ไทย-ศรีลังกา เจรจา FTA รอบ 7 รุดหน้า ตั้งเป้าปิดดีลปี 2566 นี้

ไทย-ศรีลังกา เจรจา FTA รอบ 7

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เผย ไทย-ศรีลังกา เจรจา FTA รอบ 7 คืบหน้ากว่า 80% ด้านไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพเจรจา รอบ 8 ตั้งเป้าสรุปผลภายในปีนี้ ก่อนเสนอรัฐมนตรีลงนามความตกลงในช่วงต้นปีหน้า

วันที่ 14 ตุลาคม 2566 นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ตนได้เป็นหัวหน้าคณะเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี FTA ไทย-ศรีลังกา รอบที่ 7 ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2566 ณ กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา โดยการเจรจาครั้งนี้ มีความคืบหน้ากว่า 80% ของภาพรวมการเจรจาทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วยการประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้า เพื่อกำกับดูแลภาพรวมการเจรจา และการประชุมคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง 6 คณะ ได้แก่

1) การค้าสินค้า

               

2) กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า

3) อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า

4) การค้าบริการ

5) การลงทุน

6) กฎหมาย

โดยตั้งเป้าสรุปผลเจรจาภายในปีนี้ เพื่อเสนอระดับรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายร่วมลงนามความตกลงในช่วงต้นปี 2567

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม

ทั้งนี้ ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในรอบที่ 8 ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2566 โดยวันที่ 28 พฤศจิกายนนี้ ไทยจะร่วมกับฝ่ายศรีลังกาจัดสัมมนาให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการค้าและการลงทุนของศรีลังกาให้กับผู้สนใจ เพื่อให้ได้ทราบถึงโอกาสทางการค้าและการลงทุน โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากศรีลังการ่วมเป็นวิทยากร และจะมีกิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยกับศรีลังกาอีกด้วย

ตนยังได้เป็นประธานร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการค้า (Sub-Committee on Trade Related Matters) ไทย-ศรีลังกา ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ร่วมกับดอกเตอร์ลักมินิ เมนดิส รักษาการอธิบดีกรมพาณิชย์ศรีลังกา เพื่อหารือเรื่องแนวทางการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกัน และไทยได้ใช้โอกาสนี้ ขอให้ศรีลังกาเร่งยกเลิกมาตรการจำกัดการนำเข้ารถยนต์ขนาดเล็กและชิ้นส่วนยานยนต์ และมาตรการห้ามนำเข้าสินค้ามะขามหวาน

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม

รวมทั้งได้หารือกิจกรรมความร่วมมือภายใต้ MOU ความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่ทั้งสองประเทศได้ดำเนินการไปแล้วในช่วงที่ผ่านมา และมีแผนจะดำเนินการในอนาคตใน 10 สาขา ได้แก่ การลงทุน โครงสร้างพื้นฐาน เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประมง การท่องเที่ยว อัญมณีและเครื่องประดับ การเงิน SMEs บรรจุภัณฑ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ไทย-ศรีลังกา เจรจา FTA รอบ 7

สำหรับในปี 2565 การค้าระหว่างไทยกับศรีลังกา มีมูลค่า 358.21 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยส่งออกไปศรีลังกา มูลค่า 271.21 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และไทยนำเข้าจากศรีลังกา มูลค่า 87 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับในช่วง 8 เดือน (ม.ค.-ส.ค. 2566) การค้าระหว่างไทยกับศรีลังกา มีมูลค่า 241.96 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

โดยไทยส่งออกไปศรีลังกา มูลค่า 163.62 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และไทยนำเข้าจากศรีลังกา มูลค่า 78.34 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สินค้าส่งออกสำคัญ อาทิ ยางพารา ผ้าผืน อัญมณีและเครื่องประดับ เม็ดพลาสติก และเครื่องจักรกลและส่วนประกอบ

สินค้านำเข้าสำคัญ อาทิ เครื่องเพชรพลอยและอัญมณี เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เสื้อผ้าสำเร็จรูป พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช และเคมีภัณฑ์

ไทย-ศรีลังกา เจรจา FTA รอบ 7