เตือนฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน “คลองสาน” คาดการณ์กรุงเทพฯ ระวัง 24-25 ต.ค. 66

ฝุ่น กรุงเทพ สภาพอากาศ

กรมควบคุมมลพิษ แจ้งเตือนฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน “คลองสาน” คาดการณ์กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแนวโน้มฝุ่นสูงระหว่าง 24-25 ตุลาคม 2566

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 พบปริมาณฝุ่นในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ยกเว้นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรุงเทพมหานครที่ตรวจวัดได้ 12.0-38.2 มคก./ลบ.ม. มีค่าเกินมาตรฐาน 1 พื้นที่ พบบริเวณเขตคลองสาน

ทั้งนี้ กรมคาดการณ์ช่วงวันที่ 24-25 ตุลาคม 2566 สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 มีแนวโน้มสูงในบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องจากความกดอากาศสูงที่เริ่มแผ่เข้ามาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางของประเทศไทย จึงทำให้เกิดสภาพอากาศที่นิ่ง ความเร็วลมที่มีกำลังอ่อน ฝุ่นละอองไม่สามารถระบายได้ในช่วงเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตามช่วงวันที่ 25-26 ตุลาคม 2566 จะมีโอกาสเกิดฝนตกในพื้นที่ ซึ่งจะช่วยบรรเทาสถานการณ์กรุงเทพมหานครและปริมณฑลลงได้

               

ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่มีฝุ่นละออง PM 2.5 เกินมาตรฐานควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์ ทั้งนี้ สามารถติดตามตรวจสอบสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น Air4thai และ AirBKK