แบงก์เพิ่มมาตรการยืนยันตัวตน biometric บนโมบายแบงกิ้ง ป้องกัน “บัญชีม้า”

นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา

ธปท.ชี้อยู่ระหว่างร่วมมือกับสถาบันการเงินเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการทุจริต “บัญชีม้า-ธุรกรรมต้องสงสัย” ไม่ให้ขัดต่อกฎหมาย PDPA พร้อมมีมาตรการยืนยันตัวตนด้วย “biometric comparison” บน mobile banking ตามระดับความเสี่ยงลูกค้า

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน  ธนาคารแห่งประเทศ (ธปท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ธปท. และสถาบันการเงินอยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการทุจริต และบัญชีม้าระหว่างกัน  โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการได้หลังจากร่างพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี มีผลบังคับใช้

โดยร่าง พ.ร.ก. ดังกล่าว กำหนดให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจ สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีและธุรกรรมของลูกค้าที่ต้องสงสัยได้ โดยไม่ขัดตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นอกจากนี้ ธปท. ยังมีมาตรการป้องกันเพิ่มเติม โดยจะให้ธนาคารเพิ่มกระบวนการยืนยันตัวตนด้วย biometric comparison บน mobile banking เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด เช่น การโอนเงินจำนวนมาก ทั้งจำนวนเงิน และความถี่ รวมถึงการปรับเพิ่มวงเงินต่อวัน โดยกำหนดตามพฤติกรรมหรือระดับความเสี่ยงของลูกค้าของธนาคาร รวมทั้งให้มีช่องทางติดต่อเร่งด่วน (Hotlines) อย่างเพียงพอ ตลอด 24 ชม. ให้ลูกค้าสามารถแจ้งเหตุหลอกลวงได้โดยตรง

Advertisement

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา มีสถิติการตรวจจับบัญชีม้าเพิ่มขึ้น จากการที่ตำรวจและสถาบันการเงินมีความเข้มงวดในการตรวจจับและกวาดล้างบัญชีม้าอย่างต่อเนื่อง