จับตาราคาสินค้า อุปโภค-บริโภค-เกษตร ทรงตัว ไร้ปัญหา

สินค้า อุปโภค-บริโภค

กรมการค้าภายใน ติดตามราคาสินค้า เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดตรวจชุดสังฆทาน ก่อนเข้าวันวิสาขบูชา เตือนอย่าเอาเปรียบ พบดำเนินการทันที ขณะที่ สินค้าพืช ผักลดลง พร้อมเร่งแก้ปัญหาราคากุ้งตกต่ำ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยหลังจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอาหารสด ณ ตลาดห้วยขวาง ตลาดจันทร์หุ่นบำเพ็ญ กรุงเทพฯ และร้านจำหน่ายสังฆภัณฑ์บริเวณใกล้เคียง

นายอุดม ศรีสมทรง

               

เนื่องด้วยใกล้ช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา” ซึ่งประชาชนจะนิยมเลือกซื้อสินค้าประเภทชุดสังฆทาน ชุดไทยธรรม นำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ว่า เพื่อเป็นการป้องปรามมิให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาจำหน่ายโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

กรมการค้าภายในจึงส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบสถานการณ์ราคาเครื่องสังฆภัณฑ์เพิ่มเติมจากการออกตรวจสอบที่ดำเนินการเป็นประจำอยู่แล้ว ซึ่งพบว่าผู้ประกอบการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างครบถ้วน จึงขอฝากถึงผู้ประกอบการให้ปิดป้ายการแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ

โดยให้แสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้า พร้อมทั้งแสดงรายการสินค้า ขนาดน้ำหนักต่อหน่วย ปริมาณการบรรจุและราคาของสินค้าแต่ละรายการที่บรรจุในชุดสังฆทานหรือชุดไทยธรรม รวมทั้งค่าภาชนะบรรจุ รายการและราคาของสินค้าต้องมีขนาดตัวอักษรและตัวเลข (Font) ตั้งแต่ขนาด 16 ขึ้นไป หรือมีขนาดเทียบเท่า เพื่อรักษาความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนผู้บริโภค และต้องจำหน่ายสินค้าหรือบริการตรงตามป้ายแสดงราคา

Advertisement

ห้ามมิให้ฉวยโอกาสปรับราคาจำหน่ายเพิ่มสูงขึ้นโดยไม่มีเหตุผลอันควร และขอแนะนำให้ประชาชนเปรียบเทียบราคาและคุณภาพก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า

ราคาสินค้าลดลง

นอกจากนี้ กรมยังลงพื้นที่ได้ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอาหารสด ได้แก่ หมู ที่ช่วงก่อนหน้านี้มีการปรับขึ้นราคาขายหน้าฟาร์ม แต่จากการตรวจสอบราคาขายปลีกยังคงทรงตัวอยู่ที่ 150-160 บาท/กก.

ด้านมะนาวยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนราคาเฉลี่ย 5.3-5.5 บาท/ลูก เหลือเพียง 4-5 บาท/ลูก

นายอุดม ศรีสมทรง

Advertisement

ถั่วฝักยาวราคาลดลงจาก 90-100 บาท/กก. เหลือ 70-80/กก. และพริกแดงจินดาจาก 100 บาท/กก. เหลือเพียง 80 บาท/กก. ซึ่งสินค้าหลายชนิดที่ราคาปรับลดลงเนื่องจากฝนตกมากขึ้น ผลผลิตเจริญเติบโตได้ดี และได้รับความเสียหายลดลง

ทั้งนี้ หากผู้บริโภคพบว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ กรมจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบและหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด

กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท กรณีจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร กักตุนสินค้าและปฏิเสธการจำหน่ายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เร่งช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง

​นายอุดมกล่าวอีกว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าวเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ในจังหวัดแหล่งผลิตกุ้งสำคัญ ได้เรียกร้องให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณาแนวทางแก้ปัญหาราคากุ้งตกต่ำ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาแบบเร่งด่วน และพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาในระยะยาว

โดยในช่วงตั้งแต่เดือน เม.ย.-พ.ค. และ ส.ค.-ต.ค. ของทุกปี จะเป็นช่วงที่ผลผลิตกุ้งออกสู่ตลาดจำนวนมาก อีกทั้งในปีนี้สภาพอากาศแปรปรวนร้อนสลับฝน ทำให้เกษตรกรต้องเร่งระบายผลผลิตออกสู่ตลาด เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย ทำให้มีผลผลิตกุ้งออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่ความต้องการบริโภคยังคงทรงตัว ประกอบกับการส่งออกชะลอตัวเนื่องจากคำสั่งซื้อจากต่างประเทศที่ลดลง จึงส่งผลให้ราคากุ้งปรับลดลงในการแก้ปัญหาดังกล่าว

นายอุดม ศรีสมทรง

กรมการค้าภายในได้ประชุมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด แหล่งผลิตกุ้ง 32 จังหวัด เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 หารือแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง และขอให้เร่งนำประเด็นข้อเรียกร้องเสนอคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) พิจารณาแนวทางที่เหมาะสมโดยเร็วที่สุด

ซึ่งกรมการค้าภายใน จะได้พิจารณาขอรับจัดสรรเงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) แนวทางเดียวกันกับที่ดำเนินการ ในปี 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบรรเทาปัญหาดังกล่าวต่อไป

ทั้งนี้ หากเกษตรกรมีความประสงค์จะให้มีการจัดหาพื้นที่จำหน่ายกุ้ง สามารถประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่เพื่อดำเนินการ โดยล่าสุดจังหวัดชุมพรได้จัดหาพื้นที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชุมพร ให้เกษตรกรนำกุ้งมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคทุกวันศุกร์ ซึ่งได้รับผลตอบรับอย่างดี เกษตรกรจำหน่ายกุ้งได้ 200 กก. ในราคาเป็นที่พอใจ และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

ในส่วนการแก้ปัญหาระยะยาวโดยการเชื่อมโยงปัจจัยการผลิตต่าง ๆ นั้น กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ได้ประสานผู้ประกอบการ ผู้ค้าปัจจัยการผลิตต่าง ๆ และจะได้จัดให้มีการเชื่อมโยงปัจจัยการผลิต ทั้งเคมีภัณฑ์และอาหารสัตว์น้ำจากผู้ผลิตให้แก่เกษตรกรโดยตรง

เพื่อลดภาระต้นทุนของเกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วยแล้ว และจะได้ติดตามสถานการณ์ในทุกพื้นที่อย่างใกล้ชิด หากพบเห็นว่ามีการกดราคารับซื้อ หรือรับซื้ออย่างไม่เป็นธรรม แจ้งได้ที่สายด่วน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ