เช็คลิสต์ ปิดมหาวิทยาลัยไหนบ้าง เตรียมสอนออนไลน์ หนีโควิด-19

file. Photo by LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP via Getty Images

การแพร่ระบาดของไวรรัสโควิด-19 ทำให้ขณะนี้หลายประเทศทั่วโลกต่างมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับประเทศไทยที่ล่าสุดทางกระทรวงสาธารณสุข ได้ออกมาแถลงยอดผู้ป่วยสะสมในไทย เพิ่ม 32 ราย รอยืนยันอีก 51 ราย รักษาหายกลับบ้านได้เพิ่ม 2 ราย รวมผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อสะสมขณะนี้ 114  ราย

“ประชาชาติธุรกิจ” ชวนเช็คลิสต์ มีมหาวิทยาลัยใดบ้าง ที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 พบผู้ต้องสงสัยเฝ้าระวัง รวมถึงที่ปิดทำการเรียนการสอน เตรียมสอนออนไลน์ หนีไวรัสโควิด-19

มหาวิทยาลัยที่พบผู้ติดเชื้อ โควิด-19

วันที่ 14 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งยืนยันว่า พบนักศึกษาติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 1 ราย  และขณะนี้อยู่ในการดูแลรักษาของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

วันที่ 15 มีนาคม 2563 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับแจ้งว่ามีบุคลากรของคณะคนหนึ่งติดเชื้อไวรัสโควิด-19  จากการตรวจโดยการเก็บสารคัดหลั่งบริเวณส่วนหลังโพรงจมูกและบริเวณคอหอยไปตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อที่ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งให้ผลเป็นบวก ขณะนี้บุคลากรคนดังกล่าวได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง

มหาวิทยาลัยที่พบผู้ต้องสงสัยเฝ้าระวัง

วันที่ 9 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับแจ้งมีนักศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน1 คน ที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยว่าอาจมีการสัมผัสไวรัสโควิด-19 จากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงที่มีการระบาดต่อเนื่อง และขณะนี้กรมควบคุมโรคได้รับตัวบุคคลดังกล่าวเพื่อดูแลและติดตามอาการแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างการรอผลการตรวจยืนยัน

วันที่ 13 มีนาคม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้รับแจ้งมีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพอยู่ในข่ายต้องสงสัยว่าอาจมีการสัมผัสกับเชื้อไวรัสโควิด-19 และกรมควบคุมโรคได้รับนักศึกษาคนดังกล่าวไว้เพื่อดูแลและติดตามอาการตามขั้นตอนทางการแพทย์ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการรอผลการตรวจยืนยัน

วันที่ 15 มีนาคม 2563 วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ได้รับแจ้งว่ามีนักศึกษาของวิทยาลัยอยู่ในข่ายต้องสงสัยว่าอาจมีการสัมผัสโรค จากบุคคลที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น วิทยาลัยได้ติดต่อกับนักศึกษาดังกล่าวแล้ว และให้นักศึกษาสังเกตดูอาการอยู่ที่บ้านเป็นระยะเวลา 14 วัน และให้หยุดการเข้าเรียนทุกรายวิชา โดยวิทยาลัยจะติดตามอาการของนักศึกษากลุ่มดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 15 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขต บางเขน แจ้งมีนักศึกษาของมหาวิทยาลเข้าตรวจอาการที่โรงพยาบาล และอยู่ในข่ายต้องสงสัยว่าอาจสัมผัสกับเชื้อไวรัสโคงิก-19 ขณะนี้อยู่ในระหว่างการรอผลการตรวจยืนยัน

วันที่ 16 มีนาคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แจ้งเนื่องด้วยผู้ปกครองของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการตรวจเชื้อโควิด-19 โดยได้รับการยืนยันเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 แต่นิสิตไม่ได้อาศัยอยู่กับกับผู้ปกครอง แต่มีการพบปะกันเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 ทั้งนี้นิสิตคนดังกล่าวได้มีการพบแพทย์เพื่อตรวจคัดกรองตามขั้นตอนแล้ว ผลเอกซเรย์ปอดไม่ได้เข้าข่ายผู้ติดเชื้อแต่อย่างใด แต่แพทย์แนะนำให้กักตัวเพื่อเฝ้าดูอาการต่ออีก 7 วัน (เนื่องจากนับจากวันที่ได้พบกับผู้ปกครองผ่านมา 7 วันแล้ว)

ปิดมหาวิทยาลัยทั่วกรุง…หนีโควิด

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลื่อนการสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2562 และหยุดการเรียนการสอน ที่ ระหว่างวันที่ 10-15 มีนาคม 2563 รวมถึงจัดให้มีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อทั้งภายในและภายนอกอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในทุกพื้นที่ โดยมหาวิทยาลัยกำหนดให้วันที่ 10-13 มีนาคม เป็นวัน Big Cleaning day ของมหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการปิด ห้องเรียน และสถานที่ที่นักศึกษาเข้าไปใช้ เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อตามมาตรฐาน ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2563
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินให้คณะนิติศาสตร์ปิดทำการเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 16 – 22 มีนาคม 2563 เพื่อฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดตามมาตรฐานทางสาธารณสุขทั่วพื้นที่อาคารพินิตประชานาถ และอาคารเทพทวาราวดี และให้งดการเรียนการสอนทุกช่องทาง ทั้งนี้ประกาศล่าสุดของมหาวิทยาลัย ระบุให้ผู้สอนจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในรูปแบบออนไลน์ และกรณีที่มีปัญหาหรือเกิดข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณบดีหรือหัวหน้าส่วนงานเป็นผู้วินิจฉัยสั่งการได้ตามที่ เห็นสมควร ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีรายละเอียดเพิ่มเติมเป็นประการใด  จำทำการแจ้งให้ทราบต่อไป
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดสอนผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2563
 • มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน มีคำสั่งปิดทำการเป็นเวลา 6 วัน ระหว่างวันที่ 15 – 20 มีนาคม 2563 เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อทั้งภายในและภายนอกอาคารมหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกประกาศให้นักศึกษาทุกศูนย์การเรียน ใน2 ศูนย์ (ท่าพระจันทร์-ศูนย์รังสิต) ทั้งปริญญาตรี ปริญาโท และปริญญาเอก งดการเรียนการสอน วันที่ 16 – 22 มีนาคม 2563 ให้คณะเตรียมการเรียนการสอนออนไลน์ และสอนได้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563
 • มหาวิทยลัยกรุงเทพ ระงับการเรียนการสอนที่จัดสอนในทั้งสองวิทยาเขต ตั้งแต่วันที่ 14 – 27 มีนาคม 2563 เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อทั้งภายในและภายนอกอาคารสถานที่ต่าง ๆ รถรับส่งภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ในทุกพื้นที่
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ประกาศหยุดการเรียนการสอน 16 – 22 มีนาคม 2563 และเปิดเรียนตามปกติ 23 มีนาคม 2563
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกาศยกเลิกการเรียนการสอนในห้องเรียน เดินหน้าการเรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศไทย เริ่ม 16 มีนาคม 2563 นี้
 • มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประกาศจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่นักศึกษา และอาจารย์ และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งได้มีการทดลองการใช้โปรแกรมไปแล้ว และทางมหาวิทยาลัยได้มีการคิดที่ปรับการประชุมงานผ่านทางออนไลน์เพื่อให้เข้ากับวิกฤตในปัจจุบันด้วย
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศงดการเรียนการสอนและสอบในชั้นเรียนทุกระดับ ที่วิทยาเขตประสานมิตร วิทยาเขตองครักษ์ รวมถึงวิทยาเขตที่จังหวัดสระแก้ว และวิทยาเขตที่จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 17-22 มีนาคม 2563 และดำเนินการสอนในรูปแบบออนไลน์หรือรูปแบบอื่น ๆ ที่ไม่มีการเข้าชั้นเรียน ตั้งแต่ในวันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศหยุดการเรียนการสอน 13-16 มีนาคม 2563
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกาศหยุดการเรียนการสอน 16 มีนาคม – 19 เมษายน โดยจะใช้การเปิดสอนผ่านทางระบบออนไลน์ทดแทน
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลื่อนเปิดเทอม

ทั้งนี้ สภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) โดยดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย ได้ออกแถลงการ เรื่อง ​ข้อเสนอการแก้ไขการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในสถาบันอุดมศึกษา ระบุว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในขณะนี้ ได้เริ่มลุกลามเข้าสู่มหาวิทยาลัย อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยบางแห่งที่ไม่ได้เป็นข่าวตามหน้าสื่อมวลชน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการควบคุมการแพร่ระบาดในวงกว้างได้

แม้ว่าจะมีมหาวิทยาลัยบางแห่งที่สร้างระบบป้องกันล่วงหน้าไว้แล้วอย่างดี เช่น ให้มีการเรียนการสอนผ่านทางระบบออนไลน์ เป็นต้น แต่ยังเป็นการดำเนินการเป็นรายเฉพาะเท่านั้น ยังไม่ได้เกิดขึ้นในวงกว้างทั่วทุกสถาบัน ซึ่งข้อเท็จจริงทางระบาดวิทยาบ่งบอกชัดแจ้งแล้วว่าการระบาดครั้งใหญ่จะเกิดขึ้นเมื่อมีผู้คนมาอยู่รวมกันจำนวนมาก

ด้วยเหตุนี้ จึงจำเป็นต้องมีมาตรการที่เข้มข้นในลักษณะตัดไฟตั้งแต่ต้นลม ทางที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) จึงขอนำเสนอและเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งเพิ่มมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดที่รัดกุมและครอบคลุมครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยรัฐ มหาวิทยาลัยในกำกับ และมหาวิทยาลัยเอกชน

ขอให้เพิ่มมาตรการการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้กับนักศึกษา ตลอดจนหลีกเลี่ยงการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย โดยปรับระบบวิธีการทำงานให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยทำงานผ่านระบบออนไลน์เป็นหลักในที่พักของตน เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางและการรวมกลุ่มกันในสถาบันอุดมศึกษา หากมีภารกิจที่ต้องมาปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน ให้ดำเนินการเป็นกรณีเฉพาะเป็นครั้ง ๆ ไป อาทิ การประชุมคณะกรรมการ ฯลฯ เพื่อลดการพบปะกันเป็นหมู่คณะให้มากที่สุด

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยถือเป็นองค์กรหนึ่งในสถาบันผู้นำทางสังคมที่มีส่วนรับผิดชอบต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดครั้งใหญ่ในขณะนี้ สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องแสดงถึงความจริงจังและความจริงใจในการให้ความร่วมมือกับรัฐบาลและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมอย่างเต็มที่เพื่อยุติสถานการณ์การแพร่ระบาดที่กำลังมีแนวโน้มแพร่กระจายในวงกว้างนี้ให้ได้


ทาง ทปสท. จึงขอความกรุณาจากคณะผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งได้พิจารณาถึงแนวทางดังกล่าว เพื่อยังประโยชน์สูงสุดให้แก่นักศึกษา บุคลากร ประชาชนและสังคมในภาพรวม โดยการประยุกต์ใช้ระบบการเรียนการสอน การวัดผล และการทำงานผ่านออนไลน์ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนี้จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม และทาง ทปสท. ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยทุกแห่งเป็นอย่างสูงที่เล็งถึงความเอาใจใส่ในการป้องกันการแพร่ระบาดในขณะนี้