ไทยเบฟขายหุ้นกู้ครั้งแรกของปี เปิดจองซื้อ 24 ก.พ.นี้ ดอกเบี้ย 3%

ไทยเบฟ

ไทยเบฟเวอเรจ เสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2566 รุ่นอายุ 4 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี เสนอขายผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่าง 24, 27-28 ก.พ.นี้ จองซื้อได้ผ่านเว็บไซต์ K-My Invest ของธนาคารกสิกรไทย

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) หรือ ThaiBev เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2566 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รุ่นอายุ 4 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

โดยจะเสนอขายผู้ลงทุนรายใหญ่ วันที่ 24, 27-28 ก.พ.นี้ สามารถจองซื้อได้ผ่านเว็บไซต์ K-My Invest ของธนาคารกสิกรไทย ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 23.30 ของวันที่ 24 ก.พ. และตั้งแต่เวลา 08.30 น. ของวันที่ 27 ก.พ. ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 28 ก.พ. หรือตามดุลพินิจของธนาคาร (ไม่เปิดจองซื้อวันเสาร์-อาทิตย์) ขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

               

ทั้งนี้ การออกหุ้นกู้ดังกล่าว เพื่อใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งรวมถึงผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้บางรายด้วย ภายในเดือน พ.ค. 2566