“บัตรคนจน” รับเงิน “เราชนะ” วันไหน-ทำอย่างไรบ้าง

บัตรคนจน-เราชนะ

ผู้ถือ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือ “บัตรคนจน” เป็นกลุ่มบุคคลที่ได้รับสิทธิ์ในมาตรการ “เราชนะ” อัตโนมัติ โดยไม่ต้องลงทะเบียน ผ่าน www.เราชนะ.com ที่รัฐบาลจะเปิดให้ดำเนินการในวันที่ 29 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2564

“ประชาชาติธุรกิจ” รวบรวมข้อมูล เงื่อนไข พร้อมไทม์ไลน์การรับเงินของกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาให้ ดังนี้

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ต้องลงทะเบียน โดยได้รับสิทธิ์ทันที แบ่งเป็น

               
  • ผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท จะได้รับเพิ่มสัปดาห์ละ 675 บาทต่อสัปดาห์ หรือ 2,700 บาทต่อคนต่อเดือน บาท
  • ผู้ที่มีรายได้เกิน 30,000 บาทแต่ไม่เกิน 1 แสนบาท จะได้รับเงินเพิ่มเป็น 700 บาทต่อสัปดาห์ หรือคิดเป็น 2,800 ต่อเดือน

ไทม์ไลน์การโอนเงิน

การโอนเงิน จะโอนเงินให้สัปดาห์ละครั้ง โดยเงินจะเข้าครั้งแรก วันที่ 5 กุมภาพันธ์ และต่อไป จนกว่าจะครบ 7,000 บาท ดังนี้

  • รับโอนเงินครั้งแรก (จำนวน 675 บาท หรือ 700 บาท) : วันที่ 5  กุมภาพันธ์ 2564
  • รับโอนครั้งต่อไป (ทุกวันศุกร์) : วันที่ 12, 19, 26 กุมภาพันธ์ 2564 และ 5, 12, 19, 26 มีนาคม 2564

ประกันสังคม ม.33 ควบ บัตรคนจน ได้ “เราชนะ”

สำหรับ ผู้ถือ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” และเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม จะได้รับเงินจากมาตรการนี้เช่นกัน จากกรณีที่ “เราชนะ” ระบุเงื่อนไขไว้ว่า ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมมาตรการดังกล่าว