มหาวิทยาลัย 34 แห่ง ส่งผลสอบอาจารย์ซื้องานวิจัย พบ 33 รายมีพิรุธ

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว.
ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กระทรวง อว. เผยมหาวิทยาลัย 34 แห่ง ส่งผลสอบการซื้อตีพิมพ์ผลงาน เบื้องต้นพบเข้าข่ายต้องสงสัยในการผิดจรรยาบรรณการวิจัยและการตีพิมพ์ผลงาน 33 คน ใน 8 มหาวิทยาลัย

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวง อว.ให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งตรวจสอบอาจารย์หรือนักวิจัยในสังกัด ว่ามีการกระทำที่เข้าข่ายการผิดจรรยาบรรณการวิจัย การเผยแพร่ผลงานจากการซื้อผลงานตีพิมพ์ และให้รายงานผลมายังสำนักงานปลัดกระทรวง อว.นั้น

ขณะนี้มีสถาบันอุดมศึกษาได้แจ้งผลการตรวจสอบมาแล้วจำนวน 34 มหาวิทยาลัย โดยได้รายงานจำนวนบุคลากรที่มีข้อสังเกตเข้าข่ายในการผิดจรรยาบรรณการตีพิมพ์ผลงานวิจัย จำนวน 33 คน ใน 8 มหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือได้ตั้งกรรมการสอบโดยละเอียดแล้ว

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์กล่าวต่อว่า นอกจากการที่มหาวิทยาลัยส่งข้อมูลแล้ว ทางสำนักงานปลัดกระทรวง อว.ยังได้รับแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมในช่องทางอื่น รวมทั้งการสืบค้นจากฐานข้อมูลภายใน ซึ่งมีรายชื่อบุคลากรที่เข้าข่ายตรวจสอบกว่า 100 คน โดยขณะนี้สำนักงานปลัดกระทรวง อว.กำลังดำเนินการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวอย่างเร่งด่วนและรัดกุม ทั้งการตรวจทานข้อมูลกับมหาวิทยาลัยและแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ

“กระทรวง อว.ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบและได้ส่งข้อมูลรายงานตามเวลาที่กำหนด และสำนักงานปลัดกระทรวง อว.ขอย้ำให้ทุกมหาวิทยาลัยที่ยังไม่ส่งข้อมูลให้ดำเนินการโดยทันที ซึ่งเป็นการแสดงความโปร่งใสของสถาบันเอง และไม่ปกป้องผู้ที่เข้าข่ายการกระทำความผิดจรรยาบรรณ ผิดวินัย หรือผิดกฎหมาย

โดยหากมีข้อมูลบุคลากรที่เข้าข่ายที่ต้องพิจารณาหาข้อเท็จจริงเรื่องการผิดจริยธรรมตามที่ได้รับแจ้งข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ แล้ว ทางมหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบการดำเนินงาน และรายงานผลมายัง อว.โดยทันที”

Advertisement