ทปอ.เปิดช่อง! เพิ่ม TCAS รอบ 3/2

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ที่สมาคมประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) แจ้งว่า สอท.ได้ออกประกาศ สอท.เรื่องการจัดการรอบยืนยันสิทธิในระบบ TCAS รอบ 3 ครั้งที่ 3/2561 ระบุว่า จากการประกาศผลการสอบคัดเลือกระบบ TCAS รอบ 3 และเกิดข้อโต้แย้งกรณีนักเรียนจำนวนหนึ่งที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 4 แห่ง และเมื่อนักเรียนยืนยันสิทธิไปแล้ว ส่งผลให้ที่นั่งในสาขาอื่นว่างลง และมหาวิทยาลัยจะได้จำนวนรับเข้าไม่ครบตามเป้าหมาย ส่งผลกระทบในทางปฏิบัติ ทั้งมหาวิทยาลัย และนักเรียนที่สมัคร สอท.เห็นว่าเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และรักษาประโยชน์ของนักเรียน จึงกำหนดแนวปฏิบัติการยืนยันสิทธิในรอบที่ 3 ดังนี้


1.สอท.จะเพิ่มการ Clearing house (CH) ในรอบ 3 เป็น 2 ครั้ง คือ CH3/1 และ CH3/2 โดยให้สอบสัมภาษณ์พร้อมกัน ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน ตามปฏิทิน การดำเนินการ

2.การดำเนินการสำหรับนักเรียนที่ได้รับการประกาศชื่อดำเนินการต่อได้ดังนี้ ยืนยันสิทธิ และไม่ยืนยันสิทธิใน 3 กรณี จะถือว่านักเรียนขอสละสิทธิ์ ได้แก่ “สละสิทธิ์/Decline”, “ไม่เลือกสาขาวิชาที่ได้รับสิทธิตาม CH3/1” และ “ไม่เข้าทำการใดๆ ในระบบ”

อย่างไรก็ตาม การสละสิทธิสาขาวิชาที่ได้รับสิทธิในรอบ CH3/1 นักเรียนจะไม่มีสิทธิในการเลือกสาขาวิชานั้นๆ อีก ในรอบ CH3/2 แต่จะมีสิทธิเลือกสาขาวิชาที่มีการคัดเลือกเพิ่มเติมใน CH3/2 ตามจำนวนที่ตนเองไม่ได้รับการคัดเลือกมาก่อนแล้วเท่านั้น เช่น นักเรียนได้รับการประกาศชื่อคัดเลือกจำนวน 2 สาขาวิชาในรอบ CH3/1 แต่ไม่ยืนยันสิทธินั้น นักเรียนจะมีสิทธิได้รับการคัดเลือกเพิ่มเติมในรอบ CH3/2 ไม่เกิน 2 สาขาวิชาที่เหลือเท่านั้น

Previous articleบีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ แจ้งเลิกบริษัทย่อยที่หมู่เกาะเคย์แมน
Next articleเปิดประสบการณ์ตื่นเต้น สนุกกันได้ทั้งครอบครัว