ฝากเงินสดผ่านตู้ ปปง.-ธปท.เพิ่มวิธียืนยันตัวตนด้วย OTP เริ่ม 1 มิ.ย. 66

ธนาคาร แบงก์ เอทีเอ็ม ATM
ภาพ ประชาชาติธุรกิจ

ปปง. แบงก์ชาติ สมาคมธนาคารไทย ได้ข้อสรุปยืนยันตัวตนฝากเงินสดผ่านตู้ CDM ต้องใช้บัตรเครดิต เดบิต พร้อมเพิ่มทางเลือกด้วยรหัส OTP​ เริ่ม 1 มิถุนายน 2566

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ตามที่มาตรการ ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ได้กำหนดให้การทำธุรกรรมทางการเงิน เช่น ฝากเงินผ่านเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM) ต้องมีการแสดงตนของผู้ทำธุรกรรม เพื่อให้มีความปลอดภัย สร้างภูมิคุ้มกันให้กับระบบการเงิน และเป็นการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

ภาคธนาคารจึงดำเนินการตามข้อกำหนดดังกล่าว โดยแนวทางหนึ่ง คือ ให้ผู้ทำธุรกรรมต้องแสดงตนโดยใช้บัตรเดบิต บัตรเครดิต หรือบัตรเอทีเอ็ม

อย่างไรก็ตาม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ไม่มีบัตรดังกล่าวให้สามารถทำรายการฝากเงินที่เครื่องรับฝากเงิน CDM ได้

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสมาคมธนาคารไทย จึงได้หารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางการยืนยันตัวตนด้วยวิธีการอื่นเพิ่มเติม โดยมีหลักการว่า ต้องไม่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร และมีทางเลือกในการยืนยันตัวตนได้หลายรูปแบบ

Advertisment

จากการหารือร่วมกันทั้งสามหน่วยงาน โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ทุกรายได้ข้อสรุปร่วมกันว่า ควรเพิ่มวิธีการยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP (One Time Password) เป็นทางเลือกให้กับประชาชน

โดยผู้ฝากเงินผ่านเครื่อง CDM สามารถกรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน และเบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อรับรหัส OTP แล้วจึงกรอกรหัสดังกล่าวบนหน้าจอเครื่อง CDM ก่อนทำธุรกรรมฝากเงิน ซึ่งจะเป็นอีกทางเลือกให้ประชาชนสามารถใช้วิธีการแสดงตัวตนจากโทรศัพท์มือถือ ที่มีอยู่ได้สะดวกและไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ทั้งนี้ การยืนยันตัวตนด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนมากขึ้น สำนักงาน ปปง. ธปท. และสมาคมธนาคารไทย จะร่วมกันส่งเสริมให้มีการพัฒนาและเพิ่มทางเลือกอื่นเพิ่มเติมในระยะต่อไป

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมผ่านช่องทางบริการต่าง ๆ ของธนาคารที่ท่านใช้บริการ หรือสำนักงาน ปปง.

Advertisment

ผู้สื่อข่าว รายงานว่า ก่อนหน้านี้ ประเด็นเรื่องการบังคับให้ต้องเสียบบัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิตทุกครั้งเมื่อฝากเงินผ่านตู้อัตโนมัติ หรือ CDM และจะเริ่มดำเนินการวันที่ 15 พ.ย. ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมอย่างมาก

กระทั่งเมื่อวันที่ 27 ต.ค. ที่ผ่านมา ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ได้หารือกับ ปปง.และสมาคมธนาคารไทย ให้เลื่อนกำหนดการบังคับใช้ออกไปก่อน เพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสน พร้อมกับหาวิธียืนยันตัวตนเพื่อสร้างความปลอดภัยในธุรกรรมการเงินอีกครั้ง