ภาษีขายหุ้น คิดคำนวณยังไง เริ่มเมื่อไหร่ สรุปสำหรับนักลงทุน

การเก็บภาษีขายหุ้น หรือ Financial Transaction Tax ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบให้กระทรวงการคลังดำเนินการจัดเก็บนั้น

รัฐประเมินว่า ในปีแรกคาดว่าจะเก็บได้ประมาณ 8,000 ล้านบาท (จากการจัดเก็บที่อัตรา 0.055%) และในปีต่อ ๆ ไปคาดว่าจะจัดเก็บได้ประมาณปีละ 16,000 ล้านบาท (จากการจัดเก็บที่อัตรา 0.11%)

เริ่มเก็บ “ล้านละ 550 บาท” ปีต่อไป “ล้านละพัน”

“ประชาชาติธุรกิจ” ได้รับการยืนยันจากกระทรวงการคลังว่า จะเก็บจากธุรกรรมการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ นับตั้งแต่บาทแรก ตามที่นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง เคยให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนหน้านี้ เพียงแต่ช่วงแรก จนถึงสิ้นปี 2566 จะจัดเก็บที่อัตรา 0.055%

เท่ากับว่า หากนักลงทุนขายหุ้น 100 บาท ก็จะเสียภาษี 0.055 บาท หรือขายหุ้น 1,000 บาท ก็จะเสียภาษี 0.55 บาท หรือขายหุ้น 10,000 บาท ก็จะเสียภาษี 5.5 บาท หรือขายหุ้น 100,000 บาท ก็จะเสียภาษี 55 บาท หรือขายหุ้น 1 ล้านบาท ก็จะเสียภาษี 550 บาทนั่นเอง ส่วนปีต่อ ๆไปก็จะจัดเก็บที่ “ล้านละ 1,000 บาท”

คาดเริ่มจัดเก็บภาษีไตรมาส 2 ปี 2566

ส่วนที่ว่าจะเริ่มเก็บภาษีนี้เมื่อใดนั้น ตามร่างพระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะและกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ ฉบับที่… พ.ศ. … ที่กระทรวงการคลังเสนอ มีการกำหนดช่วงระยะเวลาผ่อนผัน (Grace period) เพื่อให้เวลาบริษัทหลักทรัพย์ หรือโบรกเกอร์ต่าง ๆ ในการทำระบบข้อมูล และเตรียมพร้อมเรื่องการนำส่งภาษีให้กับกรมสรรพากรเป็นเวลา 90 วัน นับตั้งแต่กฎหมายมีผลบังคับใช้

“หรือจะเริ่มเก็บในวันที่ 1 ของเดือนที่ 4 หลังจากที่กฎหมายมีผลบังคับใช้นั่นเอง” ดังนั้น หากกฎหมายมีผลบังคับใช้ได้อย่างเร็วที่สุด คือตั้งแต่เดือน ธ.ค. 2565 นี้ การเก็บภาษีขายหุ้นก็จะเริ่มได้ในเดือน มี.ค. 2566 อย่างไรก็ดี ภาษีประเภทนี้จะจัดเก็บเหมือนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ที่ผู้จัดเก็บจะต้องนำส่งกรมสรรพากรทุกเดือน ดังนั้น จึงคาดว่าน่าจะเริ่มได้ในเดือน เม.ย. 2566 หรือตั้งแต่ไตรมาส 2 ของปี 2566 เป็นต้นไป

ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส ที่คาดว่าการจัดเก็บน่าจะเริ่มได้ตั้งแต่ไตรมาส 2 ปีหน้าเป็นต้นไปเช่นเดียวกัน

“ตลท.-บล.” เตรียมความพร้อมระบบจัดเก็บ

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ภายหลัง ครม.รับร่างหลักการการจัดเก็บภาษีขายหุ้น เบื้องต้นทางตลาดหลักทรัพย์ฯ กำลังทำงานร่วมกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (บล.) ในการเตรียมการสำหรับกระบวนการจัดเก็บภาษีขายหุ้น (Financial Transaction Tax) เพื่อให้มีภาระต้นทุนที่ต่ำ และมีประสิทธิภาพในการทำงานของทั้งอุตสาหกรรม


นอกจากนี้ จะมีการเตรียมข้อเสนอในรายละเอียดการจัดเก็บภาษีให้กับกระทรวงการคลัง เพื่อไม่ให้เกิดการจัดเก็บภาษีซ้ำซ้อนจากผู้ลงทุนในบางประเภทธุรกรรมหากมีการจัดเก็บ ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะแจ้งข้อมูลความคืบหน้าให้ทราบต่อไป