พาณิชย์ถก FTA ไทย-ศรีลังกา รอบ 7 ตั้งเป้าสรุปผลภายในปี 2566 นี้

อรมน ทรัพย์ทวีธรรม

กระทรวงพาณิชย์ร่วมประชุมเจรจา FTA ไทย-ศรีลังกา รอบ 7 ที่กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา 9-11 ต.ค.นี้ เดินหน้าประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้า ตั้งเป้าสรุปผลเจรจาภายในปีนี้

วันที่ 9 ตุลาคม 2566 นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ศรีลังกาจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจรจา FTA ไทย-ศรีลังกา รอบที่ 7 ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคมนี้ ณ กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา โดยการประชุมครั้งนี้จะมีทั้งการประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้า (Trade Negotiating Committee) ซึ่งกำกับดูแลและติดตามการเจรจาในภาพรวม และการประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อย 6 คณะ

ได้แก่ 1.การค้าสินค้า 2.กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า 3.การค้าบริการ 4.การลงทุน 5.อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า และ 6.กฎหมาย โดยทั้งสองฝ่ายตั้งเป้าสรุปผลการเจรจาให้ได้ภายในปี 2566

               

การเดินทางไปศรีลังกาครั้งนี้ นอกจากการเจรจา FTA แล้ว ตนจะเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการค้า (Sub-Committee on Trade related Matters) ไทย-ศรีลังกา ครั้งที่ 5 ในวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ด้วย ซึ่งเป็นเวทีการประชุมสองฝ่ายระหว่างไทยกับศรีลังกา เพื่อหาแนวทางส่งเสริมและแก้ปัญหาอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางเศรษฐกิจภายใต้ MOU ความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจไทย-ศรีลังกา

ทั้งนี้ ในช่วง 8 เดือน (ม.ค.-ส.ค. 2566) การค้าระหว่างไทยและศรีลังกา มีมูลค่า 241.96 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยส่งออกไปศรีลังกา มูลค่า 163.62 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และไทยนำเข้าจากศรีลังกา มูลค่า 78.34 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าส่งออกสำคัญ อาทิ ยางพารา ผ้าผืน อัญมณีและเครื่องประดับ เม็ดพลาสติก และเครื่องจักรกลและส่วนประกอบ สินค้านำเข้าสำคัญ อาทิ เครื่องเพชรพลอยและอัญมณี เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เสื้อผ้าสำเร็จรูป พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช และเคมีภัณฑ์