อว.สั่งดำเนินคดีผู้รับจ้างทำวิทยานิพนธ์-เขียนงานวิจัยแล้ว 9 ราย

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว.
ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กระทรวง อว.เอาจริง แจ้งความดำเนินคดี ผู้รับจ้างทำวิทยานิพนธ์-เขียนงานวิจัยแล้ว 9 ราย ชี้เป็นความผิดร้ายแรง แจ้งมหาวิทยาลัยทั่วประเทศช่วยกันกวดขัน อย่าให้อาจารย์ นิสิต นักศึกษา หรือบุคลากรมีส่วนร่วม 

วันที่ 2 สิงหาคม 2566 นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า จากกรณีพฤติกรรมการซื้อขายผลงานวิจัย หรือการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ภายในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ขณะนี้ ถือว่าเป็นการกระทำที่เข้าข่ายการผิดจรรยาบรรณ และเป็นความผิดที่ร้ายแรงทางจริยธรรมการวิจัย ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมาก

นับตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้ว ทาง อว.ได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้องทุกแห่งตรวจสอบว่ามีอาจารย์ หรือนักวิจัยที่กระทำผิดต่อพฤติกรรมต้องห้ามหรือไม่ ซึ่งขณะนี้ได้มีนักวิชาการที่ต้องถูกตรวจสอบจำนวน 109 คน ในมหาวิทยาลัย 33 แห่ง และพบว่าเข้าข่ายมีพฤติกรรมในการซื้องานวิจัยจริง 9 ราย พ้นข้อกล่าวหา 21 ราย ที่เหลืออยู่ระหว่างตรวจสอบ

ทั้งนี้ นอกจากการซื้อผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ให้ออกมาเป็นผลงานของตัวเองแล้ว ยังมีอีกหนึ่งประเด็นสำคัญ คือเรื่องของจริยธรรมในการวิจัย เช่น การรับจ้างทำวิทยานิพินธ์ หรือการรับจ้างทำวิจัย โดยสำนักงานปลัด อว.ได้ประสานงานกับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งขณะนี้ได้แจ้งความ หรือดำเนินคดีกับผู้ที่มีพฤติกรรมในการรับจ้างทำวิทยานิพินธ์ และการเขียนงานวิจัยแล้ว ซึ่งถือเป็นความผิดร้ายแรง และถูกดำเนินคดีไปแล้ว 9 ราย หากมีข้อมูลเพิ่มเติมก็จะดำเนินการต่อไป 

รวมทั้ง อว.ได้แจ้งมหาวิทยาลัยช่วยกันกวดขัน เพื่อไม่ให้อาจารย์ พนักงาน นิสิต นักศึกษา ของตนมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นการจ้างเขียนงานวิจัย หรือแม้กระทั่งการรับจ้างเขียนวิทยานินธ์ เพราะการดำเนินการทางวิชาการจำเป็นต้องดำเนินการอย่างถูกต้อง และคำนึงถึงเรื่องของจริยธรรมในทุกด้าน