พาณิชย์ย้ำกับผู้บริโภคอย่ากักตุนน้ำตาล ปริมาณมีเพียงพอแน่นอน

น้ำตาล

กรมการค้าภายในติดตามสต๊อกน้ำตาลทรายอย่างใกล้ชิด ยังไม่พบปัญหาผิดปกติ น้ำตาลยังเพียงพอต่อการบริโภค ย้ำอย่ากักตุน

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตามสถานการณ์ การจำหน่ายน้ำตาลทรายวันต่อวัน ณ ห้างค้าปลีก-ค้าส่ง อย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ กกร.ได้ออกประกาศกำหนดราคาจำหน่ายน้ำตาลทรายหน้าโรงงานและจำหน่ายปลีกไม่สูงกว่าราคาที่กำหนด กล่าวคือ หน้าโรงงานน้ำตาลทรายขาว ราคา 19 บาท/กิโลกรัม น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ราคา 20 บาท/กิโลกรัม

และราคาจำหน่ายปลีก ในท้องที่ 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ราคาจำหน่ายน้ำตาลทรายขาวธรรมดา ราคา 24 บาท/กิโลกรัม น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ราคา 25 บาท/กิโลกรัม

               

น้ำตาล

โดยจากการลงพื้นที่พบว่ามีสต๊อกสินค้าหมุนเวียนมากกว่าห้วงเวลาที่ผ่านมา และระบบการจัดซื้อน้ำตาลทรายเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ ทั้งนี้ ขอฝากต่อประชาชนผู้บริโภคให้ซื้อน้ำตาลทรายเพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือน โปรดอย่ากักตุนเพื่อให้คนอื่น ๆ ได้ซื้อสินค้าอย่างทั่วถึง และขอให้เชื่อมั่นได้ว่าปริมาณสินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศ

ขอเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการที่จำหน่ายน้ำตาลทรายปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง หากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการ สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ กรมจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบ

หากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคา มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท กรณีจำหน่ายสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร กักตุนสินค้า ประวิงการจำหน่าย และปฏิเสธการจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

น้ำตาล