มหาวิทยาลัย 36 แห่งออกแถลงการณ์ ไม่เห็นด้วยซื้อผลงานวิจัย

นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เครดิตภาพจาก เฟซบุ๊ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

36 มหาวิทยาลัย ออกแถลงการณ์ไม่เห็นด้วยกับการซื้อผลงานวิจัย เล็งวางมาตรการล้อมคอก

วันที่ 13 มกราคม 2566 มติชนรายงานว่า นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยภายหลังประชุมผู้บริหาร ทปอ. ว่า ทีมบริหาร ทปอ. ได้มีการหารือกันและเห็นพ้องกันที่จะออกแถลงการณ์ประกาศเจตนารมณ์ของ ทปอ.ซึ่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัย 36 แห่ง ว่า ทปอ.ไม่ยอมรับและไม่เห็นด้วยกับการซื้อผลงานทางวิชาการ 

โดยขณะนี้ทางกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้มีหนังสือด่วนถึงทุกมหาวิทยาลัยขอให้เร่งรัดดำเนินการตรวจสอบข้อมูลของบุคลากรในสังกัดอย่างใกล้ชิดตามแนวทางในการกำกับจริยธรรมการวิจัย การตีพิมพ์ผลงานวิจัย รวมทั้งการนำผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ และรายงานผลการตรวจสอบให้ทราบ 

โดยหากตรวจสอบแล้วพบว่ามีบุคลากรเกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าว ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรายงานผลเป็นระยะจนการดำเนินการถึงที่สุดแล้ว

นพ.พงษ์รักษ์กล่าวต่อว่า การที่ออกแถลงการประกาศเจตนารมณ์จะทำให้ความเชื่อมั่นของมหาวิทยาลัยกลับมาได้หรือไม่นั้น มองว่าอย่างน้อยสมาชิกของ ทปอ.ทั้ง 36 แห่ง เห็นด้วยกับแถลงการณ์ฉบับนี้ และหากพบคนผิดต้องว่าไปตามผิด และดำเนินการทางกฎหมาย เชื่อว่าจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นได้ในระดับหนึ่ง

Advertisment

“นอกจากการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันแล้ว ก็ยังได้มอบหมายให้เครือข่ายรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยของ ทปอ. ได้ดำเนินการ 2 ข้อ คือ 1.ตรวจสอบ เฝ้าระวัง ว่ามีหนทางใดที่จะทำให้เกิดการซื้อผลงานวิจัย โดยคาดว่าน่าจะเสนอกลไกการตรวจสอบได้ก่อนการประชุมใหญ่ ทปอ. เดือนกุมภาพันธ์นี้ และ 2.จัดทำข้อเสนอในการพิจารณาผลงานวิจัย เพื่อวางระบบป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต ให้ อว.พิจารณา 

ซึ่งเรื่องนี้อาจจะต้องใช้เวลาประมาณ 3 เดือน เนื่องจากเราเป็นองค์กรระดับอุดมศึกษา จะไปตามกระแสหรือโหนกระแสไม่ได้ จะต้องศึกษาให้รอบคอบ ศึกษารายละเอียดอย่างรอบด้าน โดยจะต้องดูทั้งระเบียบ กฎหมาย ศึกษาผลกระทบที่เคยเกิดขึ้นด้วย” นพ.พงษ์รักษ์กล่าว

ทปอ.แถลงการณ์เรื่องซื้องานวิจัย

 

Advertisment