วิธียืนยันตัวตน เมื่อฝากเงินที่ตู้ CDM เริ่ม 11 พ.ย. 2566 ต้องทำอย่างไร ?

ฝากเงินที่ตู้ CDM วิธีการ ยืนยันตัวตน
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 10 พ.ย. 2566 เวลา 08.01 น.

พรุ่งนี้ (11 พ.ย. 2566) เริ่มแล้ว ยืนยันตัวตนที่ตู้อัตโนมัติ กรณีฝากเงิน-ชำระบิลด้วยเงินสด เปิดวิธียืนยันตัวตนต้องทำอย่างไร และมีเงื่อนไขอะไรบ้าง

จากกรณีที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสมาคมธนาคารไทย (TBA) ร่วมกันพิจารณาวิธีการแสดงตนของผู้ฝากเงินสดผ่านตู้ฝากเงินสดอัตโนมัติ หรือตู้ CDM

ซึ่งเป็นไปตามที่ ปปง.กำหนดให้สถาบันการเงินต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตนก่อนการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยการทำธุรกรรมเงินสดผ่านเครื่องฝากเงินตู้ CDM ต้องสามารถตรวจสอบได้ทั้งต้นทางและปลายทาง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจให้กับประชาชนในการทำธุรกรรม ตลอดจนสร้างภูมิคุ้มกันให้กับระบบการเงิน

               

“ประชาชาติธุรกิจ” สรุปรายละเอียดการยืนยันตัวตน เมื่อใช้บริการที่ตู้ฝากเงินอัตโนมัติ หรือ CDM ก่อนเริ่มใช้งานเป็นทางการ

ที่มาที่ไป “ใช้ตู้ฝากเงิน ต้องยืนยันตัวตน” ?

การกำหนดให้ลูกค้ายืนยันตัวตน เมื่อทำการฝากเงินที่ตู้ฝากเงินอัตโนมัติ (ตู้ CDM) เนื่องจาก CDM เป็นช่องทางของการฟอกเงินที่ได้จากการก่ออาชญากรรม ยาเสพติด และการพนัน

รวมถึงการหลอกลวงทางการเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อส่งผ่านไปยังผู้กระทำผิด โดยไม่สามารถตรวจสอบเส้นทางการเงิน และไม่สามารถนำตัวผู้กระทำผิดที่แท้จริงมาลงโทษได้ ทำให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนและประเทศชาติจำนวนมาก จึงเป็นที่มาของการยืนยันตัวตนของผู้ฝากเงิน

ทำให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กำหนดมาตรการให้ธนาคารต่าง ๆ มีวิธีการพิสูจน์ตัวตนผู้ทำรายการฝากเงินสดที่ตู้อัตโนมัติของทุกธนาคาร ทั้งเครื่องฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM) และตู้ฝากถอนเงินสดอัตโนมัติ (ATM Recycling) โดยเดิมจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

แต่เนื่องจากมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงการกำหนดดังกล่าว ที่อาจกลายเป็นภาระให้กับผู้ใช้บริการ และสุดท้ายก็ได้เลื่อนการกำหนดดังกล่าวออกไปก่อน เพื่อหาวิธีการที่เหมาะสมร่วมกัน ทั้งกับธนาคารพาณิชย์และธนาคารของรัฐ

และล่าสุด วันที่ 10 ตุลาคม 2566 ปปง. ธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ได้กำหนดรูปแบบการแสดงตัวตนในการใช้ตู้ฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM) โดยกำหนดไว้ 2 รูปแบบคือ การใช้เลขบัตรประชาชน 13 หลัก และการใช้บัตรเอทีเอ็ม/บัตรเดบิต/บัตรเครดิต

ต้องยืนยันตัวตน เมื่อใช้ตู้แบบไหน ?

ผู้ใช้บริการฝากเงิน และจ่ายบิลค่าสินค้าและบริการ ผ่านตู้อัตโนมัติ จะต้องยืนยันตัวตนเมื่อใช้ตู้ดังต่อไปนี้

 • ตู้อัตโนมัติ CDM (Cash Deposit Machine)
 • ตู้ฝาก-ถอน เงินสดอัตโนมัติ (RCM : Recycle Cash Machine)
 • ตู้ฝาก-ถอน-อัพเดตสมุดเงินฝากในตู้เดียว (eCRM 3in1 : e-Smart Cash Recycling Machine)

ยืนยันตัวตนอย่างไร ?

สำหรับวิธีการยืนยันตัวตน กรณีฝากเงินผ่านตู้อัตโนมัติ ทำได้ 2 รูปแบบคือ

1.การใช้เลขบัตรประชาชน 13 หลัก ผู้ฝากเงินใส่หมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักของตน หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และรหัส OTP (One-Time Password) ที่ได้รับ

2.การใช้บัตรเอทีเอ็ม/บัตรเดบิต/บัตรเครดิต ผู้ฝากเงินใช้บัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิต หรือบัตรเครดิตของตน ร่วมกับรหัสส่วนตัว (PIN)

ทั้งนี้ วงเงินสำหรับการทำรายการ สำหรับการยืนยันตัวตนทั้ง 2 รูปแบบจะเป็นดังนี้

1.การใช้เลขบัตรประชาชน 13 หลัก วงเงินฝากสูงสุด 30,000 บาทต่อครั้ง (รวมค่าธรรมเนียม)

2.การใช้บัตรเอทีเอ็ม/บัตรเดบิต/บัตรเครดิต วงเงินฝากสูงสุด 100,000 บาทต่อครั้ง (รวมค่าธรรมเนียม)

ยืนยันตัวตนเมื่อใช้ตู้ฝากเงิน เสียค่าธรรมเนียมหรือไม่ ?

สำหรับค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมที่ตู้ฝากเงินสดนั้น ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้บัตรเพื่อยืนยันตัวตน แต่จะมีค่าธรรมเนียมในการฝากเงินสดแทน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร ทั้งการฝากเข้าบัญชีธนาคารเดียวกัน และต่างธนาคาร ดังนี้

ค่าธรรมเนียมการฝากเงิน บัญชีเขตเดียวกัน (จังหวัดเดียวกัน)

ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการฝากเงิน บัญชีข้ามเขต (ข้ามจังหวัด)

ฝากผ่านช่องทางตู้อัตโนมัติ (CDM/ADM/ATM Recycling) คิดค่าธรรมเนียม หมื่นละ 10 บาท + ค่าบริการ 10 บาท (ขั้นต่ำ 20 บาท/รายการ)

ค่าธรรมเนียมการฝากเงินข้ามธนาคาร

ฝากผ่านช่องทางตู้อัตโนมัติ ค่าธรรมเนียมเริ่มต้น 50 บาท/รายการ ดังนี้

 • ยอดไม่เกิน 10,000 บาท ค่าธรรมเนียม 50 บาท/รายการ
 • ยอด 10,001-20,000 บาท ค่าธรรมเนียม 60 บาท/รายการ
 • ยอด 20,001-30,000 บาท ค่าธรรมเนียม 70 บาท/รายการ
 • ยอด 30,001-40,000 บาท ค่าธรรมเนียม 80 บาท/รายการ
 • ยอด 40,001-50,000 บาท ค่าธรรมเนียม 90 บาท/รายการ
 • ยอด 50,001-65,000 บาท ค่าธรรมเนียม 100 บาท/รายการ
 • ยอด 65,001-80,000 บาท ค่าธรรมเนียม 110 บาท/รายการ
 • ยอด 80,001-100,000 บาท ค่าธรรมเนียม 120 บาท/รายการ

เริ่มบังคับยืนยันตัวตนเมื่อไร ?

การแสดงตนที่ตู้ CDM ด้วยวิธีการดังกล่าวนั้น จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป โดยในระยะต่อไป ปปง. ธปท. และสมาคมธนาคารไทย จะประเมินผลการดำเนินการ เพื่อพัฒนาทางเลือกอื่น ๆ เพิ่มเติมต่อไป

สำหรับรายละเอียดและเงื่อนไขการให้บริการสามารถศึกษาได้ที่เว็บไซต์ธนาคาร หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ของธนาคารที่ใช้บริการ

ทั้งนี้ ช่วงวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2566 หลาย ๆ ธนาคาร แจ้งปิดบริการตู้อัตโนมัติ (ตู้ ATM/CDM) เป็นการชั่วคราว เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ และเตรียมพร้อมระบบสำหรับการยืนยันตัวตน โดยจะเริ่มปิดให้บริการตั้งแต่ 10 พ.ย. 2566 เวลา 23.00 น. จนถึง 11 พ.ย. 2566 ช่วงเช้า