ยื่นภาษีออนไลน์ ต้องทำอะไรบ้าง ? ดูเลย

ยื่นภาษี

ถึงรอบการยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91) กันอีกแล้ว ซึ่งเป็นรอบรายได้ที่เกิดขึ้นในปี 2565 ที่จะต้องยื่นแบบฯ ในช่วงเดือน ม.ค.-มี.ค. 2566 นี้ หรือหากยื่นออนไลน์จะขยายให้ถึงวันที่ 10 เม.ย. 2566

ยื่นภาษีออนไลน์ ทำอย่างไร ?

โดยการยื่นแบบฯ ภาษีทางออนไลน์ สะดวกสบาย และไม่ยากอย่างที่หลายคนกังวล เพียงแค่เข้าไปหน้าเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th แล้วเลือกที่ “ยื่นแบบออนไลน์”

จากนั้นกดเข้าไป “สมัครสมาชิก e-Filing” ซึ่งจะมีให้กรอกเลขประจำตัวประชาชน หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก และจะต้องคลิปเลือก “ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ”

จากนั้นเลือก “ความประสงค์” ว่าลงทะเบียนเพื่ออะไร ซึ่งจะมีให้เลือกระหว่าง “ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา” และ “ภาษีอื่น ๆ จากการประกอบกิจการ” โดยกดเลือก “ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา” ซึ่งระบบจะขึ้นมาให้กรอกข้อมูลผู้เสียภาษี ก็กรอกไปให้ครบถ้วน

แล้วก็คลิกที่ “ตรวจสอบ” พร้อมกรอก “ที่อยู่” ที่ติดต่อได้ในปัจจุบัน แล้วเลือกวิธีการยื่นยันตัวตน ว่าจะยืนยันด้วย “เบอร์โทรศัพท์” หรือ “อีเมล” ซึ่งระบบจะส่งรหัส OTP มาให้ เพื่อรับหมายเลขมากรอกยืนยันตัวตน

Advertisment

เมื่อกรอก OTP แล้ว คลิกต่อไป ระบบจะให้ “ตั้งรหัสผ่าน” ซึ่งต้องมีความยาว 8-16 ตัวอักษร ประกอบด้วย อักษรภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก และตัวเลข 0-9 อย่างน้อยหนึ่งตัวอักษร

สุดท้าย ระบบจะให้เลือก “คำถาม” และ “คำตอบ” ที่มีแต่เราที่รู้ เสร็จแล้วกด “ถัดไป” จะมีการให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกรอบ หากมีข้อผิดพลาดก็คลิกย้อนกลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง แต่หากถูกต้องแล้ว ก็คลิก “ยอมรับ” และ คลิก “ยืนยันการลงทะเบียน” อีกครั้ง เป็นอันจบกระบวนการสมัครสมาชิก e-Filing

จากนั้น ก็เข้าไปยื่นแบบฯ แสดงรายได้-รายจ่าย รวมถึงรายการลดหย่อนต่าง ๆ ได้เลย

Advertisment