TPIPL ออกหุ้นกู้อายุ 5 ปี จ่ายดอกเบี้ยสูง 3.90% ขายปลายเดือนมีนาคม

หุ้น-หุ้นกู้

บมจ.ทีพีไอ โพลีน หรือ TPIPL เตรียมออกหุ้นกู้ชุดใหม่อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยสูง 3.90% เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป-สถาบัน จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ระหว่าง 27-29 มีนาคม 2566

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) เตรียมออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 โดยหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่าไม่เกิน 5,000 ล้านบาท โดยทริสเรทติ้งจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้และหุ้นกู้ “A-” แนวโน้ม “stable”

โดยหุ้นกู้มีอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.90% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือนของทุกปี เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2566

ทั้งนี้ บริษัทเป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายใหญ่อันดับ 3 ของประเทศ ด้วยกำลังการผลิตต่อปีที่ 13.5 ล้านตัน ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทเกิดจากการมี ธุรกิจขนาดใหญ่ การดำเนินธุรกิจปูนซีเมนต์ที่ครบวงจรในแนวดิ่ง (Vertical Integration) และการมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย อาทิ ปูนซีเมนต์ คอนกรีต ไฟเบอร์ซีเมนต์ กระเบื้องคอนกรีต คอนกรีตมวลเบา และปูนสำเร็จรูป

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ในการระดมทุนผ่านหุ้นกู้ครั้งนี้
1.ชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดในเดือนเมษายน 2566 (บางส่วน)
2.ลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ในธุรกิจปูนซีเมนต์ ธุรกิจ speciality polymer และโรงผลิตยาแผนปัจจุบัน
3.เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัท

Advertisment

TPIPL เตรียมออกหุ้นกู้อายุ 5 ปี