอร์ วัน จำกัด 49.92 เมกะวัตต์
 • บริษัท พิจิตรไบโอเพาเวอร์ จำกัด 7 เมกะวัตต์
 • บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด 2 เมกะวัตต์
 • บริษัท ทีเอฟ เทค จำกัด 6 เมกะวัตต์
 • บริษัท อิเควเตอร์ โซลาร์ แคปปีทอล จำกัด 5 เมกะวัตต์
 • บริษัท กันกุล วัน เอ็นเนอร์ยี 9 จำกัด 38.80 เมกะวัตต์
 • บริษัท กันกุล วัน เอ็นเนอร์ยี 2 จำกัด 41.60 เมกะวัตต์
 • บริษัท โซลาริสท์ ทุ่งฝ่าย จำกัด 27 เมกะวัตต์
 • บริษัท สเตลล่า พาวเวอร์ ทู จำกัด 48.21 เมกะวัตต์
 • บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 32.50 เมกะวัตต์
 • บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 19.46 เมกะวัตต์
 • บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัด 8 เมกะวัตต์
 • บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 8 เมกะวัตต์
 • บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 2 เมกะวัตต์
 • บริษัท เฮลิออส 4 จำกัด 8 เมกะวัตต์
 • บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด 6.40 เมกะวัตต์
 • บริษัท เฮลิออส 3 จำกัด 8 เมกะวัตต์
 • บริษัท ดับบลิวเอซเอ โซล่าร์ จำกัด 8 เมกะวัตต์
 • บริษัท บีเอสอี เพาเวอร์ (ลพบุรี) จำกัด 2.10 เมกะวัตต์
 • บริษัท บีเอสอี เพาเวอร์ (กาญจนบุรี 1) จำกัด 1.93 เมกะวัตต์
 • บริษัท บีเอสอี เพาเวอร์ (กาญจนบุรี) จำกัด 1.93 เมกะวัตต์
 • บริษัท โซล่าร์ วิซิเบิล จำกัด 3.70 เมกะวัตต์
 • บริษัท เบทเทนเนอร์ยี่ จำกัด 4 เมกะวัตต์
 • บริษัท เอ็มพี เอ็นเนอร์ยี จำกัด 3.20 เมกะวัตต์
 • บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) 1.50 เมกะวัตต์
 • บริษัท เบทเทนเนอร์ยื่ จำกัด 8 เมกะวัตต์
 • บริษัท เบทเทนเนอร์ยี่ จำกัด  8 เมกะวัตต์
 • บริษัท บีชีพีจี วินด์ (ลิกอร์) จำกัด 4.51 เมกะวัตต์
 • บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาซน) 8 เมกะวัตต์
 • บริษัท พิจิตรกรีนเพาเวอร์ จำกัด 8 เมกะวัตต์
 • บริษัท กรีน เพาเวอร์เจน จำกัด 7.96 เมกะวัตต์
 • บริษัท พีอาร์ ปากพนัง 1 จำกัด 5.70 เมกะวัตต์
 • บริษัท พีอาร์ หัวไทร จำกัด 10 เมกะวัตต์