อว.ผลักดัน สถาบันศึกษาทุกแห่งใช้ทรานสคริปต์ดิจิทัล เต็มรูปแบบภายใน 2 ปี

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผลักดันโครงการ “Digital Transcript” เร่งสถาบันการศึกษารัฐ-เอกชนทุกแห่งใช้ทรานสคริปต์ รูปแบบดิจิทัล เต็มรูปแบบภายใน 2 ปี ยกระดับการศึกษาสู่ Digital Transformation

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ศาตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวในงานประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โครงการ Digital Transcript : กระบวนการจัดทำ Digital Transcript (สถานศึกษาเอกชน) โดยมีผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาที่กำกับดูแลงานด้านทะเบียน ผู้ดูแลกระบวนการด้านทะเบียน และผู้ดูแลด้านเทคนิค เข้าร่วมประชุมกว่า 87 สถาบัน

ศาตราจารย์ ดร.ศุภชัย กล่าวว่า โครงการ Digital Transcript จะเป็นโครงการสำคัญในการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัล โดยปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัด อว. ทุกแห่งได้เข้าร่วมโครงการ Digital Transcript แล้ว ขณะที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตอบรับเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 26 แห่ง ซึ่ง อว. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับจากสถาบันเอกชนครบทุกแห่ง


โดยโครงการฯ ที่พวกเราผลักดันร่วมกันนี้จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเอกสารสารสำคัญทางการศึกษาให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับนโยบายของ อว. เป็นแนวทางให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนสามารถนำไปปฏิบัติตามได้

“ในระยะเปลี่ยนผ่านอาจจำเป็นต้องมีการใช้งาน Transcript ในรูปแบบกระดาษควบคู่ไปด้วย แต่เราคาดหวังว่าภายในระยะเวลา 2 ปี ฝ่ายผลิตบัณฑิตซึ่งได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทุกแห่งจะปรับเปลี่ยนมาใช้งาน Digital Transcript อย่างเต็มรูปแบบได้ในอนาคต กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมีนโยบายที่ชัดเจนในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารงานและการให้บริการนิสิต นักศึกษา ประชาชน และองค์กรต่าง ๆ และยินดีสนับสนุนพร้อมผลักดันโครงการอย่างเต็มที่ เพื่อการยกระดับการศึกษาไทยเข้าสู่ยุค Digital Transformation อย่างเป็นรูปธรรม”

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ