ธปท.เล็งตีกรอบรายจ่ายรายวันสำหรับเยาวชน ล้อมคอกถูกลวงเปิด บัญชีม้า

สิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา
สิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา

ธปท.แจงปมเยาวชนถูกลวงเปิด “บัญชีม้า” ยันมีมาตรการให้แบงก์ติดตามการเปิดบัญชีเงินฝากของเยาวชน หวั่นตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ เล็งถกแบงก์กำหนดรายจ่ายรายวันมาตรฐานสำหรับเยาวชน

วันที่ 21 กันยายน 2565 น.ส.สิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า กรณี มิจฉาชีพว่าจ้างให้เยาวชนเปิดบัญชีธนาคาร หรือบัญชีม้าจำนวนมากขึ้นนั้น

ตามหลักเกณฑ์การเปิดบัญชีของเยาวชน โดยปกติธนาคารมีระเบียบการเปิดบัญชีที่กำหนดอายุขั้นต่ำที่สามารถเปิดบัญชีไว้ ซึ่งหากอายุไม่ถึงตามเงื่อนไขจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง และจะต้องให้ผู้ปกครองมาร่วมเปิดบัญชีด้วย

อย่างไรก็ตาม เยาวชนยังสามารถเปิดบัญชีได้ด้วยตนเองหากอายุเกินขั้นต่ำที่กำหนด ซึ่งกลุ่มลูกค้าดังกล่าวถูกจัดอยู่ในกลุ่มเปราะบาง ซึ่งอาจไม่เท่าทันเหล่ามิจฉาชีพ และอาจตกเป็นเหยื่อได้

ธปท.จึงให้ความสำคัญกับกลุ่มเหล่านี้ โดยได้ให้ธนาคารมีการติดตามความเคลื่อนไหวธุรกรรมโดยเฉพาะกลุ่มนี้เป็นพิเศษ หากพบธุรกรรมผิดปกติจะต้องดำเนินการตอบสนองโดยเร็ว และมีการจำกัดวงเงินต่อวันในการทำธุรกรรมผ่านช่องทาง Mobile Banking ตามระดับความเสี่ยงของลูกค้า

ทั้งนี้ ปัญหาการเปิดบัญชีเพื่อใช้ในการทำทุจริตนั้น หรือที่เรียกว่าบัญชีม้า ธปท.ได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานของรัฐอย่างใกล้ชิด เช่น ตำรวจไซเบอร์ (บช.สอท.) กระทรวง DE สำนักงาน ปปง. และสำนักงาน กสทช. เป็นต้น

รวมถึงสมาคมธนาคารไทยและธนาคารทุกแห่ง แก้ไขปัญหา ตั้งแต่การกำหนดมาตรการป้องกัน ไม่ให้มีเปิดบัญชีไปใช้ในการทำทุจริต การตรวจจับธุรกรรมที่ผิดปกติอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะกรณีบัญชีม้า และเมื่อตรวจพบให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วและรายงานต่อสำนักงาน ปปง. รวมถึงให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการอายัดบัญชีและสนับสนุนข้อมูลสำหรับสืบสวนสอบสวนอย่างทันการณ์

นางสาวศิริธิดากล่าวว่า มีสถิติการตรวจจับบัญชีม้าเพิ่มขึ้น โดยจะเห็นได้จากสถิติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พบว่าจำนวนบัญชีม้าที่ธนาคารส่งให้สำนักงาน ปปง.ตรวจสอบธุรกรรมต้องสงสัยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกเดือน จาก 6,211 บัญชี ในเดือน พ.ค. เป็น 14,369 บัญชี ในเดือน ส.ค. 65 เนื่องด้วยในช่วงที่ผ่านมา ทางตำรวจและสถาบันการเงินมีความเข้มงวดในกาตรวจจับและกวาดล้างบัญชีม้าอย่างต่อเนื่อง

โดย ธปท.เตือนประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน ดังนี้

– ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ที่จะได้จากการรับจ้างเปิดบัญชี เพราะสุดท้ายอาจเข้าข่ายผิดกฎหมาย และถูกดำเนินคดี ไม่คุ้มกับสิ่งที่ได้รับ

Advertisement

– หากมีเงินเข้าบัญชีโดยไม่ทราบที่มา ต้องไม่โอนเงินกลับไปให้คนที่ไม่รู้จัก เพราะเราอาจถูกหลอกให้โอนเงินผิดกฎหมายและกลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิด ควรแจ้งธนาคารเมื่อได้รับเงินโดยไม่ทราบที่มาทุกครั้ง

– มีสติ ไม่หลงเชื่อกับรางวัลหรือผลประโยชน์ที่มีการเสนอโดยไม่มีเหตุผล หรือไม่หลงเชื่อใครง่าย ๆ โดยเฉพาะ โทร.มาทางโทรศัพท์หรือออนไลน์ อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ธนาคาร เรียกตรวจสอบเส้นทางการเงิน เพราะเจ้าหน้าที่รัฐหรือธนาคารไม่มีการดำเนินการลักษณะดังกล่าว

อย่างไรก็ดี ยอมรับว่าปัจจุบันยังไม่มีการกำหนดวงเงินมาตรฐานสำหรับกลุ่มเยาวชน ซึ่ง ธปท. อยู่ระหว่างหารือกับธนาคาร เพื่อพิจารณากำหนดวงเงินที่เหมาะสมตามความเสี่ยงของกลุ่มต่อไป