ธนารักษ์ ขยายเวลาจองคอนโดข้าราชการออกไปถึง 31 พ.ค.64

คอนโดข้าราชการ

กรมธนารักษ์ ขยายระยะเวลาการจองโครงการคอนโดข้าราชการออกไปจนถึงถึง 31 พ.ค. 2564 หลังโควิดแพร่ระบาด กระทบขั้นตอนการจอง

วันที่ 30 เมษายน 2564 นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า จากการที่กรมธนารักษ์ได้เปิดให้จองสิทธิเข้าร่วมโครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นมา ในพื้นที่โครงการ จำนวน 12 แปลง ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร 1 แปลง ลักษณะเป็นอาคารพักอาศัยรวมสูง 28 ชั้น จำนวน 650 ห้อง ขนาดพื้นที่ห้องพัก ประมาณ 34 ตารางเมตรต่อห้อง กำหนดราคา 3 ระดับราคา ตามความสูงของอาคาร ดังนี้

1. ชั้น 4-6 (3 ชั้น) รวม 78 ห้อง ราคาห้องละ 999,999 บาท
2. ชั้น 7-24 (18 ชั้น) รวม 468 ห้อง ราคาห้องละ 1,250,000 บาท
3. ชั้น 25-28 (4 ชั้น) รวม 104 ห้อง ราคาห้องละ 1,499,999 บาท


สำหรับอีก 11 แปลง ในพื้นที่เชียงราย นครนายก อุบลราชธานี อุดรธานี สุราษฎร์ธานี ยะลา ปัตตานี ประจวบคีรีขันธ์ นนทบุรี นครราชสีมา และจันทบุรี พัฒนาเป็นอาคารพักอาศัยรวม สูง 7 ชั้น จำนวน 76 ห้อง ขนาดพื้นที่ห้องพัก ประมาณ 40 ตารางเมตรต่อห้อง ราคาห้องละ 999,999 บาท

นายยุทธนา กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการดังกล่าวได้รับการตอบรับและข้าราชการให้ความสนใจสอบถามข้อมูลเข้ามาเป็นจำนวนมาก แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในช่วงเดือนเมษายน ซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน โดยรัฐบาลได้ดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อยับยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 รวมทั้งการดำเนินมาตรการในการปฏิบัติงาน ณ ที่พัก (Work From Home) โดยหน่วยงานราชการก็ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวด้วย

และเนื่องจากในการจองสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ มีหลักฐานประกอบการจอง บางรายการที่ต้องขอให้ส่วนราชการต้นสังกัดออกให้ โดยขณะที่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการก็ยังคงต้องดำเนินการ ตามมาตรการปฏิบัติงาน ณ ที่พัก จึงเป็นเหตุผลอาจทำให้การออกเอกสารให้ผู้สนใจจองสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ล่าช้าได้

ดังนั้น กรมธนารักษ์จึงเห็นว่าเพื่อให้ข้าราชการผู้สนใจจองสิทธิสามารถจัดเตรียมเอกสารเพื่อจองสิทธิได้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่โครงการฯ กำหนด ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้กับข้าราชการผู้สนใจว่า     ยังสามารถจองสิทธิเพื่อการเข้าถึงที่อยู่อาศัยในโครงการฯ นี้ได้ กรมธนารักษ์จึงได้ขยายระยะเวลาการจองโครงการฯ ดังกล่าวออกไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ ข้าราชการ 14 ประเภท และข้าราชการบำนาญ ที่สนใจจองสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ สามารถเข้าดูรายละเอียด เงื่อนไขต่าง ๆ และจองสิทธิได้ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ www.treasury.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติม  โทร 02 298 5180 โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) 062 456 1504 และ 062 454 6460

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ